Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Referendarz
Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie
Warszawa
80 dni temu
Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 80968

Warunki pracy

Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w zakresie podjazdu oraz toalet. Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne. Temperatura w pomieszczeniach nie mniejsza niż 18° Celsjusza z wentylacją grawitacyjną i klimatyzacją. Obsługa klientów zewnętrznych.

Zakres zadań

 • Przyjmuje i realizuje wnioski przedsiębiorców indywidualnych i zrzeszonych w polskich organizacjach o zasięgu ogólnokrajowym;
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi na zapytania przedsiębiorców;
 • Sporządza dokumenty korygujące do dokumentów wydania i rachunków dotyczących wydawanych zezwoleń jednorazowych;
 • Przyjmuje na stan magazynu podręcznego Biura, druki ścisłego zarachowania w postaci blankietów zezwoleń zagranicznych otrzymanych w ramach wymiany kontyngentowej;
 • Personalizuje blankiety zezwoleń zagranicznych;
 • Przyjmuje i realizuje wnioski dotyczące formularzy podróży UE, formularzy INTERBUS.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego doświadczenia w obszarze praktycznego stosowania prawa administracyjnego
 • Znajomość aktów prawnych UE z zakresu transportu drogowego, znajomość ustawy o transporcie drogowym, znajomość kpa;
 • Swobodne posługiwanie się aplikacjami pakietu MS Office oraz pocztą elektroniczną;
 • Kompetencje: umiejętność pracy w zespole, orientacja na klienta, komunikatywność, umiejętność organizacji pracy własnej.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego i rosyjskiego w stopniu komunikatywnym.

Podobne oferty