Specjalista ds. HR (płace)

PGE Ekoserwis sp. z o.o.

Wrocław

1 dzień temu

PGE Ekoserwis sp. z o.o. jest częścią Grupy Kapitałowej PGE – lidera na rynku energii elektrycznej i ciepła.
Grupa PGE znajduje się w pierwszej piątce największych pracodawców w Polsce, dając stabilne zatrudnienie ponad 40 tysiącom osób w ponad 200 lokalizacjach.

 

PGE Ekoserwis sp. z o.o. to firma produkcyjno - handlowo - usługowa, zapewniająca kompleksową obsługę elektrowni i elektrociepłowni w zakresie zarządzania Ubocznymi Produktami Spalania (UPS) oraz dostaw materiałów na bazie UPS, a także świadcząca usługi w obszarach pomocniczych dla wytwórców energii elektrycznej i ciepła.

 

W naszej firmie dużą wagę przywiązujemy do tego, aby zapewnić naszym pracownikom bezpieczne warunki pracy, stabilne zatrudnienie przy jednoczesnym stawianiu im ciekawych wyzwań zawodowych.

 

Do PGE Ekoserwis sp. z o.o. poszukujemy osoby na stanowisko:

Specjalista ds. HR (płace)
Miejsce pracy: Wrocław

 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • naliczanie wynagrodzeń oraz pełne księgowanie list płac zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • znajomość przepisów związanych z podatkiem od osób fizycznych oraz ZUS
 • przygotowywanie deklaracji: ZUS, US, PFRON
 • obsługa programu PŁATNIK
 • rozliczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • sporządzanie sprawozdań płacowych dla Głównego Urzędu Statystycznego
 • sporządzanie budżetu wynagrodzeń
 • tworzenie rezerw aktuarialnych
 • przygotowywanie danych płacowych do budżetu
 • przygotowywanie danych płacowych dla potrzeb aktuariusza
 • kalkulacja rezerw na przyszłe wypłaty (odprawy emerytalne i rentowe, ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy, premie)
 • przekazywanie danych audytorom wg potrzeby
 • bieżące raportowanie w zależności od potrzeb
 • przygotowywanie i rozliczanie umów cywilno-prawnych
 • dużym atutem będzie znajomość systemów ERP - ASSECO (w szczególności modułu HR)

Od kandydatów oczekujemy:

 • minimum 5-letniego doświadczenia w zakresie naliczania płac
 • eksperckiego doświadczenia w naliczaniu i rozliczaniu wynagrodzeń
 • wykształcenia wyższego o kierunku ekonomicznym lub zarządzanie zasobami ludzkimi
 • praktycznej znajomości przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a w szczególności wiedzy w zakresie naliczania wynagrodzeń ze stosunku pracy, podatków, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym
 • dobrej znajomości programu Płatnik
 • bardzo dobrej znajomości Pakietu MS Office, w szczególności MS Excel – w stopniu zaawansowanym
 • odpowiedzialności, dokładności i rzetelności
 • komunikatywności i dobrej organizacji pracy własnej
 • dyspozycyjności
 • wysokiej kultury osobistej i dyskrecji
 • prawa jazdy kat. B

Gwarantujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • ciekawą, ambitną i odpowiedzialną pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie

Atrakcyjne świadczenia dodatkowe:

 • dofinansowanie przez Pracodawcę opieki medycznej
 • Pracowniczy Program Emerytalny w wysokości 3,5% wynagrodzenia brutto
 • możliwość przystąpienia do Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
 • bogaty pakiet świadczeń socjalnych (min. „wczasy pod gruszą”)
 • szkolenia umożliwiające rozwój kompetencji oraz poszerzenie wiedzy

Zatrudnienie – od zaraz, po sprawdzeniu kwalifikacji i kompetencji.

 

 APLIKUJ TERAZ 

 

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest PGE Ekoserwis sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy Pl. Staszica 30, 50-222.

 

W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się ze Inspektorem Ochrony Danych / Specjalistą ds. ochrony danych osobowych pod adresem email: rodo.ekoserwis@gkpge.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie I powyżej.

 

Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać Twoje dane:

 

w celu przeprowadzenia i zamknięcia procesu rekrutacjina podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust 1 lit. a RODO). Zgodę możesz wyrazić lub odmówić jej wyrażenia po zapoznaniu się z informacjami tu zawartymi w pkt. X

 

w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 

w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

w celach analitycznych (lepszego doboru usług do potrzeb naszych Klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych Klientach, analizy finansowej naszej spółki itp.) będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Prawo do sprzeciwu

 

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

 

Okres przechowywania danych

 

Jeżeli wyrazisz zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, będziemy przechowywać Twoje dane przez okres 12 miesięcy.

 

Odbiorcy danych

 

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazywane podmiotom z Grupy PGE, naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi, zaangażowanych w proces rekrutacji.

 

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

Prawa osób, których dane dotyczą:

 

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych
 • usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
 • przenoszenia danych
 •  wniesienia skargi do organu nadzorczego

Informacja o dobrowolności podania danych

 

Podanie Twoich danych jest dobrowolne, choć niezbędne, aby wziąć udział w rekrutacji.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

 

Nie będziemy wykorzystywać Twoich danych w procesach zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowania.

 

Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody

 

Bieżąca rekrutacja

 

Jeśli chcesz, abyśmy zachowali Twoje dane osobowe podane w formularzu rekrutacyjnym, prosimy abyś umieścił w swoim CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w formularzu rekrutacyjnym/na profilu użytkownika przez: PGE Ekoserwis sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Pl. Staszica 30 w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym.”

 

Bieżąca rekrutacja i rekrutacja na inne stanowiska

 

Jeśli chcesz, aby PGE Ekoserwis zachował Twoje CV dla celów przyszłej rekrutacji prosimy abyś umieścił dodatkowo zgodę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w formularzu rekrutacyjnym/na profilu użytkownika przez: PGE Ekoserwis sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Pl. Staszica 30 dla celów przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez PGE Ekoserwis sp. z o.o.”

 

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Poznaj

PGE Ekoserwis Sp. z o.o.

PGE Ekoserwis sp. z o.o. jest częścią Grupy Kapitałowej PGE – lidera na rynku energii elektrycznej i ciepła.
Grupa PGE znajduje się w pierwszej piątce największych pracodawców w Polsce, dając stabilne zatrudnienie ponad 40 tysiącom osób w ponad 200 lokalizacjach.
 
PGE Ekoserwis sp. z o.o. to firma produkcyjno - handlowo - usługowa, zapewniająca kompleksową obsługę elektrowni i elektrociepłowni w zakresie zarządzania Ubocznymi Produktami Spalania (UPS) oraz dostaw materiałów na bazie UPS, a także świadcząca usługi w obszarach pomocniczych dla wytwórców energii elektrycznej i ciepła.
 
W naszej firmie dużą wagę przywiązujemy do tego, aby zapewnić naszym pracownikom bezpieczne warunki pracy, stabilne zatrudnienie przy jednoczesnym stawianiu im ciekawych wyzwań zawodowych.