Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Specjalista / Starszy Specjalista ds. Planowania / Analityk Finansowy w Dziale Planowania w Biurze Finansowo-Księgowym
Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
Warszawa
specjalista mid / senior
pełny etat
umowa o pracę
62 dni temu

Dołącz do Biura Finansowo-Księgowego

Specjalista / Starszy Specjalista ds. Planowania / Analityk Finansowy w Dziale Planowania w Biurze Finansowo-Księgowym
Miejsce pracy: Warszawa
Kogo szukamy
 • Szukamy osoby na stanowisko Specjalisty lub Starszego Specjalisty ds. Planowania/Analityka Finansowego w Dziale Planowania w Biurze Finansowo-Księgowym.
 • Chcemy zatrudnić jedną osobę na pełen etat.
Jaki jest adres miejsca pracy?
 • Miejsce pracy to Centrala RARS, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa
Czym będziesz się zajmować? Główne obowiązki.
 • Przygotowywanie raportów finansowych, analiz i sprawozdań (cyklicznych i ad hoc);
 • Współudział w tworzeniu rocznego budżetu finansowego Agencji;
 • Udział w przygotowywaniu budżetów i prognoz finansowych oraz ich aktualizacja;
 • Komunikacja z biurami merytorycznym w zakresie planowania;
 • Analiza kosztów przy udziale osób odpowiedzialnych za obszary;
 • Doskonalenie narzędzi planistycznych, modyfikacja i wdrażanie usprawnień;
 • Udział w raportowaniu do instytucji zewnętrznych (np. MF, KPRM);
 • Udział w procesie pozyskiwania i analizy danych służących do raportowania i budżetowania.
Sprawdź, czy spełniasz niezbędne wymagania.
 • Wykształcenie wyższe.
 • Minimum 2 lata stażu pracy / doświadczenia zawodowego w dziale planowania lub controllingu na podobnym stanowisku.
 • Umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów.
 • Zaawansowana znajomość MS Excel.
 • Znajomość zagadnień z zakresu planowania i rachunkowości finansowej.
 • Znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office: Word, Excel.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu i wielozadaniowość.
 • Odpowiedzialność.
 • Rzetelność i terminowość w wykonywaniu powierzonych zadań.
 • Umiejętność pracy w zespole i dobra komunikacja.
 • Samodzielność i wysoka motywacja do pracy oraz ciągłego uczenia się.
Twoje dodatkowe atuty, czyli wymagania pożądane:
 • Wykształcenie wyższe na kierunku finanse, ekonomia, rachunkowość, bankowość.
 • Staż w jednostkach sektora finansów publicznych.
 • Dobra znajomość systemów ERP, w tym SAP.
 • Znajomość sprawozdawczości budżetowej.
 • Język angielski na poziomie średniozaawansowanym.
Sprawdź co oferujemy
 • Możliwość rozwoju i współpracy z ekspertami.
 • Premie kwartalne uzależnione od wyników pracy.
 • Zniżki na wypoczynek w ośrodkach wypoczynkowych.
 • Pakiet w ramach ZFŚS oferujący między innymi:
  • Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych.
  • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz dzieci pracowników.
  • Dodatek świąteczny.
Chcę aplikować. Jakie dokumenty mam złożyć? Wymagane dokumenty
 • Życiorys (CV).
 • Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu / niewyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na poddanie się procedurze dopuszczenia do informacji niejawnych.

Poznaj

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych (RARS) przejęła zadania Agencji Rezerw Materiałowych (ARM). Aby odzwierciedlić rzeczywisty zakres zadań i kompetencji Agencji, zmieniono jej nazwę oraz podległość. Tworzenie i utrzymywanie rezerw strategicznych zostało wpisane w dziedzinę bezpieczeństwa narodowego (a tym samym zarządzania kryzysowego).

Podobne oferty