Starszy specjalista do spraw: zarządzania zasobami ludzkimi Biuro Kadr, Szkolenia i Organizacji

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Warszawa

9 dni temu

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Ogłoszenie o naborze nr 63297 z dnia 14 maja 2020 r.

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista
do spraw: zarządzania zasobami ludzkimi
Biuro Kadr, Szkolenia i Organizacji

 WYMIAR ETATU: 1; STANOWISKA: 1; MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: WARSZAWA

 ADRES URZĘDU:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

pl. Powstańców Warszawy 1 

00-950 Warszawa

 

ZAKRES ZADAŃ
 • Współuczestniczenie w prowadzeniu spraw związanych z nawiązaniem, zmianą i ustaniem stosunków pracy, w tym przygotowywanie odpowiednich dokumentów z tego zakresu.
 • Ustalanie uprawnień pracowników do dodatków za staż pracy i nagród jubileuszowych.
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy i nieobecności pracowników.
 • Ewidencjonowanie danych w systemie kadrowo-płacowym oraz prowadzenie akt osobowych pracowników.
 • Ustalanie uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem.
 • Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi pracowników oraz członków ich rodzin.

WARUNKI PRACY:

Praca 8 godzin dziennie 5 dni w tygodniu.

Praca w pokoju na 2 piętrze budynku.

Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Praca w programie Skype dla firm (praca w słuchawkach).

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 lata w pracy na podobnym stanowisku
 • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
 • Posiadanie kompetencji: komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
WYMAGANIA DODATKOWE
 • Doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata w pracy na podobnym stanowisku w administracji publicznej
 • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania z zakresu ustawy o służbie cywilnej i aktów wykonawczych do tej ustawy.
 • Posiadanie kompetencji: podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, myślenie analityczne, współpraca, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów.
 • Studia podyplomowe z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
 • Język angielski na poziomie B1

Poznaj

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów - UOKiK


Kadrowa – osoba, która zajmuje się: kompleksową obsługą kadrowo-płacową pracowników w zakresie umów o pracę tymczasową, umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych, prowadzeniem dokumentacji personalnej oraz rozliczaniem kadrowych (urlopy, zwolnienia lekarskie, itp.), sporządzaniem dokumentacji związanej z przebiegiem zatrudnienia, naliczaniem wynagrodzeń, realizacja zgłoszeń oraz rozliczeń do ZUS, US, ...
Praca Specjalista ds. Kadr i Płac