Specjalista ds. Transferu Technologii - Broker Innowacji
GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
Gdańsk
specjalista (mid)
umowa o pracę / na zastępstwo
6 dni temu
Specjalista ds. Transferu Technologii - Broker Innowacji
Miejsce pracy: Gdańsk
R/84R21/DEG

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:

 • inicjowanie kontaktów z przedsiębiorstwami prowadzącymi działalność B+R w celu rozpoznania bieżących i przyszłych potrzeb technologicznych,
 • tworzenie oferty technologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego dla biznesu,
 • aktywna promocja oraz komercjalizacja wyników badań naukowych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w kraju i za granicą,
 • przygotowywanie analiz potencjału komercyjnego wybranych technologii oraz strategii dotyczących komercjalizacji,
 • identyfikacja projektów o potencjale wdrożeniowym realizowanych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym,
 • organizowanie i udział w spotkaniach zespołów naukowych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z przedstawicielami otoczenia gospodarczego oraz prowadzenie ewidencji kontaktów i uzgodnień,
 • negocjowanie warunków i przygotowywanie umów, m.in.: współpracy, sprzedaży, licencji, NDA,
 • nadzór na obiegiem i archiwizacją dokumentów dotyczących prowadzonych projektów
 • obsługa administracyjna procesu ochrony i korzystania z chronionych dóbr intelektualnych uczelni we współpracy z rzecznikiem patentowym.

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:

 • wykształcenia wyższego,
 • doświadczenia w zakresie transferu technologii, pracy ze spółkami typu start-up,
 • doświadczenia w relacjach B2B,
 • umiejętności pozyskiwania informacji oraz zdolności analitycznych,
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego, poziom C1 w mowie i piśmie
 • umiejętności nawiązywania i utrzymywania pozytywnych relacji z kadrą zarządzającą przedsiębiorstw, jednostek administracji publicznej i kadrą naukową,
 • bardzo dobrej znajomości systemu operacyjnego Windows i pakietów biurowych MS Office (Word, Excel, PowerPoint),
 • gotowości do krajowych i zagranicznych podróży służbowych.

 

OFERUJEMY:

 • umowę o pracę na zastępstwo,
 • pracę w najlepszej uczelni medycznej w Polsce,
 • możliwość podnoszenia kompetencji w ramach obejmowanego stanowiska
 • pracę w jedynej uczelni medycznej posiadającej status uczelni badawczej,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń pozapłacowych.

ZASADY APLIKOWANIA:

 • Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (CV) za pomocą przycisku

   APLIKUJ TERAZ  • Termin nadsyłania aplikacji to 30.09.2021 r.
 • Aplikacje nadesłane w okresie pomiędzy terminem nadsyłania aplikacji, a końcem publikacji ogłoszenia, mogą zostać zakwalifikowane do procesu rekrutacji.
 • Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Klikając w przycisk „Aplikuj” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z siedzibą w Gdańsku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.


Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w (80-210) Gdańsku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a.
2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 349 10 27 lub adresem e-mail: iod@gumed.edu.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji.
4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Kodeks Pracy, art. 221 § 1.
5. Podanie przez Panią/ Pana ww. danych osobowych jest konieczne i jest wymogiem ustawowym.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3.
7. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
9. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do treści swoich danych,
b) prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
c) prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,
f) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.

 

Aplikuj teraz

Poznaj

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

Dlaczego warto?

Gdański Uniwersytet Medyczny to nie tylko najlepsza uczelnia medyczna w Polsce, która plasuje się w pierwszej dziesiątce najlepszych polskich uczelni państwowych (6 miejsce).

Gdański Uniwersytet Medyczny to złożona organizacja, o długiej tradycji, wielu osiągnięciach i ogromnych możliwościach.

Obok wypełniania zadań dydaktycznych i badawczych, pełni również rolę organu założycielskiego dla czterech podmiotów leczniczych. Publikacje naukowców GUMed są jednymi z najczęściej cytowanych w prestiżowych czasopismach (wysoki Impact Factor).

Gdański Uniwersytet Medyczny to ośrodek akademicki, który stawia na praktyczne nauczanie zawodu w oparciu o nowoczesną infrastrukturę dydaktyczną – posiadamy m.in. nowoczesne pracownie multimedialne wykorzystujące druk 3D i zakłady symulacji.