Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Specjalista w Biurze Administracji

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Warszawa
specjalista (mid)
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
23 dni temu
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości działa na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, podnoszenia kwalifikacji kadr i kształtowania przyjaznego otoczenia biznesowego. Dzięki wsparciu Agencji firmy rozwijają działalność eksportową, wzorniczą, badawczo-rozwojową i wykorzystują w produkcji innowacje i nowoczesne technologie. Oferta PARP pozwala na kompleksową realizację projektów - od koncepcji po komercjalizację.​
Specjalista w Biurze Administracji
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: S/BA/SODISA/05/24
Główne zadania:
 • Administrowanie aplikacją EZD m.in.:
  • dbanie o prawidłową konfigurację systemu;
  • zarządzanie parametrami systemu;
  • realizacja wniosków o modyfikację/nadanie uprawnień;
  • określanie niestandardowych uprawnień i tworzenie nowych ról;
  • aktualizacja danych użytkowników i struktury organizacyjnej;
  • obsługa incydentów i problemów aplikacyjnych;
  • zakładanie i usuwanie rejestrów uniwersalnych;
  • kontrola procesu przekazywania spraw w eDok pomiędzy komórkami organizacyjnymi i pracownikami;
  • tworzenie i zarządzanie składami chronologicznymi;
  • tworzenie szablonów dokumentów i słowników;
  • tworzenie raportów, analiz i statystyk.
 • Zarządzanie dokumentacją elektroniczną w PARP m.in.:
  • realizacja optymalizacji procesów w obszarze elektronicznego obiegu dokumentu;
  • obsługa systemów dot. obiegu dokumentacji, w tym wdrażanie ewentualnych usprawnień z zakresu integracji eDok z innymi systemami np. eDoręczenia oraz rozwój eDok o nowe funkcjonalności;
  • testowanie i weryfikowanie zmian w systemie eDok przed wprowadzeniem aktualizacji na tzw. produkcję oraz współpraca z dostawcą systemu w tym zakresie;
  • przeprowadzenie procesu ewentualnej zmiany eDok na inny system klasy EZD;
  • aktualizacja udostępnianych informacji o systemie e-Dok m.in.: procedur pracy, instrukcji użytkownika, procedur awaryjnych;
  • tworzenie bazy wiedzy, pomoc współpracownikom;
  • kwartalny monitoring prawidłowości pracy w systemie eDok w zakresie prawidłowej obsługi pism i spraw;
  • przygotowywanie informacji, opinii oraz udzielanie koordynatorom porad merytorycznych w zakresie funkcjonowania elektronicznego obiegu dokumentów;
  • analiza zgłoszeń pracowników w zakresie wprowadzenia zmian w systemie oraz współpraca z dostawcą oprogramowania w zakresie ich usuwania;
  • udział w pracach związanych ze zmianą JRWA lub modyfikacją kolejnych klas JRWA w systemie;
  • współudział w tworzeniu procedur i planów awaryjnych;
  • współudział we wdrażaniu systemów informatycznych w obszarze obiegu kancelaryjnego, archiwum i e-usług.
  • przygotowanie i prowadzenie szkoleń dla pracowników.
Oczekujemy (wymagania konieczne):
 • Wykształcenie wyższe (minimum licencjat)
 • Doświadczenie w pracy w systemie EZD
 • Dobra znajomość pakietu MS Office
 • Umiejętność redagowania informacji, procedur, instrukcji.
Dodatkowo (wymagania pożądane):
 • Doświadczenie związane z administrowaniem i rozwojem systemu klasy EZD (Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją)
 • Doświadczenie we wdrażaniu/zmianie systemu EZD
 • Ogólna znajomość przepisów w zakresie funkcjonowania systemów EZD w urzędach administracji publicznej
 • Udział w konferencjach/ spotkaniach/ szkoleniach z zakresu EZD
 • Umiejętność tworzenia planów, analiz i raportów
 • Samodzielność w poszukiwaniu i proponowaniu rozwiązań.
Oferujemy:
 • umowę o pracę,
 • premię regulaminową,
 • prywatną opiekę medyczną,
 • grupowe ubezpieczenie na życie,
 • szkolenia,
 • atrakcyjną lokalizację,
 • wydarzenia integracyjne,
 • programy socjalne.
Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie (00-834), ul. Pańska 81/83 Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem biuro@parp.gov.pl.

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu HR, kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu oraz dostawcy usług służących rekrutacji.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 1 roku od daty złożenia aplikacji. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem biuro@parp.gov.pl lub naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iod@parp.gov.pl. Każdemu przysługuje ponadto prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych na niewłaściwe przetwarzanie jego danych.
 

Poznaj

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul.Pańska 81/83
00-834 Warszawa

Dlaczego warto?

Praca w PARP daje możliwość zdobywania doświadczenia w prestiżowych krajowych i międzynarodowych projektach. Dzięki polityce personalnej pracownicy mają możliwość optymalnego rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji. Dbamy o rozwój kompetencji, życzliwą atmosferę i budujemy przyjazne relacje zespołowe oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu.

Podobne oferty