Najnowsze oferty pracy

 • Specjalista / Specjalistka ds. obsługi spraw technicznych i spraw BHP

  Politechnika Wrocławska   Wrocław    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  1 dni
  Opis stanowiska: Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za prowadzenie spraw technicznych, gospodarczych i związanych z BHP i Ppoż. na Wydziale Inżynierii Środowiska. Zakres obowiązków: prowadzenie spraw gospodarczych (remonty, naprawy, przeglądy itp.), udział w planowaniu inwestycji i...
 • Project Manager / Kierownik Kontraktu

  NES Global Talent   Wrocław    praca mobilna
  kierownik/koordynator / menedżer  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat   20 000 - 23 000 zł / mies. (w zal. od umowy)  aplikuj szybko
  1 dni
  Obowiązki: Udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu przetargu na wybór projektanta oraz monitorowanie procesu projektowego; Kompleksowe prowadzenie całego procesu inwestycyjnego i ofertowego; Weryfikacja dokumentacji inwestycji pod względem formalnym i technicznym; Udział w przygotowywaniu...
 • Specjalista / Specjalistka ds. biurowo-administracyjnych

  Hirsch Porozell Sp. z o.o.   Wrocław    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko
  2 dni
  Zakres obowiązków: Przygotowywanie oficjalnych zamówień w systemie dla całej organizacji; Prowadzenia prawidłowego obiegu dokumentów firmowych i finansowych oraz archiwizacja dokumentacji; Zarządzanie kontraktami z dostawcami zewnętrznymi; Zaopatrywanie firmy w materiały i usługi...
 • Samodzielny Referent / Samodzielna Referentka ds. projektów

  Politechnika Wrocławska   Wrocław    praca stacjonarna
  specjalista junior / mid  umowa o pracę  pełny etat
  2 dni
  Opis stanowiska: Osoba zatrudniona na powyższym stanowisku będzie odpowiedzialna za kompleksowe prowadzenie spraw związanych z realizacją i rozliczaniem projektów realizowanych na Wydziale Architektury. Zakres obowiązków: prowadzenie spraw związanych z obsługą administracyjno-finansową...
 • Młodsza Specjalistka / Młodszy Specjalista ds. Wsparcia Procesów Operacyjnych

  Well Fitness   Wrocław, ul. Jana Długosza 74    praca hybrydowa
  specjalista junior / mid  umowa o pracę  pełny etat
  3 dni
  Twoje zadania: bieżąca administracja dostępami do aplikacji i systemów w obszarze fitness, tworzenie zgłoszeń do dostawcy dotyczących błędów i usterek, wprowadzanie płatności na konta klientów, tworzenie i modyfikacja nowych lokalizacji w aplikacjach i systemach, aktualizowanie danych...
 • Pracownik Działu Administracji

  Enchem Poland   Biskupice Podgórne    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko
  3 dni
  Twój zakres obowiązków: współpraca z zewnętrznymi dostawcami usług; monitorowanie należności i przygotowywanie płatności; zarządzanie flotą samochodową (ubezpieczenia, naprawy, przeglądy itp.); ewidencja sprzętu: telefonów, wyposażenia biura; ewidencja i zarządzanie odzieżą...
 • Specjalista do spraw administracyjno – prawnych

  NES Global Talent   Wrocław    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko
  5 dni
  Zakres obowiązków: Obsługa organów korporacyjnych Spółki (Zgromadzenia Wspólników, Rady Nadzorczej i Zarządu), w tym: stały kontakt z przedstawicielami organów Spółki, rozsyłanie zaproszeń, przygotowywanie kompletów materiałów na posiedzenia organów Spółki, protokołowanie...
 • Samodzielny Referent / Samodzielna Referentka ds. obsługi studentów

  Politechnika Wrocławska   Wrocław    praca stacjonarna
  specjalista junior / mid  umowa o pracę  pełny etat
  5 dni
  Opis stanowiska Osoba zatrudniona na powyższym stanowisku będzie odpowiedzialna za obsługę studentów i doktorantów w Biurze Informacji Studenckiej, a także za współpracę z jednostkami Uczelni i podmiotami zewnętrznymi. Zakres obowiązków: bieżąca obsługa studentów i doktorantów,...
 • Pracownik administracyjno-biurowy

  SMART LFP SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA   Wrocław    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko
  5 dni
  obsługa sekretariatu, zaopatrzenie biura, przyjmowanie i wysyłanie korespondencji firmowej oraz przesyłek kurierskich, rejestracja korespondencji, pomoc przy obsłudze szkoleń, wprowadzanie do systemu faktur zakupowych; pomoc w dziale finansowym: praca w programie CDNXL, wprowadzanie faktur...
 • Starszy Specjalista

  Polska Agencja Kosmiczna   Warszawa    praca stacjonarna
  starszy specjalista (senior)  umowa o pracę  pełny etat
  3 dni
  Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 2 Adres urzędu: Polska Agencja Kosmiczna ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk. Miejsce wykonywania pracy: Polska Agencja Kosmiczna – Departament Obserwacji Ziemi - oddział terenowy w Warszawie. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: udział w...
Zobacz więcej ofert pracy

Starszy specjalista

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Wrocław
starszy specjalista (senior)
praca stacjonarna
102 dni temu
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Dolnośląski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 125920

Warunki pracy

- praca siedząca


- praca wymaga szczególnej koncentracji


- praca wymagająca sprawnego narządu mowy, wzroku, słuchu i sprawności obu rąk


- praca przy komputerze


- obsługa urządzeń biurowych (kserokopiarki, drukarki, faks)


- budynek częściowo przygotowany do osób niepełnosprawnych z narządem ruchu posiada podjazd, windę, barierą architektoniczną dla osób niepełnosprawnych ruchowo np. na wózku inwalidzkim jest umiejscowienie pomieszczeń biurowych na poziomie bez dostępu do windy

Zakres zadań

 • koordynuje i organizuje pracę pracowników Zespołu Budżetu w zakresie opracowania rocznego planu finansowego KWP we Wrocławiu i jednostek podległych oraz wprowadzania zmian w tym planie, w celu podziału przyznanych limitów wydatków w poszczególnych rozdziałach, paragrafach i pozycjach klasyfikacji budżetowej
 • koordynuje i monitoruje prace pracowników Zespołu Budżetu polegające na przeprowadzaniu analiz z wykonania budżetu oraz innego rodzaju opracowań na potrzeby kierownictwa i Komendy Głównej Policji w celu przekazania informacji o stopniu wykorzystania środków budżetowych przyznanych na dany rok budżetowy
 • koordynuje prace polegające na przygotowaniu wniosków o zmianę limitów finansowych do Biura Finansów KGP w celu wyeliminowania ewentualnych niezgodności oraz dokonania zmian w planie finansowym jednostki, które są konieczne dla prawidłowej realizacji postanowień ustawy o finansach publicznych
 • sprawuje bieżącą kontrolę nad realizacją wydatków poprze systematyczną analizę wydruków księgowych oraz rozlicza środki o ściśle określonym przeznaczeniu np. z rezerw celowych, z ustawy o modernizacji Policji oraz środki unijne w celu ustalenia stopnia oraz prawidłowości ich wykorzystania oraz uniknięcia ewentualnych przekroczeń limitów finansowych naruszających ustawę o finansach publicznych
 • koordynuje prace polegające na opracowaniu planu finansowego jednostki na kolejny rok budżetowy w celu podziału przyznanych limitów wydatków w poszczególnych rozdziałach, paragrafach i pozycjach klasyfikacji budżetowej
 • sporządza propozycję podziału funduszu nagród motywacyjnych policjantów, kwartalnych nagród uznaniowych dla pracowników cywilnych i członków korpusu służby cywilnej w celu podziału limitu środków dla wydziałów KWP oraz na poszczególne KMP i KPP
 • koordynuje i organizuje archiwizację dokumentów wytwarzanych w Zespole Budżetu w celu przekazania ich do Archiwum KWP
 • opracowuje plan działania Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny w zakresie finansowym

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego pracy w komórce zajmującej się planowaniem i sprawozdawczością budżetową
 • doświadczenie w kierowaniu pracą zespołu
 • komunikatywność
 • umiejętność współpracy i motywowania pracowników
 • umiejętność negocjacji i argumentowania
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • umiejętność selekcji informacji
 • umiejętność analitycznego i logicznego myślenia
 • umiejętność prognozowania
 • umiejętność samodzielnego sporządzania wszelkiego rodzaju analiz
 • bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych, ustawy o rachunkowości i o ustawy o służbie cywilnej
 • szczegółowa znajomość klasyfikacji budżetowej
 • umiejętność interpretacji i korzystania z przepisów prawnych
 • umiejętność obsługi programu TREZOR
 • umiejętność obsługi programów komputerowych Word, Excel
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944r. do dnia 31 lipca 1990r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie: „Rachunkowość zarządcza”
 • umiejętność obsługi programu Power Point
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok pracy w obszarze finansów publicznych
 

Podobne oferty

 • Specjalista / Specjalistka ds. obsługi spraw technicznych i spraw BHP

  Politechnika Wrocławska   Wrocław    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  1 dni
  Opis stanowiska: Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za prowadzenie spraw technicznych, gospodarczych i związanych z BHP i Ppoż. na Wydziale Inżynierii Środowiska. Zakres obowiązków: prowadzenie spraw gospodarczych (remonty, naprawy, przeglądy itp.), udział w planowaniu inwestycji i...
 • Project Manager / Kierownik Kontraktu

  NES Global Talent   Wrocław    praca mobilna
  kierownik/koordynator / menedżer  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat   20 000 - 23 000 zł / mies. (w zal. od umowy)  aplikuj szybko
  1 dni
  Obowiązki: Udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu przetargu na wybór projektanta oraz monitorowanie procesu projektowego; Kompleksowe prowadzenie całego procesu inwestycyjnego i ofertowego; Weryfikacja dokumentacji inwestycji pod względem formalnym i technicznym; Udział w przygotowywaniu...
 • Specjalista / Specjalistka ds. biurowo-administracyjnych

  Hirsch Porozell Sp. z o.o.   Wrocław    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko
  2 dni
  Zakres obowiązków: Przygotowywanie oficjalnych zamówień w systemie dla całej organizacji; Prowadzenia prawidłowego obiegu dokumentów firmowych i finansowych oraz archiwizacja dokumentacji; Zarządzanie kontraktami z dostawcami zewnętrznymi; Zaopatrywanie firmy w materiały i usługi...
 • Samodzielny Referent / Samodzielna Referentka ds. projektów

  Politechnika Wrocławska   Wrocław    praca stacjonarna
  specjalista junior / mid  umowa o pracę  pełny etat
  2 dni
  Opis stanowiska: Osoba zatrudniona na powyższym stanowisku będzie odpowiedzialna za kompleksowe prowadzenie spraw związanych z realizacją i rozliczaniem projektów realizowanych na Wydziale Architektury. Zakres obowiązków: prowadzenie spraw związanych z obsługą administracyjno-finansową...
 • Młodsza Specjalistka / Młodszy Specjalista ds. Wsparcia Procesów Operacyjnych

  Well Fitness   Wrocław, ul. Jana Długosza 74    praca hybrydowa
  specjalista junior / mid  umowa o pracę  pełny etat
  3 dni
  Twoje zadania: bieżąca administracja dostępami do aplikacji i systemów w obszarze fitness, tworzenie zgłoszeń do dostawcy dotyczących błędów i usterek, wprowadzanie płatności na konta klientów, tworzenie i modyfikacja nowych lokalizacji w aplikacjach i systemach, aktualizowanie danych...
 • Pracownik Działu Administracji

  Enchem Poland   Biskupice Podgórne    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko
  3 dni
  Twój zakres obowiązków: współpraca z zewnętrznymi dostawcami usług; monitorowanie należności i przygotowywanie płatności; zarządzanie flotą samochodową (ubezpieczenia, naprawy, przeglądy itp.); ewidencja sprzętu: telefonów, wyposażenia biura; ewidencja i zarządzanie odzieżą...
 • Specjalista do spraw administracyjno – prawnych

  NES Global Talent   Wrocław    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko
  5 dni
  Zakres obowiązków: Obsługa organów korporacyjnych Spółki (Zgromadzenia Wspólników, Rady Nadzorczej i Zarządu), w tym: stały kontakt z przedstawicielami organów Spółki, rozsyłanie zaproszeń, przygotowywanie kompletów materiałów na posiedzenia organów Spółki, protokołowanie...
 • Samodzielny Referent / Samodzielna Referentka ds. obsługi studentów

  Politechnika Wrocławska   Wrocław    praca stacjonarna
  specjalista junior / mid  umowa o pracę  pełny etat
  5 dni
  Opis stanowiska Osoba zatrudniona na powyższym stanowisku będzie odpowiedzialna za obsługę studentów i doktorantów w Biurze Informacji Studenckiej, a także za współpracę z jednostkami Uczelni i podmiotami zewnętrznymi. Zakres obowiązków: bieżąca obsługa studentów i doktorantów,...
 • Pracownik administracyjno-biurowy

  SMART LFP SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA   Wrocław    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko
  5 dni
  obsługa sekretariatu, zaopatrzenie biura, przyjmowanie i wysyłanie korespondencji firmowej oraz przesyłek kurierskich, rejestracja korespondencji, pomoc przy obsłudze szkoleń, wprowadzanie do systemu faktur zakupowych; pomoc w dziale finansowym: praca w programie CDNXL, wprowadzanie faktur...
 • Starszy Specjalista

  Polska Agencja Kosmiczna   Warszawa    praca stacjonarna
  starszy specjalista (senior)  umowa o pracę  pełny etat
  3 dni
  Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 2 Adres urzędu: Polska Agencja Kosmiczna ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk. Miejsce wykonywania pracy: Polska Agencja Kosmiczna – Departament Obserwacji Ziemi - oddział terenowy w Warszawie. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: udział w...