Specjalista ds. HR

KIRCHHOFF Polska Sp. z o.o. oddział Gniezno

Gniezno

54 dni temu

KIRCHHOFF Automotive jest partnerem w rozwoju dla branży motoryzacyjnej, produkującym metalowe i hybrydowe złożone zespoły szkieletów strukturalnych nadwozi i podwozi z uwzględnieniem nowoczesnych systemów zabezpieczeń przed skutkami kolizji. Zatrudniając przeszło 9 000 Pracowników działamy jako prężna organizacja na całym świecie.

Specjalista ds. HR
Miejsce pracy: Gniezno

 

ZADANIA:
 • Pełnienie roli doradczej w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i szybkie reagowanie na potrzeby biznesowe, wsparcie biznesu w realizacji celów zgodnie z polityką HR;
 • Prowadzenie rekrutacji i selekcji pracowników (stanowiska bezpośrednio i pośrednio produkcyjne oraz specjalistyczne);
 • Zarządzanie szkoleniami dla pracowników (analiza potrzeb, budżet, plan, realizacja, ocena, raportowanie)
 • Prowadzenie (jako trener wewnętrzny) szkoleń dla pracowników (wstępne oraz inne);
 • Koordynacja spraw związanych z komunikacją wewnętrzną (przygotowywanie treści ogłoszeń wew., do intranet, publikacje wewnętrzne) ;
 • Rozwiązywanie problemów dotyczących relacji z pracownikami;
 • · Udział i prowadzenie projektów HR dla KIRCHHOFF Polska;
 • Przygotowywanie analiz i raportów w ramach prowadzonych projektów i zadań w celu opracowania rozwiązań, programów i polityk.
 • Zarządzanie regulaminami istniejącymi w organizacji (Regulamin Pracy, Regulamin Wynagradzania, Regulamin ZFŚS) – aktualizacja oraz zapewnienie właściwej komunikacji;
 • Współpraca z instytucjami zewnętrznymi takimi, jak PIP oraz partnerem społecznym wewnątrz organizacji;
 • Administrowanie oraz zarządzanie danymi kadrowymi – aktualizacja oraz zapewnienie zgodności z przepisami (prowadzenie i aktualizowanie teczek kadrowych, przygotowywanie umów, porozumień zmieniających, świadectw pracy, zaświadczeń o zarobkach i zatrudnieniu, rozliczenie czasu pracy pracowników na potrzeby przygotowania wypłaty wynagrodzeń, stan urlopów, monitoring ważności badań lekarskich, szkoleń bhp)
WIEDZA, KWALIFIKACJE, UMIEJĘTNOŚCI:
 • Wiedza interdyscyplinarna w obszarze HR – znajomość różnorodnych tematów w zakresie zasobów ludzkich, w tym praktyk wynagradzania, stosunków pracowniczych i związków zawodowych, zarządzania wydajnością, przepisów dotyczących zatrudnienia.
 • Wykształcenie z dziedziny psychologii i doradztwa jest atutem.
 • Rozumienie finansowych i biznesowych celów firmy i opracowywanie rozwiązań związanych z zasobami ludzkimi, które mogłyby przynieść korzyść firmie (podstawowa wiedza z rachunkowości i administracji w celu udzielania rzetelnych porad dotyczących budżetowania oraz znalezienia jak najlepszych pracowników).
 • Rozwinięte umiejętności społeczne, komunikacyjne, umiejętność słuchania (ważna rola – „ułatwianie” komunikacji między organizacją a jej pracownikami).
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej,
 • Proponuje rozwiązania i usprawnienia w różnych obszarach,
 • Znajomość przepisów prawa pracy i innych rozporządzeń z niego wynikających;
 • Znajomość obsługi komputera (w szczególności Excel, Power Point);
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku