Specjalista do spraw: obsługi sekretariatu departamentu - Departament Nadzoru Rynku

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Warszawa

6 dni temu

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Ogłoszenie o naborze nr 63359 z dnia 19 maja 2020 r.

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista
do spraw: obsługi sekretariatu departamentu
Departament Nadzoru Rynku

 WYMIAR ETATU: 1; NABÓR NA ZASTĘPSTWO; STANOWISKA: 1; MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: WARSZAWA

 ADRES URZĘDU:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

pl. Powstańców Warszawy 1 

00-950 Warszawa

 

ZAKRES ZADAŃ
 • Ewidencjonowanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w departamencie.
 • Kompletowanie oraz przedkładanie dokumentów oraz korespondencji do dekretacji dyrektora departamentu w celu zapewnienia właściwego i sprawnego obiegu dokumentów w departamencie, biorąc pod uwagę właściwą hierarchizację merytoryczną zadań.
 • Kompletowanie oraz przedkładanie dokumentów oraz korespondencji do dekretacji dyrektora departamentu w celu zapewnienia właściwego i sprawnego obiegu dokumentów w departamencie.
 • Organizowanie i prowadzenie zbiorów dokumentacji dotyczącej działania departamentu w celu zapewnienia właściwego obiegu i archiwizowania dokumentów w departamencie.
 • Prowadzenie terminarzu spotkań dyrektora i zastępcy dyrektora departamentu, terminarzu urlopów i szkoleń w celu efektywnego planowania pracy kierownictwa i pracowników departamentu.

WARUNKI PRACY:

Praca 8 godzin dziennie 5 dni w tygodniu.

Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Praca w programie Skype dla firm (praca w słuchawkach).

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w prowadzeniu sekretariatu i umiejętności obsługi komputerowych baz danych.
 • Posiadanie kompetencji: rzetelność, komunikacja, współpraca, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie A2.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
WYMAGANIA DODATKOWE
 • Posiadane kompetencje: kreatywność
 • Szkolenie z obsługi sekretariatu, archiwizacji dokumentacji.

Poznaj

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów - UOKiK


Poznaj stanowisko: Sekretarka 
Zakres obowiązków sekretarki w biurze związany jest ściśle z codziennym funkcjonowaniem firmy. Osoba na tym, stanowisku wspiera przełożonych w ich zadaniach i dba o to, by biuro działało sprawnie. Często też jest pierwszą osobą kontaktową dla klientów przedsiębiorstwa.ZAKRES OBOWIĄZKÓW SEKRETARKIZgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności Departamentu ...
Praca Sekretarka