Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Główny specjalista
Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Warszawa
12 dni temu
Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 88260

Warunki pracy


 • Departament Analiz i Strategii  mieści się Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 11;  budynek jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach inwalidzkich; w budynku jest winda i toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnością; przed budynkiem są podjazdy dla wózków inwalidzkich;

 • praca biurowa wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie.

Zakres zadań

 • Rozdziela zadania, nadzoruje i koordynuje pracę zespołu analityków (specjalistów ds. analiz dużych zbiorów danych), przyporządkowanych do odpowiednich grup roboczych, w celu opracowania map potrzeb zdrowotnych wynikających z ustawy oraz wytycznych Komisji Europejskiej
 • Koordynuje pracę wybranych eksperckich grup roboczych opracowujących wkład merytoryczny na potrzeby opracowania map potrzeb zdrowotnych.
 • Tworzy modele deskryptywne oraz wykonuje analizy w zakresie systemu opieki zdrowotnej, w celu opracowania map potrzeb zdrowotnych.
 • Tworzy narzędzia analityczne oraz narzędzia do automatycznego generowania raportów (programowanie w R), w celu usprawnienia procesu powstawania map.
 • Tworzy zestawienia, wizualizacje danych i wnioskowania w zakresie wybranych grup chorób na potrzeby poszczególnych elementów map potrzeb zdrowotnych, w tym przygotowuje wskaźniki opisujące jakość leczenia oraz bezpieczeństwo pacjenta.
 • Koordynuje tworzenie dokumentów podsumowujących pracę grupy roboczej oraz wyniki prac analitycznych, w tym koordynuje uwzględnianie uwag zgłoszonych przez eksperckie grupy robocze, w celu weryfikacji danych publikowanych w mapach

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w pracy analitycznej w systemie ochrony zdrowa,
 • zaawansowana znajomość języka angielskiego,
 • znajomość map potrzeb zdrowotnych,
 • znajomość teorii ekonomii z zakresu ochrony zdrowia,
 • umiejętność pracy z dużymi bazami danych i hurtowniami danych
 • bardzo dobra znajomość programów do analizy statystycznej i modelowania (np. Python / R),
 • bardzo dobra znajomość statystyki i ekonometrii,
 • umiejętności analityczne,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel),
 • umiejętność samodzielnej pracy koncepcyjnej,
 • umiejętność pracy w zespole i zarządzania zespołem,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość SQL,
 • znajomość systemu kontroli wersji Git,
 • znajomość pakietów data. table, ggplot2, środowiska R.

Podobne oferty