Specjalista w Wydziale Orzecznictwa Prawnego
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Warszawa, ul. Żelazna 59 A
specjalista (mid)
pełny etat
umowa o pracę
8 dni temu
Specjalista w Wydziale Orzecznictwa Prawnego
Miejsce pracy: Warszawa, ul. Żelazna 59 A
TERMIN SKŁADANIA CV: 30 czerwca 2022r.

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:
 • posiada wykształcenie wyższe, preferowane na kierunkach: prawo, administracja,
 • ma minimum rok doświadczenia zawodowego w obszarze posiadanego wykształcenia, w jednostkach administracji publicznej,
 • zna Ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • sprawnie obsługuje narzędzia pakietu MS Office,
 • angażuje się w powierzone obowiązki,
 • jest samodzielny i terminowo realizuje zadnia,
 • potrafi działać pod presją czasu

 

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w drugiej instancji, w sprawach opiniowania projektów regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz w sprawach o zatwierdzenie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,
 • opracowywanie raportów i analiz oraz pozyskiwanie informacji w zakresie orzecznictwa sądów administracyjnych z obszaru gospodarki wodno-ściekowej.
OFERUJEMY:
 • Umowa o pracę. Stabilne Zatrudnienie.
 • Dofinansowanie do prywatnej opieki.
 • Wczasy „pod gruszą”. Bazy noclegowe w całym kraju.
 • Atrakcyjne pakiety szkoleniowe.
 • Dofinansowanie do karty sportowej.
 • Zgrany zespół i miłą atmosferę.
 • Pracę, która ma znaczenie.
Aplikuj teraz

Poznaj

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Jesteśmy odpowiedzialni za gospodarkę wodną w Polsce.
Naszą misją jest ochrona mieszkańców Polski przed powodzią i suszą, zrównoważone gospodarowanie wodami i zapewnienie dobrej jakości wody dla obecnych i przyszłych pokoleń.

Realizujemy wiele ważnych i potrzebnych zadań, min. obsługujemy urządzenia przeciwpowodziowe i regulacyjne, planujemy i nadzorujemy strategiczne inwestycje, prowadzimy postępowania dotyczące zgód wodnoprawnych, opracowujemy strategie i plany, edukujemy.

Podobne oferty