Starszy referent

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Garwolin

107 dni temu

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Garwolin
Ogłoszenie o naborze Nr 20087

Warunki pracy

Stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku z podjazdem. Toalety nie są dostosowane do osób niepełnosprawnych ruchowo.
Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego.
Praca administracyjno-biurowa związana z bezpośrednią obsługą podatników, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.

Zakres zadań

 • Udzielanie informacji podatnikom z zakresu spraw obsługiwanych przez urząd w celu prawidłowego wypełniania przez nich obowiązków podatkowych.
 • Obsługa bieżąca podatników i innych podmiotów polegająca w szczególności na wspieraniu w prawidłowym wypełnieniu przez nich obowiązków podatkowych, przyjmowaniu, weryfikacji i dystrybucji dokumentów, w tym deklaracji podatkowych, a także wydawaniu zaświadczeń w celu zapewnienia prawidłowości rozliczeń podatkowych.
 • Weryfikowanie pod względem formalnym i merytorycznym obsługiwanych dokumentów w celu sprawdzenia poprawności ich wypełnienia.
 • Wprowadzanie oraz przetwarzanie danych z deklaracji oraz innych informacji podatkowych; w tym przesłanych za pośrenictwem środków komunikacji elektronicznej w celu zgromadzenia informacji o podatnikach.
 • Sporządzanie informacji o naruszeniu przepisów prawa podatkowego w celu zdyscyplinowania podatników do terminowego i prawidłowego wywiązywania się z obowiązków podatkowych.
 • Tworzenie rejestrów przypisów i odpisów w celuprzekazania ich do rachunkowości.
 • Udzielanie pisemnych informacji w celu odpowiedzi na zapytania innych organów podatkowych i instytucji zewnętrznych.
 • Sporządzanie informacji i sprawozdań z zakresu funkcjonowania stanowiska w celu właściwego wykorzystania przedmiotowych danych oraz prowadzenie wymaganych na stanowisku ewidencji i rejestrów w celu monitorowania załatwianych spraw.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 0,5 roku w pracy biurowej
 • Komunikatywność, umiejętność analitycznego myślenia
 • Dobra znajomość obsługi komputera (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny)
 • Podstawowa znajomość przepisów prawa podatkowego, procesowego, materialnego oraz podstaw ustawy o służbie cywilnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Poznaj stanowisko: Referent

  Referent to stanowisko funkcjonujące w instytucjach państwowych (na przykład sądach, urzędach czy izbie celnej) a także firmach prywatnych. Do zadań referenta należy przede wszystkim porządkowanie dokumentacji, wykonywanie prostych prac biurowych, etc. Dlatego też zawód referenta jest często używany zamiennie z zawodem sekretarza lub sekretarki, większość obowiązków jest bowiem w tym przypadku identyczna. Referent poza ...
  Referent Praca Referent

  Rekrutują z Praca.pl