Specjalista ds. Obsługi Kadrowo-Płacowej

PKO Bank Polski

Warszawa

408 dni temu

Specjalista ds. Obsługi Kadrowo-Płacowej

Departament Spraw Pracowniczych

Miejsce pracy: Warszawa

Nr ref.: CEN/ML/67/2018

Jeśli:

 • posiadasz doświadczenie zawodowe w pracy w komórce kadrowo-płacowej,
 • bardzo dobrze znasz przepisy prawa pracy i płacowe,
 • posiadasz praktyczną znajomość naliczania wynagrodzeń i sposobu księgowania,
 • znasz SAP i MS Office,
 • dajesz sobie radę w pracy pod presją czasu,

Czekamy właśnie na Ciebie!

Jako Specjalista ds. Obsługi Kadrowo-Płacowej będziesz odpowiedzialny za:

 • przygotowywanie dokumentacji wynikającej z nawiązania i rozwiązania stosunku pracy oraz zmian warunków umów o pracę,
 • prowadzenie akt osobowych oraz innej wymaganej przepisami dokumentacji kadrowej,
 • prowadzenie ewidencji i dokonywanie rozliczania czasu pracy oraz monitorowanie prawidłowości,
 • monitorowanie uprawnień urlopowych i wykorzystania urlopów,
 • współpracę z organizacjami związkowymi w zakresie indywidualnych stosunków pracy
  sporządzanie informacji dla potrzeb wewnętrznych Banku oraz sprawozdań dla instytucji zewnętrznych,
  w tym PUP, GUS, KNF
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
 • sporządzanie list płac z różnych tytułów,
 • prawidłowe naliczanie od wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • rozliczanie zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich, dodatkowych macierzyńskich, rodzicielskich, ojcowskich i świadczeń rehabilitacyjnych,
 • rozliczanie umów cywilnoprawnych zawartych z osobami fizycznymi, w tym rejestracja danych dotyczących zgłoszenia i wyrejestrowania zleceniobiorców do i z ubezpieczenia społecznego
  i zdrowotnego,
 • terminowe naliczanie i rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym dokonywanie rocznego obliczenia podatku,
 • przygotowywanie dokumentów do ZUS, w tym: związanych z zatrudnieniem i wynagrodzeniem do celu naliczenia emerytury i renty (Rp-7), do kontynuacji wypłaty przez ZUS zasiłku chorobowego po rozwiązaniu stosunku pracy (druku Z-3) oraz wniosków do uzyskania świadczenia rehabilitacyjnego
  (Np-7),

Dołączając do nas zyskujesz:

 • stabilizację zatrudnienia - umowa o pracę
 • możliwość zdobywania doświadczenia w największej instytucji finansowej w kraju
 • atrakcyjny pakiet socjalno-motywacyjny, w tym prywatną opiekę zdrowotną, Pracowniczy Program Emerytalny, System Kafeteryjny My Benefit, Leasing Samochodów
 • konkurencyjne wynagrodzenie
 • profesjonalny system szkoleń

pko, bank, bp

Zgłoszenia (CV) prosimy wysyłać za pomocą przycisku:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. zawartych do potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko na które, niniejszym aplikuję.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. i Grupę Kapitałową PKO Banku Polskiego S.A. do potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji.

W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania wszystkich lub wybranych z powyższych zgód. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) informujemy, że:

1. Administrator danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302, zwana dalej „PKO Bankiem Polskim SA” lub „Bankiem”.

2. Inspektor Ochrony Danych
Powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Szczegółowe dane są dostępne w oddziałach Banku oraz na stronie internetowej PKO Banku Polskiego SA;

3. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne
Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie zgody.

4. Udostępnienie danych osobowych
Pani /Pana dane będą udostępnione firmie eRecruitment Solutions sp. z o.o.

5. Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat.

6. Przysługujące prawa
W związku z przetwarzaniem przez PKO Bank Polski SA Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,
 • prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Bank będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
7. Wymóg podania danych
Podanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne w celu realizacji procesu rekrutacji.

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie
Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.

Poznaj

PKO Bank Polski

Dlaczego warto wybrać PKO Bank Polski?

Tworzymy największy bank w Polsce. Nasze produkty i usługi finansowe należą do najnowocześniejszych na świecie. Z sukcesem wdrażamy nowoczesne technologie, korzystając z potencjału naszych Pracowników. Stawiamy na rozwój oraz ciągłe doskonalenie. Jako technologiczny lider nadajemy ton zmianom w sektorze bankowym. Rozwijamy innowacyjne usługi i od stu lat budujemy gospodarkę.

W PKO Banku Polskim dbamy o to, aby każdy dzień w pracy był dla Ciebie dobry. Tworzymy pozytywną atmosferę, doceniamy efektywną współpracę, szanujemy Twój czas prywatny.

To dobry dzień na aplikację! #ZajmijStanowisko – sprawdź nasze oferty.

Proces rekrutacji w PKO Banku Polskim

KrokAplikacja na stanowisko
Krok Rozmowa telefoniczna
Krok Spotkanie rekrutacyjne
Krok Informacja zwrotna

Kadrowa – osoba, która zajmuje się: kompleksową obsługą kadrowo-płacową pracowników w zakresie umów o pracę tymczasową, umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych, prowadzeniem dokumentacji personalnej oraz rozliczaniem kadrowych (urlopy, zwolnienia lekarskie, itp.), sporządzaniem dokumentacji związanej z przebiegiem zatrudnienia, naliczaniem wynagrodzeń, realizacja zgłoszeń oraz rozliczeń do ZUS, US, ...
Praca Specjalista ds. Kadr i Płac