Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Starszy specjalista
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Białystok
92 dni temu
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 86736

Warunki pracy

Warunki pracy:


praca biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz.,
stres związany z wykonywanymi czynnościami,
obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych,


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
budynek Oddziału i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy
platforma dla osób niepełnosprawnych na poziom parteru, brak windy do pomieszczeń biurowych na piętrze,
praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • Przyjmuje, ewidencjonuje, kompletuje i przedkłada dokumenty oraz korespondencję przychodzącą i wychodzącą (w tym korespondencję niejawną) do podpisu i dekretacji dyrektorowi oraz jego, a także przyjmuje dokumenty z wydziałów
 • Prowadzi terminarz spotkań i narad w uzgodnieniu z dyrektorem i zastępcami oraz kieruje interesantów do kompetentnych wydziałów
 • Obsługuje urządzenia techniczne będące na wyposażeniu sekretariatu, przekazuje komunikaty, polecenia i ustalenia organizacyjne pracownikom Oddziału
 • Przygotowuje i obsługuje spotkania dyrektorów z interesantami i gośćmi
 • Archiwizuje i przekazuje akta spraw dyrektora oddziału do zakładowego archiwum akt jawnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • ukończony kurs obsługi sekretariatu
 • przeszkolenie z programu w zakresie ewidencji korespondencji
 • poświadczenie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone