Specjalista ds. Wsparcia Sprzedaży

Signal Iduna Polska

Kraków

4 dni temu

Polskie spółki SIGNAL IDUNA należą do niemieckiej Grupy SIGNAL IDUNA, która jest jedną
z największych firm ubezpieczeniowych na rynku niemieckim i od ponad 100 lat dba o bezpieczeństwo milionów osób w Niemczech, Polsce, Rumunii, Szwajcarii oraz na Węgrzech.

 

Dołącz do naszego zespołu! Poszukujemy kandydata/kandydatki na stanowisko:

Specjalista ds. Wsparcia Sprzedaży
Miejsce pracy: Kraków
Nr ref.: SWS/KRA
Do zadań osoby na tym stanowisku należeć będzie:
 • Bezpośrednie administrowanie obsługą kluczowych partnerów zewnętrznych.
 • Kompletowanie dokumentacji do umów agencyjnych oraz pełnomocnictw w ramach współpracy z partnerami zewnętrznymi.
 • Wprowadzanie danych do systemów operacyjnych.
 • Wsparcie merytoryczne Menadżerów Sprzedaży w zakresie administracji sprzedaży:
  • Przygotowywanie kalkulacji, ofert produktowych ubezpieczeń indywidualnych i grupowych.
  • Monitorowanie sald, potwierdzanie wpłat oraz certyfikatów Klientów.
  • Wystawianie polis.
 • Koordynowanie przepływu dokumentów i informacji pomiędzy Klientem a jednostkami organizacyjnymi SI w tym obsługa zapytań Klientów.
 • Prowadzenie ewidencji i archiwizacja dokumentów ubezpieczeniowych, pełnomocnictw KNF, druków ścisłego zarachowania i umów agencyjnych.
 • Organizowanie i obsługa szkoleń i egzaminów dla Agentów i OFWCA.
 • Bezpośrednia Obsługa Klientów.
 • Terminowa sprawozdawczość i raportowanie.
Wymagania:
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne.
 • Bardzo dobra organizacja pracy, dokładność i systematyczność.
 • Umiejętność pracy w zespole, odporność na stres.
 • Bardzo dobra znajomość pakietu Office ze szczególnym uwzględnieniem programu Excel i PowerPoint.
 • Orientacja na cele i wyniki, inicjatywa oraz samodzielność w działaniu.
Oferujemy:
 • Samodzielność w realizacji działań.
 • Pracę w prężnie rozwijającym się zespole.
 • Ciekawe wyzwania zawodowe oraz możliwość rozwoju poprzez szkolenia zawodowe.
 • Atrakcyjny pakiet socjalny.
 • Opiekę medyczną.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów CV

za pomocą przycisku

 

 APLIKUJ TERAZ 

 

 

Prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli o brzmieniu: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”.

Jeżeli wyraża Pan/Pani zgodę na wzięcie udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez SIGNAL IDUNA Polska TU SA I SIGNAL IDUNA Życie Polska TU SA, prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych oraz innych informacji zawartych w załączonych dokumentach w celach przyszłych procesów rekrutacyjnych”.
Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem danych osobowychA jest SIGNAL IDUNA Polska TU SA oraz SIGNAL IDUNA Życie Polska TU SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 31z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 31 (dalej Spółka).
*Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@signal-iduna.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. (*Od 25 maja 2018 r.).

Cel i podstawa prawna oraz okres przetwarzania danych osobowych:
 • rekrutacja na stanowisko, zgodnie z ogłoszeniem – podstawa prawna – w zakresie danych niezbędnych do zatrudnienia, podstawą prawną jest przepis prawa, jakim jest Ustawa Kodeks Pracy. W zakresie danych dodatkowych, podanych w aplikacji, podstawą prawną jest dobrowolna zgoda osoby wyrażona poprzez dodanie oświadczenia zgody w przesłanych dokumentach lub poprzez jednoznaczne działanie polegające na złożeniu aplikacji w związku z ogłoszeniem klikając przycisk Aplikuj. Przetwarzanie danych do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego.
 • przyszłe procesy rekrutacyjne – podstawa prawna – dobrowolna zgoda osoby. Przetwarzanie danych do momentu wycofania zgody, jednak nie dłużej niż rok.
Odbiorcy danych:
 • upoważnieni pracownicy administratora danych,
 • usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora danych, w szczególności podmioty takie, dostawcy usług IT, firmy księgowe, audytorzy zewnętrzni, - w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych usług
Dobrowolność podania danych: Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w rekrutacji.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: Przysługuje Panu/Pani prawo:
 • dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
 • wycofania udzielonej dobrowolnie zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano zanim zgoda została wycofana,
 • do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego,
 • do ograniczenia przetwarzania danych lub do ich usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”),
 • do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poznaj

Signal Iduna

Należymy do Grupy SIGNAL IDUNA, która jest jedną z największych firm ubezpieczeniowych na rynku niemieckim i od blisko 100 lat dba o bezpieczeństwo milionów osób w Niemczech, Szwajcarii i na Węgrzech. W związku z dynamicznym rozwojem firmy na rynku polskim poszukujemy kandydata na stanowisko:

Specjalista ds. Wsparcia Sprzedaży to osoba, która odpowiada za wsparcie merytoryczne i bezpośrednie sprzedaży i posprzedaży produktów lub usług firmy. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: planowanie i organizacja akcji promocyjnych oraz analiza i ocena ich efektywności, wdrażanie standardów merchandisingowych oraz nadzorowanie ich przestrzegania, przygotowywanie analiz marketingowych ...
Praca Specjalista ds. Wsparcia Sprzedaży