Specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie

Olsztyn

37 dni temu

Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie
Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 60911

Warunki pracy

praca administracyjno - biurowa, praca w terenie, krajowe lub zagraniczne wyjazdy szkoleniowe.

Zakres zadań

 • Realizowanie śledztwa finansowego na rzecz jednostek Policji woj. warmińsko - mazurskiego,
 • Realizowanie i koordynowanie pod względem merytorycznym projektów finansowanych w ramach środków unijnych,
 • Organizowanie i prowadzenie szkolenia z zakresu szeroko rozumianego śledztwa finansowego dla policjantów wykonujących czynności operacyjne i dochodzeniowo śledcze z jednostek Policji woj. warmińsko - mazurskiego oraz podnoszenie kompetencji z zakresu śledztwa finansowego poprzez uczestniczenie w projektach unijnych, międzynarodowych,
 • Typowanie sprawy kwalifikującej się do objęcia nadzorem w zakresie prawidłowego wykonania identyfikacji składników majątku oraz zastosowania instytucji zabezpieczenia majątkowego i tymczasowego zajęcia mienia poprzez wspieranie procesu wnioskowania do Prokuratury,
 • Sporządzanie zestawień monitorujących jakość i efektywność poszukiwań celowych składników majątku na podstawie prowadzonych spraw oraz efektywność poszczególnych źródeł informacji wykorzystywanych w poszukiwaniach celowych majątku,
 • Opiniowanie zagadnień prawnych z zakresu przestępczości gospodarczej oraz śledztwa finansowego,
 • Utrzymywanie kontaktu z instytucjami zarządzającymi programami unijnymi, w tym z instytucjami zagranicznymi, w celu pozyskiwania środków finansowych przeznaczonych na szkolenie zawodowe funkcjonariuszy.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji.
 • Poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli poufne lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.
 • komunikatywność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole
 • znajomość pakietu biurowego MS Oficce
 • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kat. B
Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Praca Specjalista ds. Administracyjnych