Starszy Specjalista w Sekcji Refundacji, Walidacji i Weryfikacji w Departamencie Gospodarki Lekami
Centrala NFZ
Warszawa
specjalista mid / senior
pełny etat
umowa o pracę
17 godz. temu

Starszy Specjalista w Sekcji Refundacji, Walidacji i Weryfikacji

w Departamencie Gospodarki Lekami

 

Numer ogłoszenia: DGL/21/242

Miejsce pracy: Warszawa

 

1 etat / umowa o pracę

 

Termin składania ofert 08.12.2021 r.

Szczegóły oferty

 

GŁÓWNE ZADANIA:
 • przygotowywanie centralnych i opiniowanie oddziałowych wniosków dotyczących weryfikacji poprawności danych przekazywanych w ramach sprawozdawczości aptecznej;
 • obsługa aplikacji w systemie informatycznym NFZ w zakresie Centralnych Reguł Walidacji i Centralnych Reguł Weryfikacji;
 • monitorowanie zadań Funduszu związanych z zawieraniem i obsługą umów z podmiotami prowadzącymi apteki;
 • sporządzanie odpowiedzi na bieżącą korespondencję;
 • zbieranie, analizowanie i przetwarzanie danych otrzymanych z poszczególnych oddziałów wojewódzkich NFZ w zakresie refundacji leków oraz monitorowania ordynacji lekarskiej, przygotowywanie raportów dla Prezesa Funduszu;
 • monitorowanie zmian legislacyjnych w zakresie refundacji leków, w szczególności w zakresie regulującym procedury zawierania i aneksowania umów z podmiotami prowadzącymi apteki;
 • udział w pracach związanych z przygotowaniem sprawozdań z działalności Funduszu w zakresie kompetencji Sekcji oraz sprawozdań z monitorowania ordynacji lekarskiej;
 • wykonywanie innych zadań powierzonych przez przełożonych.
WYMAGANIA:

Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie: wyższe (preferowane kierunki: farmacja, medycyna, zdrowie publiczne)
 • Lata pracy zawodowej: minimum 4 lata (potwierdzone świadectwami pracy)

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w pracy w instytucjach związanych ze służbą zdrowia lub w pracy w biurze/urzędzie państwowym;
 • podstawowa wiedza o systemie ochrony zdrowia i Narodowym Funduszu Zdrowia;
 • dobra znajomość obowiązujących przepisów i zagadnień związanych z funkcjonowaniem krajowego systemu opieki zdrowotnej, w tym w szczególności w zakresie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Prawa farmaceutycznego oraz aktów wykonawczych;
 • znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint);
 • umiejętność pracy w zespole i bardzo dobra umiejętność komunikacji pisemnej i ustnej;
 • komunikatywność i dobra organizacja pracy;
 • umiejętność ustalania priorytetów działania;
 • umiejętność działania pod presją czasu;
 • wysoka kultura osobista, rzetelność i terminowość;
 • otwartość na nowości;
 • odporność na stres;
 • znajomość innych aktów prawnych mających zastosowanie w ochronie zdrowia;
 • ukończone szkolenia, kursy z zakresu organizacji ochrony zdrowia.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • podpisany kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej,
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi,
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.

 

ZAPRASZAMY

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod adresem e-mail: rekrutacja@nfz.gov.pl.


Dokumenty w formie papierowej należy składać do 08.12.2021 r. w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w siedzibie Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia (kancelaria czynna w godzinach 8.00 – 16.00) lub przesłać na adres:


ul. Rakowiecka 26/30

02-528, Warszawa

z dopiskiem: oferta pracy DGL/21/242

lub elektronicznie – za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacyjnego.

 

 APLIKUJ 

Aplikuj teraz

Poznaj

Centrala NFZ

Podobne oferty