Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Specjalista
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Warszawa
14 dni temu
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 84254

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


Pracownik wykonuje czynności o charakterze:


- statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,


- dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim.


Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej. Praca na stanowisku wiąże się z pracą w terenie, krajowymi (lub zagranicznymi) wyjazdami służbowymi, częstym reprezentowaniem urzędu na zewnątrz, nietypowymi godzinami pracy (w tym dyżurami), dyspozycyjnością. Na stanowisku występuje zagrożenie korupcją.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


W Al. Ujazdowskich 1/3 w Warszawie znajduje się siedziba Kancelarii.


Pracownik będzie wykonywał pracę w budynku mieszczącym się przy Al. Ujazdowskich 1/3. Do budynku prowadzą trzy wejścia:


- wejście główne budynku - Aleje Ujazdowskie 1/3, które jest dostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami;
- Biuro Przepustek - Al. Ujazdowskie 1/3, które nie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową;
- Biuro Podawcze - Al. Szucha 14, które nie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową i osób niewidzących lub słabowidzących.
Do Kancelarii można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej. Najłatwiej dojechać autobusem. Przystanek Łazienki Królewskie 01 znajduje się najbliżej wejścia dostosowanego dla osób ze szczególnymi potrzebami. Jest to wejście główne budynku - Aleje Ujazdowskie 1/3. Przy wejściu jest podjazd dla wózków. Na ścianie, po lewej stronie od wejścia głównego, jest przycisk. Można nim wezwać osobę, która pomoże wejść do budynku. Drzwi wejściowe do budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Nie są one sterowane automatycznie, ale w środku zawsze jest osoba, która pomoże je otworzyć. W budynku, przed schodami do holu głównego jest winda dla osób z niepełnosprawnością ruchową. W holu głównym, po prawej stronie, jest szatnia. Dzięki szerokim korytarzom osoby na wózkach mogą swobodnie poruszać się i wymijać. Windy są wyposażone w barierki i lustra. W windzie przy stołówce działa system dźwiękowy. Osoba, która porusza się na wózku, może dostać się do stołówki przy pomocy platformy przyschodowej. Toalety dla osób z niepełnosprawnością ruchową i poruszających się na wózku, znajdują się: na parterze budynku, w skrzydle A, po lewej i prawej stronie od wejścia głównego, na drugim piętrze skrzydła B. Sale konferencyjne są przystosowane dla osób poruszających się na wózku. Do budynku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem lub osobą asystującą. Na dziedzińcu Kancelarii jest wyznaczone miejsce postojowe dla osób ze szczególnymi potrzebami. W Kancelarii obowiązuje Instrukcja Ewakuacji Osób z Niepełnosprawnościami. W naszym urzędzie są pętle indukcyjne, znajdują się w: Biurze Przepustek A, budynku przy Al. Ujazdowskich 1/3, Biurze Podawczym (budynek przy Al. Szucha 14). Kancelaria ma też jedną mobilną pętlę indukcyjną (tzw. ,,gabinetową''). Można ją wykorzystać podczas bezpośrednich spotkań z osobą słabosłyszącą.


Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.

Zakres zadań

 • opracowuje programy spotkań i wizyt krajowych Prezesa RM,
 • przygotowuje i organizuje spotkania i wydarzenia z udziałem Prezesa RM oraz członków rządu i kierownictwa KPRM oraz uczestniczy w wizytach przygotowawczych,
 • współpracuje przy realizacji zadań związanych z organizacją lotów krajowych Prezesa RM (HEAD),
 • przygotowuje i opracowuje materiały informacyjne i notatki dotyczące spotkań i wizyt PRM,
 • współpracuje przy organizacji wizyt z komórkami organizacyjnymi KPRM, innymi wydziałami komórki organizacyjnej oraz służbami zaangażowanymi w organizację imprez (m.in. administracja rządowa i samorządowa, SOP, MON, Policja),
 • przygotowuje projekty pism dotyczące zaproszeń Prezesa RM oraz zaproszeń od Prezesa RM,
 • prowadzi korespondencję Prezesa RM w sprawach dotyczących konkursów, licytacji, akcji charytatywnych (nagrody i upominki) oraz udziału reprezentanta Prezesa RM podczas uroczystości.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Powyżej 1 roku w zakresie komunikacji społecznej lub organizacji wydarzeń medialnych
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Tajne” wydane przez ABW lub SKW lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Znajomości aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej w kraju i na świecie
 • Znajomości zagadnień z zakresu funkcjonowania administracji publicznej (znajomość organów administracji rządowej i samorządowej), w tym służby cywilnej
 • Znajomości zagadnień związanych z protokołem dyplomatycznym i etyką dyplomatyczną
 • Posiadanie kompetencji miękkich: myślenie analityczne, kreatywność, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Ukończone szkolenia z zakresu: protokołu dyplomatycznego, Public Relations, komunikacji społecznej
 • Znajomość języka angielskiego lub innego języka urzędowego UE na poziomie B2