Praca Września Najnowsze oferty pracy: 21

Praca we Wrześni

Września: powierzchnia, ludność, położenie

Powierzchnia Wrześni to 12,7 kilometra kwadratowego, a liczba mieszkańców miasta wynosi 30,9 tys. Września jest centralnym ośrodkiem miejsko-wiejska gminy, która zajmuje teren 222 kilometrów kwadratowych. Liczba mieszkańców gminy to 47,3 tys. osób.

Miasto pełni także funkcję ośrodka administracyjnego powiatu wrzesińskiego. Do powiatu należą również miejsko-wiejskie gminy: Miłosław, Nekla, Pyzdry oraz gmina wiejska Kołaczkowo. Powiat liczy prawie 78 tys. mieszkańców i zajmuje 704 kilometry kwadratowe.

Września leży na wschód od Poznania, w odległości 47 km od wielkopolskiej stolicy. Jak zostało wspomniane na wstępie, miejscowość odznacza się świetną infrastrukturą komunikacyjną, dostępem do autostrady A2, będącej częścią europejskiego szlaku. Przez miasto biegną drogi krajowe: nr 15 (Trzebnica – Ostróda) i nr 92 (Nowy Tomyśl – Łowicz), a także wojewódzkie: nr 432 (Września – Leszno) i nr 442 (Września – Kalisz). We Wrześni znajduje się również dworzec kolejowy. Bezpośrednio można z niego dojechać m.in. do Poznania, Suwałk, Szczecina, Kłodawy, Rzeszowa czy Kutna.

Praca we Wrześni: charakterystyka pracodawców

Liczba podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych we Wrześni wynosi 4506 (dane GUS, stan REGON na 31.01.2021 r.). Najwięcej jest mikrojednostek (0-9 pracujących) – 4317. Stan zatrudnienia między 10 a 49 osób deklaruje 158 podmiotów, a 27 utrzymuje od 50 do 249 miejsc pracy. 4 największych pracodawców w mieście (z których jeden reprezentuje sektor publiczny, a pozostałe to przedsiębiorstwa prywatne) liczy od 250 do 999 pracowników. 98 podmiotów należy do sektora publicznego, dominują więc działalności prywatne.

W jakich branżach znaleźć można oferty pracy we Wrześni? Sekcje PKD, w których zarejestrowanych jest najwięcej firm, to:

 • handel, naprawa pojazdów – 1056 podmiotów,
 • budownictwo – 709 podmiotów,
 • przetwórstwo przemysłowe – 435 podmiotów,
 • działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 434 podmioty,
 • opieka zdrowotna i pomoc społeczna – 299 podmiotów.

Wśród działających we Wrześni firm produkcyjnych należy wymienić przedsiębiorstwa z branży tworzyw sztucznych, metalowej, maszynowej, a także spożywczej, m.in. producentów ryżu i kaszy, przetworów mlecznych. Ważnym pracodawcą jest także Volkswagen, mający jedną z fabryk w Białężycach k. Wrześni.

Aktywizacja zawodowa mieszkańców Wrześni – urząd pracy

Instytucją rynku pracy, której główne zadanie stanowi aktywizacja zawodowa mieszkańców powiatu wrzesińskiego, jest Powiatowy Urząd Pracy:

 • PUP Września
  ul. Wojska Polskiego 2
  62-300 Września
   
  Wg prowadzonych przez urząd statystyk rynku pracy na koniec stycznia 2021 r. liczba bezrobotnych mieszkańców powiatu wynosiła 1808 osób. W rejestrze znalazło się:
 • 1108 mieszkańców gminy Września,
 • 247 mieszkańców gminy Miłosław,
 • 185 mieszkańców gminy Pyzdry,
 • 142 mieszkańców gminy Kołaczkowo,
 • 126 mieszkańców gminy Nekla.

Jak widać, ponad 60% bezrobotnych mieszka w gminie Września. Warto jednak pamiętać, że jest ona największa pod względem liczby ludności w powiecie. Sytuacja na rynku pracy w powiecie i ogólnie – na rynku pracy w Wielkopolsce jest dobra. To województwo o najniższej stopie bezrobocia spośród wszystkich województw w Polsce.

Wg danych GUS stopa bezrobocia wynosi (dane na styczeń 2021 r.):

 • dla Polski – 6,5%,
 • dla powiatu wrzesińskiego – 5%,
 • dla woj. wielkopolskiego – 3,9%.

Września i okolice: ciekawe miejsca, co robić po pracy 

Września jest miastem, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. Rozbudowana infrastruktura rekreacyjno-sportowa – korty tenisowe, boiska, zalew Lipówka, ścieżki piesze i rowerowe usatysfakcjonują miłośników aktywnego spędzania czasu. Warto zobaczyć tutejsze zabytki, m.in. kościoły, pałac na Opieszynie, miejski ratusz, park, odwiedzić Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich.