Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Starszy specjalista

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Warszawa
praca stacjonarna
35 dni temu
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 137643

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


-  budynek i pomieszczenia urzędu nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich


 

Zakres zadań

 • Koordynuje działania związane ze współpracą międzynarodową w Inspektoracie, w tym związanych z Prezydencją Polski w Radzie UE.
 • Opiniuje oraz przygotowuje wkłady do projektów dokumentów wynikających ze współpracy międzynarodowej, w szczególności w zakresie współpracy w ramach UE, OECD, EKG ONZ, WTO oraz współpracy dwustronnej.
 • Obsługuje wyjazdy służbowe zagraniczne pracowników GIOŚ
 • Bierze udział w prowadzeniu spraw związanych ze zlecaniem tłumaczeń na potrzeby Inspektoratu
 • Bierze udział w przygotowywaniu, we współpracy z komórkami organizacyjnymi GIOŚ, półrocznych planów wyjazdów zagranicznych oraz prowadzi rejestr wyjazdów zagranicznych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego pracy w administracji publicznej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnmej
 • Znajomość zasad funkcjonowania instytucji UE
 • Umiejętność pracy w zespole oraz sprawnej organizacji pracy własnej
 • Umiejętność dobrej komunikacji
 • Umiejętność działania pod presją czasu
 • Praktyczna znajomość Ms Office
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Rok doświadczenia w zakresie współpracy międzynarodowej
 • Rok doświadczenia w zakresie współpracy międzynarodowej powiązanej z tematyką ochrony środowiska
 

Podobne oferty