Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Główny specjalista

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Warszawa

248 dni temu

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 14693

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę,
- czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej,
- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Siedziba Kancelarii znajduje się w Al. Ujazdowskich 1/3 i jest budynkiem wielokondygnacyjnym, wyposażonym w windy. Wejście główne posiada podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Szerokość głównych drzwi wejściowych do gmachu i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zainstalowane są również w budynku 3 transportery przyschodowe. Windy wyposażone są w przyciski sterujące windą umożliwiające odczyt w piśmie Braille’a lub urządzenia informujące o pozycji windy, sygnalizację dźwiękową. Osoby niepełnosprawne mogą swobodnie korzystać z wielu toalet ze względu na ich odpowiednią przestrzeń. Dodatkowo w budynku KPRM funkcjonują dwie oznaczone toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Na wewnętrznym dziedzińcu KPRM znajduje się odpowiednio oznakowane miejsce parkingowe dla pracownika będącego osobą niepełnosprawną.

Zakres zadań

 • analiza i opiniowanie ocen skutków regulacji (OSR) oraz innych dokumentów przedkładanych Zespołowi ds. Programowania Prac Rządu pod względem zakresu i poprawności przeprowadzonej oceny wpływu, w tym rekomendowanie pogłębionej oceny wpływu oraz innych działań służących poprawie jakości informacji o skutkach regulacji;
 • analiza i opiniowanie OSR sporządzanych do projektów założeń i projektów aktów normatywnych przedkładanych Koordynatorowi OSR pod względem zakresu i poprawności przeprowadzonej oceny wpływu oraz zakresu konsultacji publicznych i opiniowania, zgłaszanie uwag w imieniu KPRM, udział w uzgadnianiu uwag i negocjowaniu sposobu ich uwzględnienia;
 • współpraca z organami wiodącymi i partnerami społecznymi w celu zwiększenia jakości informacji o skutkach regulacji;
 • sporządzanie OSR na polecenie Prezesa Rady Ministrów lub Koordynatora OSR;
 • sporządzanie notatek i materiałów informacyjnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie w obszarze nauk społecznych lub nauk prawnych lub nauk medycznych i nauk o zdrowiu
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Powyżej 3 lat doświadczenia zawodowego w prowadzeniu prac analitycznych, w tym pracy na danych liczbowych
 • Umiejętności analityczne definiowane jako zdolność krytycznego myślenia, strukturyzowania problemów, formułowania i sprawdzania hipotez oraz poszukiwania i kwestionowania rozwiązań
 • Umiejętność poszukiwania informacji w krajowych i międzynarodowych bazach danych
 • Znajomość na poziomie krajowym i UE: systemu instytucjonalnego, trybu legislacyjnego, wytycznych oceny skutków regulacji
 • Znajomość zagadnień z zakresu funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, administracji publicznej i informatyzacji
 • Kreatywność i przedsiębiorcza postawa
 • Umiejętności z zakresu współpracy i komunikacji: zdolność przekładania złożonych problemów na prosty język, umiejętność argumentowania, umiejętność pracy zespołowej
 • Odporność na stres i pracę przy napiętych terminach
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint)
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu oceny skutków regulacji
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1
 • Umiejętność przygotowania prognoz i symulacji lub ewaluacji interwencji
 • Znajomość ilościowych narzędzi analitycznych, w tym programów komputerowych do analizy danych (np. SPSS. Stata, SAS, R)
 • Powyżej 4 lat doświadczenia zawodowego w prowadzeniu prac analitycznych, w tym pracy na danych liczbowych.

Poznaj

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Wszystkich zainteresowanych podjęciem pracy w korpusie służby cywilnej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów obowiązują przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505 z późn. zm.). W ogłoszeniach o naborze do korpusu służby cywilnej podawana jest informacja o terminie i miejscu złożenia aplikacji. Dokumenty można składać osobiście w siedzibie urzędu – na Dziennik Podawczy w al. Szucha 14 w Warszawie (od poniedziałku do piątku, w godz. 8.15-16.15) – lub przesłać pocztą.

 

Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (z uwagi na wydłużenie ustawowego terminu składania dokumentów w ogłoszeniach decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów).

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (642)
Wałbrzych (47)
Legnica (54)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (153)
Toruń (91)
Lubelskie:
Lublin (111)
Chełm (21)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (769)
Tarnów (41)
Nowy Sącz (31)
Mazowieckie:
Warszawa (1703)
Radom (73)
Płock (39)
Opolskie:
Opole (115)
Nysa (24)
Podkarpackie:
Rzeszów (85)
Przemyśl (19)
Podlaskie:
Białystok (98)
Suwałki (30)
Łomża (19)
Pomorskie:
Gdańsk (312)
Gdynia (134)
Słupsk (40)
Śląskie:
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (95)
Elbląg (32)
Ełk (13)
Wielkopolskie:
Poznań (499)
Kalisz (44)
Konin (33)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (258)
Koszalin (64)
Kołobrzeg (28)
Auchan (129)
Tesco (359)
UBS (0)
OBI (0)
PKP (19)
STRABAG (14)
ABB (55)
Accenture (130)
Luxoft (164)
PKO BP (260)
KPMG (31)
Orange (11)
IKEA (5)
Budimex (31)

Rekrutują z Praca.pl