Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Główny specjalista
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Warszawa
11 dni temu
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 84310

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


Pracownik wykonuje czynności o charakterze:


- statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,


- dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim.


Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej, mogą pojawiać się nietypowe godziny pracy. Pracownik powinien być dyspozycyjny i umieć pracować pod presją czasu.


Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Siedziba Kancelarii znajduje się w Al. Ujazdowskich 1/3 w Warszawie. Gmach został wzniesiony w 1900 r. Obecnie jest obiektem zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków. Budynek wielokondygnacyjny, wyposażony w windy. Wejście główne posiada podjazdy dla osób z niepełnosprawnościami. Szerokość głównych drzwi wejściowych do gmachu i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami. W budynku zainstalowane są 3 transportery przyschodowe. Windy wyposażone są w przyciski sterujące umożliwiające odczyt w piśmie Braille’a lub urządzenia informujące o pozycji windy, sygnalizację dźwiękową. Osoby
z niepełnosprawnościami mogą swobodnie korzystać z wielu toalet ze względu na ich odpowiednią przestrzeń. Dodatkowo
w budynku KPRM funkcjonują dwie oznaczone toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Na wewnętrznym dziedzińcu KPRM znajduje się odpowiednio oznakowane miejsce parkingowe dla pracownika będącego osobą
z niepełnosprawnością.

Zakres zadań

 • analizuje na bieżąco prawidłowości księgowań na kontach analitycznych według podziałek klasyfikacji budżetowej i innych wymaganych kryteriów z zapisami na kontach przeciwstawnych
 • analizuje sprawozdania budżetowe jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi oraz sporządza łączne sprawozdania budżetowe
 • kontroluje na bieżąco poziom realizacji dochodów i wydatków pod kątem zgodności z planami finansowymi i harmonogramem
 • monitoruje poziom realizacji wydatków przez komórki organizacyjne Kancelarii
 • opiniuje projekty dokumentów rządowych oraz rozwiązań systemowych dotyczących finansów publicznych, podatków i innych dziedzin prawa powiązanych z gospodarką finansową

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • powyżej 2 lat doświadczenia zawodowego w obszarze finansów publicznych lub rachunkowości
 • znajomość przepisów prawa z zakresu: ustawy o finansach publicznych wraz z przepisami wykonawczymi, ustawy o rachunkowości i przepisów podatkowych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, organizacji i funkcjonowania administracji publicznej
 • praktyczna znajomość planowania i wykonywania budżetu państwa oraz w zakresie środków z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych
 • posiadanie umiejętności w zakresie obsługi komputera i aplikacji biurowych (MsOffice: Word, Excel, Outlook, Power Point oraz Internet)
 • posiadanie kompetencji miękkich: analityczne myślenie, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, organizacja pracy i zorientowanie na osiągnięcie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • powyżej 2 lat doświadczenia zawodowego w zakresie zasad funkcjonowania państwowych jednostek budżetowych
 • posiadanie umiejętności w zakresie obsługi systemu TREZOR i aplikacji BUZA