Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” jako organizacja pozarządowa jest związkiem stowarzyszeń zrzeszającym kluby sportowe, związki sportowe oraz inne osoby prawne, których działalność skupia się na rozwoju sportu osób z niepełnosprawnościami w Polsce. Podstawową kompetencją PZSN „Start” jest szkolenie w klubach, a także przygotowanie kadr narodowych do udziału w imprezach mistrzowskich o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Finansowanie opiera się głownie na dotacjach z PFRONu oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Aktualne oferty pracy

Firma POLSKI ZWIĄZEK SPORTU NIEPEŁNOSPRAWNYCH START nie posiada obecnie aktualnych ofert pracy.

Zobacz oferty innych pracodawców

Zobacz archiwalne oferty pracy

POLSKI ZWIĄZEK SPORTU NIEPEŁNOSPRAWNYCH START

ul. Konwiktorska 9 lok 2

00-216 WARSZAWA