Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Referent w Dziale Egzekucji Administracyjnej

Urząd Skarbowy w Otwocku

Otwock

1231 dni temu


 • Ogłoszenie nr: 165610
 • Data ukazania się ogłoszenia: 30 grudnia 2014 r.

Urząd Skarbowy w Otwocku

 • Naczelnik
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw ewidencji tytułów wykonawczych
 • w Dziale Egzekucji Administracyjnej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Skarbowy w Otwocku
  ul. Matejki 4
  05-400 Otwock

Miejsce wykonywania pracy:

 • Otwock
 • Urząd Skarbowy w Otwocku
  ul. Kołłątaja 1B
  05-400 Otwock

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Badanie prawidłowości otrzymanych tytułów wykonawczych i dopuszczalności prowadzenia postępowania egzekucyjnego.
 • Rejestracja i prowadzenie ewidencji wpływających tytułów wykonawczych w podsystemie Egapoltax,
 • Przygotowanie tytułów wykonawczych do nadania klauzuli o skierowaniu do egzekucji,
 • Obciążanie wierzycieli opłatą komorniczą oraz kosztami postępowania,
 • Ścisła wspólpraca z innymi działami Urzędu w celu zapewnienia prawidłowego przygotowania projektów rozstrzygnięć.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa wykonywania w siedzibie Urzędu przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie. Praca wymagająca sprawności obu rąk, praca w zespole.
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Na stanowisku pracy nie występują uciążliwe, szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy. Podstawowym narzędziem pracy jest komputer. budynek trzykondygnacyjny bez windy i podjazdu dla osób niepełnosprawnych, bez przystosowanych toalet dla osób poruszających się na wózkach.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów z zakresu postępowania egzekucyjnego w administracji i Kodeksu postępowania administracyjnego,
  • umiejętność stosowania prawa w praktyce,
  • znajomość obsługi komputera,
  • przeszkolenie w zakresie obsługi programu Egapoltax,
wymagania dodatkowe
 • wykształcenie wyższe,
 • 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji,
 • znajomość ordynacji podatkowej i Kodeksu postępowania cywilnego.

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Poznaj stanowisko: Referent

Referent to stanowisko funkcjonujące w instytucjach państwowych (na przykład sądach, urzędach czy izbie celnej) a także firmach prywatnych. Do zadań referenta należy przede wszystkim porządkowanie dokumentacji, wykonywanie prostych prac biurowych, etc. Dlatego też zawód referenta jest często używany zamiennie z zawodem sekretarza lub sekretarki, większość obowiązków jest bowiem w tym przypadku identyczna. Referent poza ...
Referent Praca Referent

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (665)
Wałbrzych (47)
Legnica (59)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (153)
Toruń (92)
Lubelskie:
Lublin (111)
Chełm (23)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (779)
Tarnów (42)
Nowy Sącz (31)
Mazowieckie:
Warszawa (1737)
Radom (71)
Płock (39)
Opolskie:
Opole (113)
Nysa (23)
Podkarpackie:
Rzeszów (83)
Przemyśl (19)
Podlaskie:
Białystok (96)
Suwałki (30)
Łomża (18)
Pomorskie:
Gdańsk (322)
Gdynia (137)
Słupsk (40)
Śląskie:
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (99)
Elbląg (32)
Ełk (13)
Wielkopolskie:
Poznań (515)
Kalisz (43)
Konin (32)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (264)
Koszalin (63)
Kołobrzeg (29)
Auchan (144)
Tesco (374)
UBS (0)
OBI (0)
PKP (16)
STRABAG (12)
ABB (50)
Accenture (131)
Luxoft (161)
PKO BP (261)
KPMG (32)
Orange (12)
IKEA (5)
Budimex (33)

Rekrutują z Praca.pl