Specjalista /starszy specjalista w Zakładzie Administracyjno-Gospodarczym

Biblioteka Narodowa

Warszawa

408 dni temu


Biblioteka Narodowa ogłasza rekrutację na stanowisko specjalisty / starszego specjalisty w Zakładzie Administracyjno-Gospodarczym

 

Rekrutacja na stanowisko: specjalisty/starszego specjalisty w Zakładzie Administracyjno-Gospodarczym

Miejsce pracy: Warszawa


Od kandydatów oczekujemy:
 • wykształcenia wyższego, preferowany kierunek: administracja
 • co najmniej 3-letniego doświadczenia zawodowego pracy w administracji
 • biegłej umiejętności obsługi komputera (środowisko Windows)
 • znajomości programu MS Excel
 • umiejętności pracy w zespole   
 • zdolności opracowywania i redagowania tekstów  
 • samodzielności w realizacji zadań
 • komunikatywności i umiejętności współpracy
 • umiejętności pracy pod presją czasu
Zakres obowiązków:
 • roznoszenie korespondencji wewnętrznej wychodzącej i przychodzącej
 • prowadzenie spraw związanych z ewidencją numerów telefonów
 • obsługa połączeń zewnętrznych przychodzących z centrali i łączenie rozmów
 • prowadzenie spraw związanych z gospodarką lokalową
 • organizowanie przeprowadzek
 • prowadzenie ewidencji składników majątku z wyłączeniem sprzętu komputerowego
 • udział w pracach komisji inwentaryzacyjnych, likwidacyjnych i zakupowych
 • przygotowywanie pod względem merytorycznym specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczących zadań realizowanych przez zakład
 • przygotowanie i opracowanie dokumentacji do Archiwum
 • prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem i prowadzeniem zgłoszeń napraw: telefonów, maszyn biurowych, dystrybutorów wody, kserokopiarek, sprzętu AGD, mebli i innych
Wymiar czasu pracy:
 • pełny etat

Wynagrodzenie zasadnicze zgodnie ze stanowiskiem i posiadanymi kwalifikacjami.

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w Bibliotece Narodowej w Warszawie (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). Jednocześnie oświadczam, iż zostałam/zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych jest Biblioteka Narodowa z siedzibą w Warszawie, al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa. Moje dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb realizacji procesu obecnej rekrutacji. Moje dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa. Podanie moich danych Bibliotece Narodowej jest dobrowolne. Mam prawo do dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania. Mam świadomość, że niepodanie moich danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacji w Bibliotece Narodowej z siedzibą w Warszawie.

Poznaj

Biblioteka Narodowa

Biblioteka Narodowa, podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jest centralną biblioteką państwa i jedną z najważniejszych narodowych instytucji kultury. Działa na podstawie art. 16 ust. 4 Ustawy o bibliotekach i Statutu Biblioteki Narodowej. Wypełniając zadania dużej biblioteki naukowej o profilu humanistycznym, pozostaje zarazem głównym archiwum piśmiennictwa narodowego i krajowym ośrodkiem informacji bibliograficznej o książce, znaczącą placówką naukową, a także ważnym ośrodkiem metodycznym dla innych bibliotek w Polsce.

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

Rekrutują z Praca.pl