Specjalista ds. wdrażania projektów unijnych

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

Warszawa

102 dni temu

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. są  zarządcą narodowej sieci kolejowej. Udostępniamy drogi kolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym, budujemy, modernizujemy i utrzymujemy tory oraz całą infrastrukturę kolejową  z myślą o wygodzie i bezpieczeństwie ruchu kolejowego. Tworzymy rozkłady jazdy i prowadzimy ruch pociągów.

Poszukujemy osób na stanowisko:

 

Stanowisko* ds. wdrażania projektów unijnych. 

Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: WZ/IWE/67/12/17

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • przygotowanie zgodnie z obowiązującymi wytycznymi oraz wysłanie wniosku o dofinansowanie z kompletem załączników do Centrum Unijnych Projektów Transportowych celem pozyskania środków Unii Europejskiej,
 • sporządzanie wniosków o potwierdzenie wkładu finansowego oraz prowadzenie całości spraw związanych z uzyskaniem decyzji Komisji Europejskiej, w tym koordynacja odpowiedzi i wyjaśnień na pytania Komisji Europejskiej, odpowiedzi na Interrupion Letter w celu uzyskania potwierdzenia przyznania środków finansowych przez Komisję Europejską,
 • prowadzenie sprawozdawczości z przygotowania projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w celu informowania Centrum Unijnych Projektów Transportowych o stanie realizacji projektów w fazie przygotowania, np. stan posiadanej dokumentacji projektowej, decyzji środowiskowych, pozwoleń na budowę, decyzji lokalizacyjnych,
 • sporządzanie wniosków o płatność w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wraz ze sporządzaniem zestawień i kompletowaniem załączników potwierdzających wykonany zakres rzeczowy i poniesione wydatki w celu uzyskania refundacji z Centrum Unijnych Projektów Transportowych,
 • sporządzanie pre-umów, umów o dofinansowanie i aneksów do umów o dofinansowanie dla projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko celem uzyskania dofinansowania środków Unii Europejskiej,
 • udzielanie odpowiedzi na pytania instytucji kontrolujących i audytorów w celu wypełnienia wymogów zapisów wytycznych w tym zakresie.

Wymagane kwalifikacje:

 • wykształcenie wyższe, 
 • doświadczenie zawodowe rok, w tym minimum pół roku na stanowiskach związanych z wdrażaniem projektów unijnych,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym,
 • znajomość obsługi pakietu MS Office na poziomie podstawowym,
 • umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniami, komunikatywność,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniami,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • kwalifikacje zawodowe,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.

Oferujemy:

 • pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • szeroki wachlarz świadczeń socjalnych.

Poznaj

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

Zarządzamy państwową infrastrukturą kolejową.
Udostępniamy trasy kolejowe dla przewozów pasażerskich i towarowych.
Utrzymujemy i modernizujemy powierzoną nam sieć linii kolejowych z dbałością o środowisko naturalne.

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Finansowania Projektów

Specjalista do spraw finansowania projektów jest osobą odpowiedzialną za kontrolowanie realizacji projektów, pod kątem osiągnięcia możliwie najwyższych rezultatów finansowych. Osoba obsadzona na tym stanowisku pełni funkcję pierwszego szczebla w procesie oceny ryzyka związanego z danym projektem, specjalista dokonuje wstępnej analizy i przekazuje pozyskane informacje przełożonym. Specjalista dokonuje także wstępnego ...
Specjalista ds. Finansowania Projektów Praca Specjalista ds. Finansowania Projektów

Rekrutują z Praca.pl