Praca Czerniejewo Najnowsze oferty pracy

Znalezione oferty - 69

Praca w Czerniejewie

Czerniejewo (wielkopolskie) – co warto wiedzieć o mieście?

  • Czerniejewo zamieszkuje prawie 2,7 tys. osób. Obszar miasta wynosi 10,2 kilometra kwadratowego.
  • Gmina Czerniejewo składa się z miasta i 15 sołectw (25 wsi), zajmuje powierzchnię 112 kilometrów kwadratowych i liczyć ok. 7,3 tys. mieszkańców.
  • Czerniejewo leży na wschód od Poznania, od stolicy województwa miasteczko dzielą 43 kilometry. Blisko leżą takie miasta jak Siedziba władz powiatu – Gniezno, a także Nekla, Września, Pobiedziska, Kostrzyn i Witkowo. 

Realia rynku pracy – Czerniejewo i okolica

Czerniejewo to niewielki rynek pracy, zależny od prywatnych mikro- i małych firm. W mieście siedzibę ma (zgodnie z REGON na 31.01.2021 r.) 285 podmiotów gospodarki narodowej. Poza 5 małymi, zatrudniającymi od 10 do 49 osób i 2 średniej wielkości, ze stanem kadry w przedziale 50-249 osób, są to mikrojednostki – działające w oparciu o samozatrudnienie bądź generujące do 9 miejsc pracy. 19 podmiotów należy do sektora publicznego (16 mikro, 2 małe i 1 średni). Spośród 263 podmiotów prywatnych 198 to osoby fizyczne.

Na terenach wiejskich gminy działa natomiast łącznie 408 podmiotów (3 średnie, 14 małych, 391 mikro).

A w jakich branżach znaleźć można w gminie Czerniejewo pracę? Na tym terenie najwięcej firm zajmuje się budownictwem (21,6% ogółu podmiotów) oraz handlem i usługami naprawczymi pojazdów (20,3%). Kolejno wymienić należy następujące sekcje PKD:

  • przetwórstwo przemysłowe 8,7%,
  • działalność związaną z obsługą rynku nieruchomości oraz pozostałą działalność usługową  – po 6,9%,
  • transport i gospodarkę magazynową – 6,5%.

Gmina wspiera przedsiębiorczość. Ma do zaoferowania tereny inwestycyjne pod zabudowę usługową oraz produkcyjno-usługową, budownictwo mieszkaniowe.

Stopa bezrobocia i liczba bezrobotnych w powiecie oraz gminie

Jak zostało wspomniane na wstępie, bezrobocie dotyczy małego procenta mieszkańców powiatu w wieku produkcyjnym. W zasadzie cały rynek pracy w Wielkopolsce jest w dobrej kondycji. Średni wskaźnik bezrobocia rejestrowanego osiąga tu najniższą wartość spośród wszystkich województw w Polsce. 

Stopa bezrobocia wg GUS (stan na koniec stycznia 2021 r.):

  • powiat gnieźnieński – 4,4%,
  • województwo wielkopolskie – 3,9%,
  • Polska – 6,5%.

Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie na koniec stycznia 2021. r. liczba bezrobotnych mieszkańców powiatu wynosiła 2239 osób (na 141 605 mieszkańców ogółem). W rejestrze figurowało najwięcej osób mieszkających w Gnieźnie (miasto) – 991. Mieszkańcy miasta i gminy Czerniejewo stanowili natomiast nieduży procent całości – było ich 126.

W strukturze bezrobotnych z miasta i gminy Czerniejewo dominowały osoby po 50. r. ż. (36) i do 30. r. ż. (32). Liczba długotrwale bezrobotnych wynosiła natomiast 30 osób.