Referent - Dział Domów Studenckich

Uniwersytet Morski w Gdyni

Gdynia

5 dni temu

Ogłoszenie numer: 3270548, z dnia 2020-03-24

 

Uniwersytet Morski w Gdyni poszukuje

Kandydata/Kandydatkę na stanowisko:

Referent - Dział Domów Studenckich

Miejsce pracy: pomorskie / Gdynia

 

Opis stanowiska

 • prowadzenie spraw administracyjnych i finansowo-księgowych,
 • nadzór nad sprawami technicznymi obiektu,
 • wystawianie faktur VAT za wykonane usługi,
 • przeprowadzanie inwentaryzacji,
 • tworzenie raportów i analiz,
 • kwaterowanie i wykwaterowanie studentów, gości, 
 • prowadzenie zamówień,
 • rozliczanie czasu pracy pracowników.

Wymagania

 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie w pracy biurowej, administracyjnej lub na stanowisku związanym z obsługą klienta minimum 3 lata,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • biegła obsługa komputera (pakiet MS Office, program klasy ERP) i urządzeń biurowych,
 • umiejętność pracy w zespole, zdolności organizacyjne i interpersonalne, 
 • zaangażowanie i umiejętność samodzielnej pracy pod presją czasu,
 • otwartość, kreatywność, komunikatywność, odpowiedzialność, uczciwość, rzetelność.  
 • mile widziane doświadczenie w branży hotelarskiej.

Wymiar czasu pracy: 1 etat 

Jednostka/komórka organizacyjna: Pion Kanclerza / Dział Domów Studenckich

Przewidywana data zatrudnienia:  Kwiecień 2020 r. 

 

Dokumenty: CV należy składać na adres: 
kanclerz@am.gdynia.pl
(podając w tytule nazwę stanowiska) 

w terminie do 30 marca 2020 r. 

 

Informujemy, że istnieje możliwość dalszego przetwarzania danych osobowych kandydatów dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych. W przypadku wyrażenia takiej woli, proszę o umieszczenie dodatkowego oświadczenia o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych”. 

 

W przypadku wzięcia udziału w procesie rekrutacji należy zapoznać się z informacjami dot. przetwarzania danych osobowych pod adresem http://www.umg.edu.pl/rekrutacja-do-pracy.

 

Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

 

Zastrzegamy sobie prawo odwołania rekrutacji bez podania przyczyny oraz informujemy, że ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Poznaj

Uniwersytet Morski w Gdyni

Uniwersytet Morski w Gdyni (UMG) jest kontynuatorem tradycji i następcą prawnym Szkoły Mor­skiej utworzonej 17 czerwca 1920 roku w Tczewie, a także: polskich szkół morskich w Londynie i Southampton, kształcących kadry morskie w czasie II wojny światowej, a następnie Państwowej Szkoły Morskiej, Państwowej Szkoły Rybołówstwa Morskiego i Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni.

Uniwersytet Morski w Gdyni (UMG) to największa państwowa uczelnia morska w Polsce i jedna z największych w Europie, kształcąca przyszłych oficerów floty handlowej oraz kadry inżynierskie i menedżerskie dla gospodarki morskiej i regionu nadmorskiego na poziomie inżynierskim i magisterskim. Uczelnia umożliwia zdobywanie wiedzy na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych. Uczelnia prowadzi także kształcenie uzupełniające dla oficerów i specjalistów gospodarki morskiej oraz różnego rodzaju kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne.

Oferta kierunków i specjalności jest bogata i odpowiada na aktualne zapotrzebowanie rynku pracy, a niewątpliwą zaletą Uczelni jest to, że kształci na wydziałach, kierunkach i specjalnościach zarówno morskich, jak i lądowych.

Uniwersytet Morski w Gdyni tworzą 4 prężnie rozwijające się wydziały: Elektryczny, Mechaniczny, Nawigacyjny oraz Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, w ramach których Uczelnia rozwija swoją działalność naukowo – dydaktyczną na 9 kierunkach studiów, w 42 specjalnościach. Wszystkie wydziały mają prawa doktoryzowania, a Wydział Elektryczny, Wydział Nawigacyjny i Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa dodatkowo prawa habilitowania.

Na Uniwersytecie Morskim w Gdyni, łącznie na wszystkich rodzajach studiów, zdobywa wiedzę ok. 5 tysięcy studiujących. Nauczaniem studentów zajmuje się wszechstronnie wykształcona kadra naukowców – nauczycieli akademickich, gwarantująca najwyższy poziom dydaktyczny.

Uczelnia spełnia światowe wymogi w zakresie kształcenia oficerów floty handlowej zgodnie z Konwencją STCW, a System Zarządzania Jakością jest zgodny z wymaganiami normą ISO 9001:2008 i obejmuje całą działalność Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. O wysokiej randze naszej Uczelni świadczy również jej członkostwo w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Uczelni Morskich (IAMU).

Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Praca Specjalista ds. Administracyjnych