Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Samodzielny referent

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Warszawa

3 dni temu

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Samodzielny referent
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 35926

Warunki pracy

Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa - Śródmieście jest zlokalizowany w pięciokondygnacyjnym budynku przy ul. Lindleya 14. W budynku przy głównym wejściu znajduje się podjazd, winda, na pierwszym piętrze toaleta dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno - biurowego.
Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem.

Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę.

Zakres zadań

 • prowadzenie postępowań karnych skarbowych na podstawie zawiadomień innych komórek organizacyjnych Urzędu, organów kontroli skarbowej oraz innych organów dochodzeń w tym prowadzenie postępowań mandatowych oraz dochodzeń w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe w celu zastosowania represji karnej wobec sprawcy czynu,
 • sporządzanie aktów oskarżenia, kierowanie spraw do sądu oraz wnoszenie do sądu złożonych przez sprawców wniosków o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w celu doprowadzenia do ukarania sprawcy czynu,
 • prowadzenie postępowań mandatowych w sprawach o wykroczenia skarbowe w celu nałożenia grzywny w drodze mandatu karnego,
 • prowadzenie dochodzeń w sprawach o przestępstwa określonych w ustawie o rachunkowości w celu zastosowania represji karnej wobec sprawcy czynu,
 • przygotowywanie odpowiedzi na zapytania kierowane z Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych Komendy Głównej Policji w celu realizacji zadań wynikających z ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych,
 • sporządzanie informacji i sprawozdań z zakresu funkcjonowania stanowiska w celu właściwego wykorzystania przedmiotowych danych oraz prowadzenie wymaganych na stanowisku ewidencji i rejestrów w celu monitorowania załatwianych spraw.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego 1 rok w pracy biurowej
 • Komunikatywność, umiejętność analitycznego myślenia
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny),
 • Dobra znajomość przepisów prawa podatkowego, procesowego, materialnego oraz podstaw ustawy o służbie cywilnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Dokumenty i oświadczenia niezbędne

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami ( wzór Dz. U. z 2017 r. poz. 423), dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed 01.08.1972 r.
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2018-10-22 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
  ul. A. Felińskiego 2B
  01-513 Warszawa

  z dopiskiem Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa - Śródmieście

  Ogłoszenie nr 35926

  Poznaj stanowisko: Referent

  Referent to stanowisko funkcjonujące w instytucjach państwowych (na przykład sądach, urzędach czy izbie celnej) a także firmach prywatnych. Do zadań referenta należy przede wszystkim porządkowanie dokumentacji, wykonywanie prostych prac biurowych, etc. Dlatego też zawód referenta jest często używany zamiennie z zawodem sekretarza lub sekretarki, większość obowiązków jest bowiem w tym przypadku identyczna. Referent poza ...
  Referent Praca Referent

  Szukaj pracy według:

  Dolnośląskie:
  Wrocław (695)
  Wałbrzych (51)
  Legnica (84)
  Kujawsko-pomorskie:
  Bydgoszcz (163)
  Toruń (91)
  Lubelskie:
  Lublin (150)
  Chełm (23)
  Lubuskie:
  Łódzkie:
  Małopolskie:
  Kraków (874)
  Tarnów (45)
  Nowy Sącz (41)
  Mazowieckie:
  Warszawa (2080)
  Radom (85)
  Płock (36)
  Opolskie:
  Opole (174)
  Nysa (34)
  Podkarpackie:
  Rzeszów (123)
  Przemyśl (20)
  Podlaskie:
  Białystok (118)
  Suwałki (29)
  Łomża (31)
  Pomorskie:
  Gdańsk (384)
  Gdynia (153)
  Słupsk (43)
  Śląskie:
  Katowice (492)
  Świętokrzyskie:
  Warmińsko-mazurskie:
  Olsztyn (120)
  Elbląg (40)
  Ełk (23)
  Wielkopolskie:
  Poznań (592)
  Kalisz (46)
  Konin (46)
  Zachodniopomorskie:
  Szczecin (308)
  Koszalin (53)
  Kołobrzeg (33)
  Auchan (88)
  Tesco (107)
  Inditex (54)
  OBI (9)
  PKP (21)
  STRABAG (7)
  ABB (105)
  Accenture (283)
  Carrefour (160)
  PKO BP (348)
  KPMG (38)
  Orange (33)
  IKEA (44)
  Budimex (20)

  Rekrutują z Praca.pl