Praca Kłecko Najnowsze oferty pracy

Znalezione oferty - 29

Praca w Kłecku

Kłecko, woj. wielkopolskie – podstawowe informacje

Kłecko położone jest w północno-wschodniej części województwa, na Pojezierzu Gnieźnieńskim, niedaleko Gniezna (odległość między centrami miast to 16 km), Wągrowca (27 km) i Poznania (50 km).

Do gminy należą Kłecko i 23 wsie, tworzące łącznie 22 sołectwa. Powierzchnia gminy to 131,7 kilometra kwadratowego, z czego miasto zajmuje obszar 9,6 kilometra kwadratowego. W Kłecku mieszka 2,6 tys. osób, w gminie – 7,4 tys.

Na układ komunikacyjny miasta składają się trasy lokalne – gminne oraz powiatowe – a także droga wojewódzka nr 190, która zapewnia dojazd do Gniezna, Wągrowca i Krajenki. Niedaleko Kłecka, w obrębie gminy ciągnie się również droga wojewódzka nr 197 (relacji Rejowiec – Gniezno). W miejscowości nie zatrzymują się natomiast pociągi. 

Biznes i praca w Kłecku: oferty pracy, popularne branże 

W Kłecku działają 333 podmioty gospodarki narodowej – wg REGON na 31.01.2021 r., a na terenach wiejskich gminy kolejne 387 podmiotów.

Jak pod względem wielkości i struktury własności dzielą się mające siedzibę w gminie Kłecko firmy?

 • 1 przedsiębiorstwo prywatne zatrudnia co najmniej 1000 osób,
 • 3 jednostki budżetowe i 1 firma prywatna generują od 50 do 249 miejsc pracy,
 • 18 podmiotów, w tym 4 z sektora publicznego, zatrudnia między 10 a 49 pracowników,
 • 687 podmiotów, z czego 10 w sektorze publicznym, nie zatrudnia pracowników bądź utrzymuje do 9 miejsc pracy.

Zdecydowanie dominują mikrofirmy zajmujące się działalnością handlowo-usługową. 
Zgodnie z REGON najwięcej podmiotów w gminie zarejestrowanych jest w następujących sekcjach PKD:

 • budownictwo – 171 podmiotów,
 • handle hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle – 149 podmiotów,
 • pozostała działalność usługowa – 66 podmiotów,
 • przetwórstwo przemysłowe – 58 podmiotów,
 • transport i gospodarka magazynowa – 49 podmiotów,
 • działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca – 37 podmiotów.

Wśród najważniejszych podmiotów gospodarczych w gminie należy wymienić firmy z branży metalowej, budowlanej i handlowej. 

Poziom bezrobocia

Poszukujący zatrudnienia wielkopolanie są w bardzo dobrej sytuacji. Rynek pracy w Wielkopolsce jest bardzo dobrze rozwinięty, a bezrobocie utrzymuje się od lat na niskim poziomie. Województwo nie odznacza się ponadto dużym zróżnicowaniem terytorialnym – różnice w stopie bezrobocia między powiatami nie są tak duże, jak choćby w Mazowieckiem.

W styczniu 2021 r. wg danych Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia wynosiła:

 • dla Polski – 6,5%,
 • dla woj. wielkopolskiego – 3,9%,
 • dla powiatu gnieźnieńskiego – 4,4%.

Liczba zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie bezrobotnych wynosiła 2239 osób (stan na koniec stycznia 2021 r.).

Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie mieści się przy ul. Sobieskiego 20 i obsługuje mieszkańców wszystkich gmin w powiecie. Zgodnie z danymi PUP najwięcej bezrobotnych mieszka w Gnieźnie (991 osób). Liczba bezrobotnych mieszkańców miasta i gminy Kłecko wynosi natomiast 113 osób.