Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Specjalista ds. Przygotowania Robót

Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

Warszawa

92 dni temu

Chcesz mieszkać w czystej i sprawnej komunikacyjnie stolicy? Zapraszamy do współpracy!  Budujmy razem ekologiczny, nowoczesny i przyjazny transport miejski! Dołącz do Działu Przygotowania Robót w Biurze Utrzymania Infrastruktury jako:


Specjalista ds. Przygotowania Robót
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: 2019/82
Będziesz odpowiadać za:
 • opracowywanie dokumentów w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych (w zakresie dokumentacji i robót budowlanych),
 • opracowywanie i przygotowywanie do zawierania porozumień w zakresie koordynacji robót z innymi jednostkami i podmiotami,
 • prowadzenie spraw związanych z podpisywaniem umów i aneksów w zakresie innych komórek biura,
 • dopełnianie niezbędnych formalności związanych z realizacją robót m.in. w zakresie usuwania kolizji z obiektami infrastruktury technicznej, zgłoszeń i zawiadomień organów i urzędów.
Czeka na Ciebie:
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • praca w godzinach 7.00 – 15.00,
 • dostęp do prywatnej opieki medycznej i karnetów sportowych,
 • możliwość darmowych przejazdów całą komunikacją miejską,
 • pakiet socjalny (m.in. dofinansowania do urlopu wypoczynkowego dla Ciebie i Twojej rodziny,
 • możliwość otrzymania nisko oprocentowanej pożyczki na remont/zakup mieszkania),
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji (dofinansowujemy studia – nawet do 80% kosztów),
 • zniżki na wydarzenia kulturalne i sportowe.
A od Ciebie oczekujemy: 
 • wykształcenia wyższego (ekonomicznego, technicznego, prawnego, administracyjnego),
 • min.3 lat doświadczenia na stanowisku związanym z przygotowaniem umów lub dokumentów w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w obszarze inwestycji budowlanych lub w wydziałach jednostek administracyjnych/urzędach,
 • znajomości przepisów z zakresu prawa zamówień publicznych i Kodeksu postępowania administracyjnego popartych udziałem w odpowiednich szkoleniach,
 • znajomości obsługi urządzeń biurowych oraz programów: Word, Excel, PowerPoint, Ms Project - na poziomie dobrym,
 • samodzielności, operatywności, umiejętności organizacji pracy własnej.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Poznaj

Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

Przedmiotem działania Spółki pn. "Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o." jest prowadzenie tramwajowej komunikacji zbiorowej na terenie m. st. Warszawy, a w szczególności:

- eksploatacja taboru tramwajowego przy zachowaniu sprawnej i regulaminowej komunikacji zbiorowej,

- zakup, wymiana i naprawa taboru tramwajowego,

- prowadzenie przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie budowy, rozbudowy i remontów obiektów urządzeń tramwajowej komunikacji zbiorowej.

Wydatki związane z prowadzeniem statutowej działalności Spółka pokrywa z przychodów uzyskiwanych za świadczone usługi przewozów pasażerskich oraz z działalności pozaprzewozowej.

Spółka posiada jedno przedsiębiorstwo wielozakładowe prowadzące działalność w zakresie przedmiotowym ustalonym w Akcie Założycielskim.

Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Praca Specjalista ds. Administracyjnych