Samodzielny referent / specjalista w dziale programów międzynarodowych w biurze współpracy międzynarodowej

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Katowice

2 dni temu

Ogłoszenie numer: 2664716, z dnia 2019-09-16

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KATOWICACH

poszukuje pracownika na stanowisko:

Samodzielny referent / specjalista w dziale programów międzynarodowych w biurze współpracy międzynarodowej

Miejsce pracy: śląskie / Katowice

 

Opis stanowiska

Obsługa programu Erasmus+, w tym:

 • obsługa mobilności akademickiej,
 • obsługa administracyjna studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia zagraniczne.

Wymagania

 • Ukończone wyższe studia magisterskie,
 • Na specjalistę wymagane jest co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku
  z podobnym zakresem obowiązków,
 • Znajomość języka angielskiego (na poziomie co najmniej B2),
 • Biegła obsługa pakietu MS Office,
 • Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne,
 • Umiejętność pracy samodzielnej i w zespole.

 Wymagania dodatkowe:

 • Praktyczna znajomość (i umiejętność interpretacji) przepisów z zakresu:
  • Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym/Konstytucja dla Nauki,
  • Ustawy o Finansach Publicznych,
  • Ustawy o Odpowiedzialności za Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych.

Oferujemy

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy oraz możliwość rozwoju zawodowego. Praca będzie wykonywana od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30-15:30.

 

Miesięczne zasadnicze wynagrodzenie wynosi 2300,00 zł./2700,00 zł.

 

Planowane zatrudnienie: od października 2019 r.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • List motywacyjny,
 • Skany odpisów/kopii dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje
  i doświadczenie wymagane w procesie rekrutacji na dane stanowisko pracy.

 

Pliki/skany dokumentów należy przesłać  za pomocą przycisku aplikowania.

 

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa dnia: 17 września 2019 r.

Po wstępnej weryfikacji złożonych ofert, w dniach od 20 września 2019 r. do 25 września 2019 r., zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami.

Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia: 27 września 2019 r.

 

W przypadku podania danych osobowych w szerszym zakresie niż wynikający z art 22¹ § 1 Kodeksu pracy (tzn. w przypadku umieszczenia dodatkowych danych osobowych, poza tymi które są wymagane), kandydat powinien dołączyć klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji.

W przypadku, gdy kandydat jest zainteresowany wzięciem udziału w kolejnych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez okres najbliższego roku przez Uniwersytet, powinien dołączyć klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb realizacji przyszłych procesów rekrutacji, także danych osobowych poza tymi, które są wymagane.

 

1.Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, z siedzibą przy ul. 1 Maja 50, 40 – 287 w Katowicach, zwany dalej: „administratorem”.
2. Z odpowiednią klauzulą informacyjną RODO[1] administratora można się zapoznać u administratora, na stronie internetowej administratora oraz w Biuletynie Informacji Publicznej administratora.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, poz. 1, z późn. sprost.].

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Poznaj

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Praca Specjalista ds. Administracyjnych