Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Starszy specjalista

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olsztynie

Olsztyn

4 dni temu

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olsztynie
Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 27219

Warunki pracy

- praca w siedzibie urzędu ze sporadycznymi wyjazdami służbowymi,
- praca przy komputerze (powyżej 4 godzin dziennie), obsługa urządzeń biurowych,
- brak barier architektonicznych,

Zakres zadań

 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości organu II instancji (w tym przygotowywanie projektów rozstrzygnięć)
 • Rozpatrywanie skarg związanych z realizacją zadań przez organy niższej instancji – powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego- ( w tym przygotowywanie projektów odpowiedzi)
 • Przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi kierowane do wojewódzkiego sądu administracyjnego na ostateczne decyzje Warmińsko – Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • Reprezentowanie Warmińsko - Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego przed wojewódzkim sądem administracyjnym w sprawach dotyczących zakresu działania Wydziału
 • Współudział przy opracowywaniu informacji i sprawozdań dotyczących bieżącej działalności Wydziału

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze, administracyjne lub techniczne z zakresu budownictwa
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego Praca w administracji w orzecznictwie administracyjnym lub w innych jednostkach na stanowisku związanym z ich obsługą prawno - administracyjną.
 • Znajomość regulacji prawa budowlanego, postępowania administracyjnego, egzekucyjnego oraz zasad postępowania przed sądami administracyjnymi . Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Służba przygotowawcza w służbie cywilnej
 • uprawnienia budowlane

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia zaświadczenia o odbyciu służby przygotowawczej w służbie cywilnej
 • kopia decyzji w sprawie nadania uprawnień
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2018-06-01 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olsztynie
  al. Marszałka J.Piłsudskiego 7/9
  10-575 Olsztyn
  pok 217

  Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

  Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
  Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

  Szukaj pracy według:

  Dolnośląskie:
  Wrocław (663)
  Wałbrzych (47)
  Legnica (59)
  Kujawsko-pomorskie:
  Bydgoszcz (152)
  Toruń (92)
  Lubelskie:
  Lublin (111)
  Chełm (23)
  Lubuskie:
  Łódzkie:
  Małopolskie:
  Kraków (768)
  Tarnów (42)
  Nowy Sącz (31)
  Mazowieckie:
  Warszawa (1717)
  Radom (71)
  Płock (39)
  Opolskie:
  Opole (110)
  Nysa (23)
  Podkarpackie:
  Rzeszów (83)
  Przemyśl (19)
  Podlaskie:
  Białystok (96)
  Suwałki (30)
  Łomża (18)
  Pomorskie:
  Gdańsk (321)
  Gdynia (137)
  Słupsk (40)
  Śląskie:
  Świętokrzyskie:
  Warmińsko-mazurskie:
  Olsztyn (98)
  Elbląg (31)
  Ełk (11)
  Wielkopolskie:
  Poznań (518)
  Kalisz (43)
  Konin (32)
  Zachodniopomorskie:
  Szczecin (261)
  Koszalin (63)
  Kołobrzeg (28)
  Auchan (144)
  Tesco (373)
  UBS (0)
  OBI (0)
  PKP (15)
  STRABAG (12)
  ABB (50)
  Accenture (131)
  Luxoft (153)
  PKO BP (261)
  KPMG (32)
  Orange (12)
  IKEA (5)
  Budimex (33)

  Rekrutują z Praca.pl