Specjalista ds. Obsługi Klienta w Dziale Ubezpieczeń Zdrowotnych
SALTUS TUW
Sopot
specjalista junior / mid / senior
pełny etat
umowa o pracę
6 dni temu

SALTUS Ubezpieczenia z siedzibą w Sopocie
poszukuje kandydatów na stanowisko

Specjalista ds. Obsługi Klienta w Dziale Ubezpieczeń Zdrowotnych
Miejsce pracy: Sopot
Nr ref.: SOKDZ/TUW/6/2021
Co Ci oferujemy:
 • pracę, która nie ma charakteru sprzedażowego,
 • kameralną atmosferę w kilkunastoosobowym Zespole,
 • szansę rozwoju w stabilnej organizacji,
 • możliwość zdobycia dodatkowych bonusów finansowych za wyniki,
 • dobrą lokalizację biura blisko Sopot Wyścigi SKM.
Co będzie Twoim zadaniem:
 • telefoniczna organizacja usług medycznych dla ubezpieczonych,
 • obsługa dedykowanego systemu informatycznego,
 • obsługa korespondencji elektronicznej z Klientami.
Czego od Ciebie potrzebujemy:
 • empatii,
 • dobrej dykcji,
 • chęci do działania,
 • gotowości do podjęcia pracy zmianowej,
 • dobrej znajomości obsługi komputera lub chęci przyswojenia niezbędnej wiedzy.

Dziękujemy za zainteresowanie naszym ogłoszeniem.
Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

 APLIKUJ TERAZ 

Decydując się na udział w procesie rekrutacyjnym związanym z powyższym ogłoszeniem o pracę, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych. Dane te będą przetwarzane przez SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych oraz SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie: ul. Władysława IV 22, 81-743 Sopot, jako administratora(ów) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

Podstawą przetwarzania danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji jest art. 22 1 kodeksu pracy w związku z art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO * . W związku z udziałem w procesie rekrutacyjnym dane osobowe będą przechowywane przez nas po jego zakończeniu przez okres 3 miesięcy.

Podanie danych w zakresie wskazanym w art. 22 1 §1 kodeksu pracy jest warunkiem udziału w procesie rekrutacyjnym, a ich niepodanie może uniemożliwić prawidłowe jego przeprowadzenie. Podanie danych osobowych wykraczających poza ten zakres, w tym wizerunku pozostaje całkowicie dobrowolne.

Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom, którym administrator(rzy) zlecił(li) czynności w zakresie przeprowadzenia działań rekrutacyjnych, przechowywania dokumentacji lub utrzymania systemów informatycznych.

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych drogą elektroniczną pisząc na adres iod@saltus.pl lub telefonicznie pod numerem 801 888 666.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Tobie prawa:
1. cofnięcia w dowolnym czasie uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych,
2. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub uzupełnienia,
3. usunięcia danych osobowych na zasadach opisanych w art. 17 RODO,
4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych na zasadach opisanych w art. 18 RODO,
5. przenoszenia danych osobowych na zasadach opisanych w art. 20 RODO,
6. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora na zasadach opisanych w art. 21 RODO,
7. interwencji u administratora lub wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
*rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Aplikuj teraz

Podobne oferty