Starszy Specjalista w Wydziale Planowania i Płac w Biurze Spraw Pracowniczych

Centrala NFZ

Warszawa

6 dni temu

Starszy Specjalista w Wydziale Planowania i Płac
w Biurze Spraw Pracowniczych


Numer ogłoszenia: BSP/20/213
Miejsce pracy: Warszawa


Termin składania ofert 30.10.2020 r.

 

Szczegóły oferty

 

GŁÓWNE ZADANIA:
 • współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi w tworzeniu planu w zakresie kosztów wynagrodzeń;
 • sporządzanie raportów i analiz w celu efektywnego prowadzenia polityki w zakresie wynagrodzeń i świadczeń dodatkowych;
 • monitorowanie realizacji kosztów wynagrodzeń poprzez analizę stopnia ich wykonania;
 • współudział w opracowywaniu okresowych i doraźnych analiz oraz informacji dotyczących wykonania wynagrodzeń;
 • rekomendowanie przesunięć środków na koszty wynagrodzeń w ramach planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia.
WYMAGANIA:


Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie: wyższe – ekonomiczne lub zarządzanie
 • Lata pracy zawodowej: minimum 4 lata pracy zawodowej

Wymagania dodatkowe:

 • praktyczna znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office, w szczególności: Excel i Word;
 • posiadanie wiedzy z zakresu prawa pracy;
 • myślenie strategiczne, zdolności analityczne, dokładność, komunikatywność;
 • znajomość zasad naliczania wynagrodzeń;
 • umiejętność zarządzania czasem i ustalania priorytetów, umiejętność tworzenia zestawień i analiz;
 • znajomość zasad funkcjonowania organizacji oraz celów i zadań NFZ określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm.);
 • ukończone studia podyplomowe/kursy/szkolenia kierunkowe;
 • znajomość zasad funkcjonowania Pracowniczych Planów Kapitałowych;
 • umiejętność organizacji pracy własnej;
 • wysoka kultura osobista;
 • samodzielność i skrupulatność w działaniu oraz dobra organizacja pracy;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • podpisany kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy
 • zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej,
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi,
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.


ZAPRASZAMY

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod adresem e-mail: rekrutacja@nfz.gov.pl.

Dokumenty w formie papierowej należy składać do 30.10.2020 r. w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w siedzibie Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia (kancelaria czynna w godzinach 8.00 – 16.00) lub przesłać na adres:


ul. Rakowiecka 26/30

02-528, Warszawa

z dopiskiem: oferta pracy BSP/20/213

lub elektronicznie – za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacyjnego.

 

 APLIKUJ 

Poznaj

Centrala NFZ

Kadrowa – osoba, która zajmuje się: kompleksową obsługą kadrowo-płacową pracowników w zakresie umów o pracę tymczasową, umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych, prowadzeniem dokumentacji personalnej oraz rozliczaniem kadrowych (urlopy, zwolnienia lekarskie, itp.), sporządzaniem dokumentacji związanej z przebiegiem zatrudnienia, naliczaniem wynagrodzeń, realizacja zgłoszeń oraz rozliczeń do ZUS, US, ...
Praca Specjalista ds. Kadr i Płac