Współpracownik do zadań administracyjnych
INSTYTUT ADAMA MICKIEWICZA
Warszawa
kierownik/koordynator
umowa zlecenie
1 dzień temu

Ogłoszenie numer: 4928112, z dnia 2021-06-11

Instytut Adama Mickiewicza

poszukuje współpracownika do zadań administracyjnych

 

Instytut Adama Mickiewicza jest narodową instytucją kultury, której misją jest budowa i komunikacja wymiaru kulturalnego marki Polska poprzez aktywny udział w międzynarodowej wymianie kulturalnej. Instytut zrealizował i realizuje projekty kulturalne w 70 krajach na 5 kontynentach, m.in. w Wielkiej Brytanii, Rosji, Izraelu, krajach Beneluksu, Hiszpanii, Austrii, Szwecji, Francji, Niemczech, Turcji, USA, na Ukrainie, Litwie, a także w Algierii, Maroku, Indiach, Japonii i Chinach. W ramach dotychczas zrealizowanych działań IAM zaprezentował blisko 5 550 wydarzeń, które obejrzało blisko 52 miliony widzów na pięciu kontynentach. Wszystkie projekty prowadzone przez Instytut sygnowane są flagową marką Culture.pl.

Współpracownik do zadań administracyjnych

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

 

Opis stanowiska

przygotowywanie i prowadzenie naborów i oceny formalnej wniosków dot. dotowanych projektów kulturalnych, w tym:

 • przygotowanie niezbędnej dokumentacji; współpraca przy rejestracji i ocenie formalnej wniosków złożonych w naborze; obsługa programów służących do naboru oraz wewnętrznych systemów informatycznych wykorzystywanych w IAM,
 • wprowadzanie niezbędnych danych do systemu informatycznego wykorzystywanego w IAM,
 • przygotowanie i monitorowanie umów, aneksów oraz rozliczanie raportów końcowych, przygotowanie danych do Komisji Oceniającej,
 • przygotowanie informacji dla wnioskodawców i beneficjentów,
 • przygotowanie niezbędnych zestawień i sprawozdań.

Wymagania

 • wykształcenie wyższe,
 • umiejętność rozliczania kosztorysów oraz oceny harmonogramów w projektach,
 • bardzo dobra znajomość systemu MS Office (w tym program Excel),
 • co najmniej dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • wysokie zdolności organizacyjne, wielozadaniowość,
 • umiejętności komunikacyjne i działanie zespołowe,
 • umiejętność planowania własnych działań,
 • doświadczenie w obszarze kultury/promocji/administracji/obsługi systemów informatycznych,
 • nastawienie na realizację zadań i wyznaczonych celów, analityczne myślenie.

Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie przy obsłudze programów dotacyjnych,
 • doświadczenie w obszarze pisania lub rozliczania wniosków składanych drogą elektroniczną w systemie Witkac,
 • znajomość Xpertisa, Protona lub innego programu do obiegu dokumentacji,
 • doświadczenie we współpracy z instytucją publiczną/administracji publicznej,
 • doświadczenie w zakresie opracowywania, monitorowania i rozliczania umów,
 • znajomość programu Lotus Notes lub podobnego,
 • doświadczenie we współpracy z instytucjami kultury.

Oferujemy

 • współpraca w oparciu o umowę cywilno-prawną
 • dobre relacje w zespole zaangażowanych i doświadczonych specjalistów,
 • środowisko pracy wykorzystujące nowoczesne narzędzia i techniki.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.


Na aplikacje (CV i list motywacyjny) czekamy do 30 czerwca 2021 r.

 

W celu zaaplikowania na to stanowisko, proszę kliknąć w przycisk APLIKUJ TERAZ

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej „RODO”, informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Adama Mickiewicza (IAM) z siedzibą w Warszawie (00-560), przy ul. Mokotowskiej 25,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w IAM możliwy jest pod adresem email:: odo@iam.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacyjnego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221 § 1 Kodeksu pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w zakresie danych osobowych nieobjętych art. 221 § 1 Kodeksu pracy, a także - w przypadku wyrażenia na to zgody - w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. a) RODO;

4) Pani/Pana dane osobowe będę przechowywane przez czas realizacji bieżącej rekrutacji – do czasu jej zakończenia, a w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy (w przypadku wyrażenia na to zgody);

5) W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych.

6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego IAM, zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz IAM, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej),

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadkach określonych w przepisach RODO,

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 

W przypadku podania danych wykraczających poza zakres wynikający z art. 221 § 1 Kodeksu pracy (tj. poza danymi takimi jak: imię, nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez taką osobę, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia), ich przesłanie do IAM stanowi wyrażenie przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w zakresie nieobjętym art. 221 § 1 Kodeksu pracy przez IAM w celu realizacji niniejszego procesu rekrutacyjnego.

W przypadku wyrażania woli przetwarzania danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, prosimy o zawarcie w życiorysie lub wiadomości przewodniej niniejszego lub równoważnego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie ww. moich danych osobowych przez IAM na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez IAM.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
Aplikuj teraz

Poznaj

INSTYTUT ADAMA MICKIEWICZA