Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Asystent ds. zarządzania danymi

mBank S.A.

Warszawa

171 dni temu


Stanowisko ds. zarządzania danymi

Miejsce pracy: Warszawa

Nr Ref.: SPE/47/0318


Na stanowisku będziesz miał/a okazję:

 • realizować zadania projektowe,
 • utrzymać i rozwijać warstwy zasileniowe systemu,
 • realizować zadania analityczne związane z systemem ALM,
 • przeprowadzać testy funkcjonalności systemu do zarządzania aktywami i pasywami (ALM).

Jeśli masz dobrze rozwinięte zdolności analityczne i sprawnie posługujesz się narzędziami typu excel, SQL, SAS 4GL to czekamy właśnie na Ciebie. Dodatkowo oczekujemy:

 • statusu studenta ostatnich lat lub zaraz po studiach na kierunkach informatyczno-matematycznych, ekonomicznych lub pokrewnych. Preferowane osoby z kierunku Metody Ilościowe (MIESI) SGH, MIM UW (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego),
 • doświadczenia powyżej 1 roku pracy w zakresie analizy danych lub przeprowadzania testów funkcjonalności, preferowane doświadczenie w pracy projektowej,
 • mile widziana wiedza z zakresu testów i analizy danych systemów,
 • dobrej znajomości MS Excel, znajomości języków zapytań SQL oraz SAS 4GL, certyfikatu analityka statystycznego lub w trakcie,
 • średnio zaawansowanej znajomości języka angielskiego,
 • komunikatywności, kreatywności i nastawienie na realizację celu.
 • umiejętności pracy w zespole i nastawienie na współpracę.

Oferujemy Ci:

 • zatrudnienie w ramach umowy zlecenie,
 • dostęp do wewnętrznego rynku pracy,
 • możliwość rozwoju kompetencji analitycznych i bazodanowych,
 • pracę w kreatywnym, dynamicznym zespole.


Administrator danych: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, dalej nazywany „Bankiem”(dane rejestrowe: Nr KRS 0000025237, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 526-021-50-88,
według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.248.488 złotych jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji. W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza aplikacyjnego, Bank będzie przetwarzał takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: RODOdlapracowników@mbank.pl dostępnej ze strony www.mbank/kariera/rodo (dotyczy kandydatów do pracy, byłych pracowników i współpracowników). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego oraz jego badania, po upływie którego dane zostaną trwale usunięte, chyba że wyrazi Pani/Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, w takim wypadku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia kolejnych rekrutacji, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat.

Bank w celu związanym z prowadzeniem rekrutacji może przekazać Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom: placówkom partnerskim mBank SA (link), spółkom z Grupy mBank: mLeasing SA, mFactoring SA, mBank Hipoteczny SA, mCorporate Finance, mFinanse SA, Falest Investments SA. oraz pracownikom firm outsourcingowym Alexander Mann Solutions Poland Sp. z o.o. i Randstad Services APO Sp. Z o.o. S.K. i partnerowi przeprowadzającemu badanie procesu rekrutacyjnego - Great Digital Magdalena Pawlak-Dobrzańska.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: Inspektorochronydanychosobowych@mbank.pl.

Poznaj

mBank S.A.

Jesteśmy trzecim, co do wielkości bankiem w Polsce. Dzięki uzupełnieniu oferty BRE o wyspecjalizowane usługi finansowe, świadczone przez spółki strategiczne Grupy, BRE Bank stworzył niezwykle nowoczesną, kompleksową i elastyczną ofertę w dziedzinie bankowości korporacyjnej, inwestycyjnej, detalicznej i zarządzania aktywami, uzupełnioną o usługi faktoringowe, leasingowe, doradztwo, usługi maklerskie a także o ubezpieczenia.

Najważniejszym wyróżnikiem BRE Banku i źródłem przewagi konkurencyjnej są ludzie - kompetentni, słuchający Klientów, aktywnie poszukujący najlepszych rozwiązań, zaangażowani i gotowi do przekraczania oczekiwań.

Najwyższa jakość usług finansowych oraz konkurencyjność BRE Banku na rynku bankowości korporacyjnej, inwestycyjnej, zarządzania aktywami oraz na rynku usług detalicznych nie byłaby możliwa, gdyby nie zaangażowanie naszych pracowników tworzących zgrany zespół najwyższej klasy specjalistów.

Poznaj stanowisko: Analityk Danych

Analityk Danych to osoba, która gromadzi i analizuje dane, a następnie wykorzystuje je do przygotowania lub doskonalenia strategii biznesowych i planów marketingowych firm. Analityk jest osobą profesjonalnie wyszkoloną, posiadającą dobrze rozwinięte umiejętności matematyczne, umiejętności analityczne i zdolność logicznego myślenia. W tej pracy niezmiernie ważna jest umiejętność organizacji pracy, bez której łatwo o błędne ...
Analityk Danych Praca Analityk Danych

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (764)
Wałbrzych (50)
Legnica (119)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (197)
Toruń (129)
Lubelskie:
Lublin (221)
Chełm (40)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (957)
Tarnów (68)
Nowy Sącz (56)
Mazowieckie:
Warszawa (2057)
Radom (182)
Płock (73)
Opolskie:
Opole (234)
Nysa (81)
Podkarpackie:
Rzeszów (143)
Przemyśl (33)
Podlaskie:
Białystok (134)
Suwałki (35)
Łomża (38)
Pomorskie:
Gdańsk (459)
Gdynia (209)
Słupsk (60)
Śląskie:
Katowice (552)
Częstochowa (174)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (156)
Elbląg (98)
Ełk (41)
Wielkopolskie:
Poznań (617)
Kalisz (90)
Konin (53)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (325)
Koszalin (94)
Kołobrzeg (43)
Auchan (91)
Tesco (240)
UBS (0)
OBI (0)
PKP (13)
STRABAG (6)
ABB (108)
Accenture (255)
Luxoft (71)
PKO BP (373)
KPMG (32)
Orange (30)
IKEA (20)
Budimex (20)

Rekrutują z Praca.pl