Referent w Dziale Zamówień Publicznych, Zaopatrzenia i Gospodarki Aparaturowej

Instytut Fizyki PAN

Warszawa

10 godz. temu

Ogłoszenie numer: 3961218, z dnia: 2020-11-25

Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk z siedzibą przy al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
zatrudni osobę na stanowisko:

Referent w Dziale Zamówień Publicznych, Zaopatrzenia i Gospodarki Aparaturowej
Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa
Zadania:
 • realizacja zakupów w IFPAN zgodnie z obowiązującymi procedurami ustawy Pzp i obowiązującym regulaminem;
 • obsługa elektronicznego system obiegu dokumentów;
 • przygotowania dokumentów i wniosków do odpraw celnych i koordynacja działań w tym zakresie;
 • przyjmowanie, opisywanie i przekazywanie do działu księgowości faktur VAT;
 • digitalizacja faktur zakupowych w elektronicznym systemie obiegu dokumentów i powiązanie ze zrealizowanymi zapotrzebowaniami;
 • prowadzenia rejestru faktur przywozowych, celem comiesięcznego przekazania do działu księgowości;
 • udział w planowaniu zamówień publicznych;
 • współpraca z komórkami merytorycznymi przy przygotowywaniu dokumentacji związanej z zamówieniami;
 • przygotowywanie projektów umów w uzgodnieniu z osobami merytorycznymi, których dotyczy konkretny zakup;
 • nadzór nad realizacją zawartych umów oraz sporządzanie aneksów umów w przypadku ich zmiany;
 • prowadzenie ewidencji zawartych umów/aneksów do umów;
 • przekazywanie zawartych umów do realizacji osobom lub komórkom organizacyjnym w Instytucie zlecającym zakup;
 • prowadzenie rejestru zamówień oraz monitorowanie realizacji prowadzonych zamówień.
 • kompletowanie, przechowywanie oraz archiwizowanie dokumentacji;
 • współpraca w procesie przyjmowania urządzeń na stan środków trwałych Instytutu;
 • rozliczanie przejechanych kilometrów oraz zużytego paliwa zgodnie z obowiązującymi zasadami w IF PAN.
Wymagania:
 • preferowane wyższe wykształcenie;
 • samodzielność, umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność za wykonanie powierzonych zadań, terminowość, rzetelność, inicjatywa i zaangażowanie, dbałość o szczegóły;
 • umiejętność analitycznego myślenia oraz pracy pod presją czasu;
 • znajomość systemów/programów informatycznych: MS Word, MS Outlook, MS Excel.

Dodatkowym atutem będzie:

 • udokumentowana wiedza z zakresu zamówień publicznych;
 • doświadczenie w zamówieniach w jednostkach sektora finansów publicznych lub innych zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • CV
 • List motywacyjny
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

Oferta: umowa o pracę na pełny etat
Pytania: Dział Kadr tel.: 22 116 2555
Termin składania ofert: 02.12.2020 r.
Oferty należy składać na adres na e-mail: kadry@ifpan.edu.pl lub za pomocą przycisku APLIKUJ TERAZ.

 

Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Poznaj

Instytut Fizyki PAN

Poznaj stanowisko: Referent 
Referent to stanowisko funkcjonujące w instytucjach państwowych (na przykład sądach, urzędach czy izbie celnej) a także firmach prywatnych. Do zadań referenta należy przede wszystkim porządkowanie dokumentacji, wykonywanie prostych prac biurowych, etc. Dlatego też zawód referenta jest często używany zamiennie z zawodem sekretarza lub sekretarki, większość obowiązków jest bowiem w tym przypadku identyczna. Referent poza ...
Praca Referent