Starszy Specjalista / Główny Specjalista w Departamencie Ewidencji Producentów i Rejestracji Zwierząt
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Warszawa
specjalista mid / senior
pełny etat
umowa o pracę
3 dni temu
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powstała w 1994 r. w celu wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Jesteśmy największą Agencją płatniczą w Europie. Zajmujemy się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udzielamy pomocy ze środków krajowych. Zatrudniamy ponad 11 tys pracowników w całej Polsce. Naszym pracownikom oferujemy stałe zatrudnienie, przejrzyste zasady wynagradzania, możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Starszy Specjalista / Główny Specjalista w Departamencie Ewidencji Producentów i Rejestracji Zwierząt
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: ARiMR/DEPiRZ/99/21

Stanowisko pracy ds. analiz i projektowania systemu IRZ -1

 

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba/ 1 etat - umowa o pracę

 

Oferujemy:
 • przejrzyste zasady wynagradzania,
 • możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
 • pracę w największej agencji płatniczej w Europie.
Główne obowiązki:
 • Przygotowywanie wymagań projektowych w zakresie modyfikacji i rozbudowy systemu IRZ;
 • Merytoryczny odbiór produktów informatycznych systemu IRZ;
 • Analiza statystyczna danych w zakresie IRZ, przygotowywanie zestawień i tworzenie raportów na potrzeby Agencji i instytucji zewnętrznych;
 • Tworzenie oraz aktualizacja procedur i instrukcji dotyczących obsługi procesu typowania do kontroli na miejscu w obszarze IRZ;
 • Typowanie do kontroli na miejscu w obszarze IRZ.
 Wymagania konieczne:
 • Wykształcenie wyższe preferowane: w zakresie informatyki lub kierunki pokrewne;
 • Dobra znajomość SQL i umiejętność tworzenia wydajnych zapytań w SQL w bazach Oracle i Postgres;
 • Dobra znajomość relacyjnych baz danych Oracle i Postgres;
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz pakietu MS Office;
 • Co najmniej dwuletni staż pracy.
Wymagania pożądane:
 • Znajomość przepisów prawa wspólnotowego i krajowego w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz Wspólnej Polityki Rolnej;
 • Znajomość zagadnień związanych z procesem tworzenia, rozwoju i zarządzania systemami informatycznymi;
 • Komunikatywność, samodzielność, umiejętność analitycznego myślenia, odpowiedzialność.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 1. Załączony do ogłoszenia kwestionariusz osobowy.

 2. List motywacyjny

 3. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.(Treść oświadczenia jest do pobrania na dole ogłoszenia)

 1. Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy

Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej

 

Dokumenty należy składać w terminie do: 08 grudnia 2021 r. (liczy się data wpływu do ARiMR)

 

Listownie pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ul Poleczki 33, 02-822 Warszawa

z dopiskiem: ARiMR/DEPiRZ/99/21

 

osobiście:
Kancelaria Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
ul. Poleczki 33 (budynek A2 Poleczki Business Park), Warszawa
(kancelaria czynna w godz.: 730- 1530)
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach

z dopiskiem: ARiMR/DEPiRZ/99/21

 

lub mailowo na adres: rekrutacja@arimr.gov.pl

z dopiskiem: ARiMR/DEPiRZ/99/21

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co

najmniej 6%.

Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

Oferty niekompletne, nie podpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.

ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 022 318 40 34

Poznaj

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Podobne oferty