Specjalista ds. komunikacji

Uniwersytet Warszawski

Warszawa

6 dni temu

ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa

Uniwersytet Warszawski należy do najlepszych szkół wyższych w Polsce. Wydział Fizyki UW jest nie tylko wiodącym wydziałem w Polsce, ale także jest klasyfikowany wśród pierwszych 75 wydziałów fizyki w rankingu światowym.

 

Uniwersytet Warszawski w związku z realizacją programu „Inicjatywa doskonałości – Uczelnia Badawcza" poszukuje specjalisty w grupie pracowników administracyjnych.

Specjalista ds. komunikacji
Nr ref.: UW/IDUB/2021/05Rodzaj pracy: umowa o pracę


Wymiar etatu: pełen etat


Liczba stanowisk: 1

 

Termin rozpoczęcia pracy: 01.04.2021

 

Okres zatrudnienia: pierwsze zatrudnienie po trzymiesięcznym okresie próbnym, na okres do 24 miesięcy, z możliwością przedłużenia.


Nazwa jednostki: Wydział Fizyki

 

Opis programu:

 

„Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza" to program MNiSW, który umożliwia Uniwersytetowi Warszawskiemu podniesienie poziomu jakości działalności naukowej, jakości kształcenia oraz w konsekwencji międzynarodowej rozpoznawalności uczelni.

 

Zrekrutowany specjalista będzie wykonywał obowiązki w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego II: U Podstaw mikro i makro świata, wspierając wszystkie działania w tym obszarze, a w szczególności Instytut Studiów Zaawansowanych.
https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/dzialania/pob/pob2/

 

Zakres obowiązków:
 • Opracowywanie bieżącego planu komunikacji i/lub promocji poszczególnych działań i jego realizacja.
 • Rozwój i zarządzanie treścią stron internetowych poświęconych poszczególnym działaniom.
 • Śledzenie bieżącej realizacji działań i kwalifikowanie ich pod kątem potencjału promocyjnego i adekwatnych środków komunikacji.
 • Przygotowywanie krótkich tekstów oraz większych publikacji na temat realizacji poszczególnych działań.
 • Kreatywne podejście do komunikacji działań POB II – proponowanie nowych pomysłów i rozwiązań.
 • Rola punktu kontaktowego dla osób z zagranicy biorących udział w realizacji działań POB II.
 • Obsługa spraw związanych z pobytem w Polsce zagranicznych gości i wykonawców projektu oraz wyjazdami pracowników UW realizowanymi w ramach poszczególnych działań.
 • Bieżący kontakt z pracownikami administracji Wydziału Fizyki oraz innych jednostek UW zaangażowanych w realizację poszczególnych działań.
 • Wykonywanie doraźnych poleceń Kierownika i Władz Dziekańskich związanych z ww. zagadnieniami oraz obsługą bieżącą realizowanych działań.
Profil kandydata, wymagania, kwalifikacje

 

Warunki konieczne:

 • Doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z komunikacją i/lub promocją.
 • Wymagana jest: biegła znajomość obsługi komputera (pakiet Office, poczta elektroniczna, komunikatory), umiejętność samodzielnej pracy, wysokie umiejętności organizacyjne i komunikacyjne, kultura osobista, asertywność, odpowiedzialność, dokładność, skrupulatność, elastyczność i umiejętność szybkiego reagowania.
 • Konieczna jest: bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 • Umiejętność pracy zespołowej.
 • Kreatywne podejście do stawianych zadań.

Dodatkowe atuty:

 • Mile widziane doświadczenie w pracy na uczelni lub w jednostce naukowej.
Wymagane dokumenty:

 

Obowiązkowe:

 • CV z opisem dotychczasowego doświadczenia zawodowego;
 • list motywacyjny (wraz z określeniem przybliżonej daty ewentualnego podjęcia pracy na UW);
 • podpisane oświadczenie (skan) o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (załącznik do niniejszego ogłoszenia).

Nieobowiązkowe:

 • list referencyjny od osoby, która dobrze zna osiągnięcia kandydata;
 • portfolio własnych tekstów i/lub innych adekwatnych dzieł własnych;
 • szkic planu komunikacji wirtualnego instytutu badawczego (max. 1 strona A4, forma dowolna)
Oferujemy:
 • dobrą atmosferę pracy w profesjonalnym zespole;
 • pracę przy różnorodnych zagadnieniach naukowych podejmowanych na Uniwersytecie Warszawskim;
 • możliwość korzystania z infrastruktury sportowej UW i innych świadczeń ZFŚS.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych


treść informacji


Poznaj

Uniwersytet Warszawski

Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Praca Specjalista ds. Administracyjnych