Najnowsze oferty pracy

 • Specjalista ds. administracyjnych w Dziekanacie

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie   Warszawa, Kampus przy ul. Wóycickiego    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  23 godz.
  Główne zadania: układanie planu zajęć, koordynacja zajęć w jednostkach zewnętrznych, obsługa systemu USOS, prowadzenie wydziałowych rejestrów i baz danych, przygotowywanie raportów, zestawień, pism, koordynacja obiegu dokumentów, koordynacja realizacji zamówień wydziałowych,...
 • Specjalista ds. programów międzynarodowych

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie   Warszawa, Kampus przy ul. Wóycickiego    praca stacjonarna
  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  1 dni
  Główne zadania: Obsługa programu Erasmus+ KA131 (współpraca pomiędzy krajami programu) w zakresie obsługi mobilności studentów; Obsługa programu Erasmus+ KA171 (współpraca pomiędzy krajami programu i krajami partnerskimi) w zakresie obsługi mobilności studentów; Udział w...
 • Młodszy Specjalista w Zespole Opłat za Usługi Wodne

  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie   Warszawa    praca stacjonarna   za 2 dni wygasa
  specjalista junior / mid  umowa o pracę  pełny etat
  7 dni
  OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA: przyjmowanie i weryfikowanie poprawności wniosków o wydanie zgody wodnoprawnej oraz prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie zgłoszeń wodnoprawnych, wydawanie zaświadczeń o sprzeciwie lub braku sprzeciwu w zakresie zgłoszeń...
 • Koordynator / Koordynatorka ds. formalno-administracyjnych w Dziale Aktywności Społecznej i Obywatelskiej

  Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej   Warszawa, Śródmieście    praca hybrydowa / stacjonarna
  kierownik/koordynator  umowa o pracę / zlecenie / kontrakt B2B   6 000 - 7 000 zł / mies. (w zal. od umowy)  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  1 godz.
  zarządzanie formalno-administracyjne większymi grantami w dziale (przy udziale koordynatorek i koordynatorów odpowiedzialnych za realizację poszczególnych projektów); monitorowanie zewnętrznych źródeł finansowania na działalność projektów; wsparcie w przygotowaniu i realizacja...
 • Specjalista ds. Obsługi Klienta

  Klient portalu Praca.pl   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę / zlecenie  pełny etat  rekrutacja online  aplikuj bez CV
  2 godz.
  konsultowanie klientów w sprawach dotyczących rejestracji osób prawnych; sporządzanie i składanie dokumentów klientów do odpowiednich urzędów; zapewnienie zgodności działań z obowiązującymi normami prawa RP; monitorowanie zmian w przepisach prawnych dotyczącego rejestracji osób...
 • Specjalista w Wydziale Koordynacji Ochrony przed Powodzią i Suszą

  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  2 godz.
  OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA: prowadzenie spraw związanych z uzgadnianiem projektów dokumentów planistycznych z zakresu zagospodarowania przestrzennego, gminnego programu rewitalizacji, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w zakresie terenu położonego na...
 • Administrator Nieruchomości

  Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mokotów"   Warszawa    praca stacjonarna   dziś wygasa
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  2 godz.
  Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie m. in.: dokonywanie codziennych przeglądów budynków i otoczenia oraz kontrola pracy gospodarzy i firm utrzymujących czystość, rozliczanie pracy gospodarzy, zaopatrzenie ich w środki czystości, nadzór nad konserwacją...
 • Radca prawny ds. obsługi inwestycji

  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista junior / mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  18 godz.
  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: doradztwo prawne w zakresie realizowanych przez Spółkę inwestycji liniowych w ramach umów na roboty budowlane, prowadzenie negocjacji w sporach z wykonawcami robót budowlanych, zastępstwo procesowe w postępowaniach przed sądami administracyjnymi,...
 • Analityk / Analityczka w dziale Wycen

  Praca.pl Sp. z o.o.   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  rekrutacja online  aplikuj bez CV
  20 godz.
  Zakres obowiązków: Pozyskiwanie danych rynkowych dot. nieruchomości; Analiza rynków lokalnych; Analiza w zakresie stanu obecnego i planowanych zmian; Kontakt z jednostkami samorządowymi i analiza dokumentów planistyczne; Analiza ksiąg wieczystych; Tworzenie i aktualizacja operatów...
 • Starszy Specjalista / Starsza Specjalistka w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym

  Polskie Koleje Państwowe S.A.   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  21 godz.
  Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny(-a) m.in. za: Przyjmowanie korespondencji wpływającej do Spółki i dekretowanie do poszczególnych biur, Prowadzenie rejestracji korespondencji w Systemie Elektronicznego Obiegu Dokumentów, Obsługę platformy ePUAP, Obsługę korespondencji...
Zobacz więcej ofert pracy

Starszy Specjalista

Polska Agencja Kosmiczna
Warszawa
starszy specjalista (senior)
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
73 dni temu

Ogłoszenie numer: 8655491, z dnia 2023-12-12

Polska Agencja Kosmiczna w Gdańsku
Prezes
poszukuje kandydatów na stanowisko:

Starszy Specjalista

Miejsce pracy: Warszawa

Nr Ref.: 7/2023

 

Opis stanowiska

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu:
Polska Agencja Kosmiczna ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk

Miejsce wykonywania pracy:
Polska Agencja Kosmiczna - Departament Strategii i Współpracy Międzynarodowej – siedziba w Gdańsku, Oddział terenowy w Warszawie, Oddział terenowy w Rzeszowie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • współpraca przy przygotowywaniu dokumentów i stanowisk w ramach prac krajowych, unijnych i międzynarodowych zespołów i grup roboczych związanych z polityką przemysłową, harmonizacją technologii oraz rozwojem sektora kosmicznego w Polsce;
 • świadczenie usług doradczych polskim podmiotom w zakresie udziału w programach Europejskiej Agencji Kosmicznej, Agencji Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego, Komisji Europejskiej oraz innych instytucji i organizacji międzynarodowych;
 • prowadzenie spraw związanych ze współpracą Polskiej Agencji Kosmicznej z zagranicznymi instytucjami i organizacjami sektora kosmicznego i narodowymi agencjami kosmicznymi oraz przygotowywanie planów kooperacji Agencji z tymi krajami, po konsultacjach z podmiotami polskiego sektora kosmicznego oraz ministerstwami i instytucjami administracji publicznej pełniącymi kluczową rolę w tym zakresie;
 • udział w pracach gremiów polskich oraz międzynarodowych w celu prezentacji stanowiska Polski i Polskiej Agencji Kosmicznej związanego z polityką kosmiczną, przedsiębiorczością branżową w dziedzinie technologii kosmicznych i technik satelitarnych, jak również w zakresie monitorowania udziału polskich podmiotów w programach międzynarodowych;
 • organizacja i przygotowywanie od strony merytorycznej delegacji, konferencji, seminariów, warsztatów, szkoleń, misji gospodarczych, udziału w targach i wystawach, wizyt gości zagranicznych i innych spotkań;
 • samodzielne opracowywanie oraz współpraca przy opracowywaniu analiz i raportów oraz merytoryczne doradztwo w zakresie materiałów promocyjno-informacyjnych i prezentacji multimedialnych dotyczących sektora kosmicznego w Polsce i na świecie;
 • gromadzenie materiałów i informacji związanych z rozwojem sektora kosmicznego w Polsce.

Wymagania

Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie: wyższe magisterskie w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, nauk ścisłych i przyrodniczych, nauk społecznych lub nauk humanistycznych;
 • co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe/staż pracy;
 • znajomość sektora kosmicznego;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodne porozumiewanie się i pracę na dokumentach;
 • znajomość ustawy z dnia 26 września 2014 r. o Polskiej Agencji Kosmicznej (t.j.: Dz. U. 2014 r. poz. 1533, ze zmianami.).
Wymagania dodatkowe:
 • znajomość zasad funkcjonowania Europejskiej Agencji Kosmicznej;
 • znajomość funkcjonowania administracji publicznej;
 • udokumentowane osiągnięcia naukowe (publikacje, udział w konferencjach) lub wdrożeniowe (zgłoszenia patentowe, patenty, ukończone projekty, udział w projektach);
 • udokumentowana współpraca międzynarodowa (stypendia, staże, projekty);
 • znajomość dodatkowego języka obcego (roboczego Unii Europejskiej) w stopniu pozwalającym na swobodne porozumiewanie się.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
Osoby zainteresowane ofertą oraz spełniające wymagania prosimy o złożenie następujących dokumentów.
W pierwszym etapie procesu:
 • CV oraz list motywacyjny.
W kolejnych etapach naborów niezbędne będą:
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego;
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie znajomości języka angielskiego;
 • oświadczenia o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kopii dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa;
 • oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • oświadczenia o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenia o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • kopie innych dokumentów potwierdzających spełnienie dodatkowych wymagań;
 • kopie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 742 ze zm.).
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
 

Poznaj

Polska Agencja Kosmiczna

Polska Agencja Kosmiczna powstała na mocy ustawy z dnia 26 września 2014 r. Zadaniem Agencji jest wspieranie polskiego przemysłu kosmicznego poprzez łączenie świata biznesu i nauki oraz świadczenie pomocy rodzimym przedsiębiorcom w pozyskiwaniu funduszy z Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Ważnym aspektem działań Agencji jest działanie na rzecz rozwoju technik satelitarnych, znajdujących zastosowanie na co dzień w naszym życiu w komunikacji, nawigacji, monitoringu środowiska czy prognozowaniu pogody.

Podobne oferty

 • Specjalista ds. administracyjnych w Dziekanacie

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie   Warszawa, Kampus przy ul. Wóycickiego    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  23 godz.
  Główne zadania: układanie planu zajęć, koordynacja zajęć w jednostkach zewnętrznych, obsługa systemu USOS, prowadzenie wydziałowych rejestrów i baz danych, przygotowywanie raportów, zestawień, pism, koordynacja obiegu dokumentów, koordynacja realizacji zamówień wydziałowych,...
 • Specjalista ds. programów międzynarodowych

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie   Warszawa, Kampus przy ul. Wóycickiego    praca stacjonarna
  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  1 dni
  Główne zadania: Obsługa programu Erasmus+ KA131 (współpraca pomiędzy krajami programu) w zakresie obsługi mobilności studentów; Obsługa programu Erasmus+ KA171 (współpraca pomiędzy krajami programu i krajami partnerskimi) w zakresie obsługi mobilności studentów; Udział w...
 • Młodszy Specjalista w Zespole Opłat za Usługi Wodne

  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie   Warszawa    praca stacjonarna   za 2 dni wygasa
  specjalista junior / mid  umowa o pracę  pełny etat
  7 dni
  OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA: przyjmowanie i weryfikowanie poprawności wniosków o wydanie zgody wodnoprawnej oraz prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie zgłoszeń wodnoprawnych, wydawanie zaświadczeń o sprzeciwie lub braku sprzeciwu w zakresie zgłoszeń...
 • Koordynator / Koordynatorka ds. formalno-administracyjnych w Dziale Aktywności Społecznej i Obywatelskiej

  Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej   Warszawa, Śródmieście    praca hybrydowa / stacjonarna
  kierownik/koordynator  umowa o pracę / zlecenie / kontrakt B2B   6 000 - 7 000 zł / mies. (w zal. od umowy)  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  1 godz.
  zarządzanie formalno-administracyjne większymi grantami w dziale (przy udziale koordynatorek i koordynatorów odpowiedzialnych za realizację poszczególnych projektów); monitorowanie zewnętrznych źródeł finansowania na działalność projektów; wsparcie w przygotowaniu i realizacja...
 • Specjalista ds. Obsługi Klienta

  Klient portalu Praca.pl   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę / zlecenie  pełny etat  rekrutacja online  aplikuj bez CV
  2 godz.
  konsultowanie klientów w sprawach dotyczących rejestracji osób prawnych; sporządzanie i składanie dokumentów klientów do odpowiednich urzędów; zapewnienie zgodności działań z obowiązującymi normami prawa RP; monitorowanie zmian w przepisach prawnych dotyczącego rejestracji osób...
 • Specjalista w Wydziale Koordynacji Ochrony przed Powodzią i Suszą

  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  2 godz.
  OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA: prowadzenie spraw związanych z uzgadnianiem projektów dokumentów planistycznych z zakresu zagospodarowania przestrzennego, gminnego programu rewitalizacji, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w zakresie terenu położonego na...
 • Administrator Nieruchomości

  Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mokotów"   Warszawa    praca stacjonarna   dziś wygasa
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  2 godz.
  Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie m. in.: dokonywanie codziennych przeglądów budynków i otoczenia oraz kontrola pracy gospodarzy i firm utrzymujących czystość, rozliczanie pracy gospodarzy, zaopatrzenie ich w środki czystości, nadzór nad konserwacją...
 • Radca prawny ds. obsługi inwestycji

  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista junior / mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  18 godz.
  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: doradztwo prawne w zakresie realizowanych przez Spółkę inwestycji liniowych w ramach umów na roboty budowlane, prowadzenie negocjacji w sporach z wykonawcami robót budowlanych, zastępstwo procesowe w postępowaniach przed sądami administracyjnymi,...
 • Analityk / Analityczka w dziale Wycen

  Praca.pl Sp. z o.o.   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  rekrutacja online  aplikuj bez CV
  20 godz.
  Zakres obowiązków: Pozyskiwanie danych rynkowych dot. nieruchomości; Analiza rynków lokalnych; Analiza w zakresie stanu obecnego i planowanych zmian; Kontakt z jednostkami samorządowymi i analiza dokumentów planistyczne; Analiza ksiąg wieczystych; Tworzenie i aktualizacja operatów...
 • Starszy Specjalista / Starsza Specjalistka w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym

  Polskie Koleje Państwowe S.A.   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  21 godz.
  Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny(-a) m.in. za: Przyjmowanie korespondencji wpływającej do Spółki i dekretowanie do poszczególnych biur, Prowadzenie rejestracji korespondencji w Systemie Elektronicznego Obiegu Dokumentów, Obsługę platformy ePUAP, Obsługę korespondencji...