Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Specjalista

Kuratorium Oświaty w Warszawie
Warszawa
praca stacjonarna
35 dni temu
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 136914

Warunki pracy

Do budynku Kuratorium przy Alejach Jerozolimskich 32 w Warszawie prowadzi jedno wejście znajdujące się w bramie. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Urzędu. Budynek wielokondygnacyjny.  Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępny jest tylko korytarz na parterze (możliwość skorzystania z platformy przyschodowej). W budynku znajduje się winda nieprzystosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Toaleta dla interesantów znajduje się na 1 piętrze budynku. Toaleta jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Przy wejściu, po lewej stronie, na szybie drzwi umieszczona jest naklejka z nazwą instytucji, napisana w alfabecie Braille'a. Po prawej stronie znajduje się przycisk dzwonka przeznaczonego dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Do korytarza na parterze prowadzą schody, które można pokonać za pomocą platformy przyschodowej. Posiada ona wymiary 1 m x 1,15 m i nie jest zautomatyzowana – wymaga pomocy drugiej osoby. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Przed wejściem do sekretariatów Kuratorów i Dyrektorów wydziałów umieszczone są tabliczki informacyjne w alfabecie Braille'a. Ze względu na lokalizację siedziby Kuratorium Oświaty w Warszawie (ścisłe centrum), Urząd nie posiada parkingu ogólnodostępnego. Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym, po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Kuratorium. Praca wymaga przemieszczania się między kondygnacjami budynku. Praca w pomieszczeniach biurowych wieloosobowych, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin. Reprezentowanie urzędu na zewnątrz, praca w siedzibie urzędu.

Zakres zadań

 • prowadzi media społecznościowe urzędu, w tym tworzy i realizuje strategię komunikacji w mediach społecznościowych;
 • tworzy proste grafiki, dokonuje obróbki zdjęć, przygotowuje rolki i relacje z wydarzeń;
 • obsługuje stronę internetową i Biuletyn Informacji Publicznej;
 • przygotowuje projekty odpowiedzi prasowych, odpowiedzi w ramach informacji publicznej i komunikatów;
 • obsługuje funkcje reprezentacyjne Mazowieckiego Kuratora Oświaty, uczestniczy w wydarzeniach;
 • uczestniczy w organizacji i promocji projektów realizowanych przez Urząd;
 • dba o profesjonalny i spójny wizerunek organizacji;
 • monitoruje, analizuje i raportuje wyniki prowadzonych działań;
 • właściwie organizuje pracę na stanowisku.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • ,,lekkość pióra” - pisanie angażujących tekstów;
 • sprawne poruszanie się po mediach społecznościowych;
 • bardzo dobra znajomość oprogramowania biurowego MS Office;
 • zdolności organizacyjne i pracy w zespole;
 • komunikatywność i samodzielność;
 • dyspozycyjność i gotowość do wyjazdów służbowych;
 • umiejętność obsługi programu graficznego (np. Canva) oraz programów do obróbki filmów (np. CapCut);
 • łatwość w nawiązywaniu relacji;
 • wysoka kultura osobista;
 • pro-aktywność, zaangażowanie i otwartość na nowe wyzwania;
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • minimum roczne doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku;
 • umiejętności fotograficzne;
 • znajomość podstaw protokołu dyplomatycznego;
 • znajomość ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
 • znajomość ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe;
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
 • znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem systemu oświaty w Polsce;
 • odporność na stres.
 

Podobne oferty