Najnowsze oferty pracy

 • Specjalista w Biurze Zamówień Publicznych

  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  2 dni
  Główne zadania: przygotowanie i prowadzenie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; udział w pracach komisji przetargowych w charakterze sekretarza komisji; zamieszczania ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych lub ich przekazywania do publikacji w Dzienniku...
 • Specjalista / Specjalistka ds. Zamówień Publicznych w Dziale Zamówień Publicznych

  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko
  4 dni
  Opis stanowiska pracy: zapewnienie zgodności wyboru procedury o udziale zamówień publicznych z przepisami powszechnie obowiązującego prawa; przygotowywanie projektów umów w zakresie formalno-prawnym we współpracy z Działem Prawnym; wykonywanie obowiązków informacyjnych określonych w...
 • Specjalista ds. Informacji i promocji

  Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą   Warszawa, Ul. Wołoska 5  
  specjalista (mid)  pełny etat  aplikuj szybko
  14 godz.
  Liczba stanowisk: 1 Wymiar etatu: 1 Statu: nabór w toku Miejsce pracy: ul. Wołoska 5, Warszawa Ważne do: 30.06.2023 r. Czym będziesz się zajmować: Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m.in.: Kompleksowe prowadzenie i moderowanie strony internetowej...
 • Główny specjalista ds. obiektów budowlanych

  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  14 godz.
  Będziesz odpowiadać za: opracowanie wykazu, uzgodnienie i bieżący monitoring zadań dotyczących inwestycji i remontów obiektów kubaturowych Spółki, określanie zakresu zadań dotyczących inwestycji i remontów obiektów kubaturowych, przy współpracy z pozostałymi wewnętrznymi...
 • Pracownik ds. zamówień operacyjnych na dostawy i roboty budowlane

  specjalista junior / mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  2 dni
  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: realizacja postępowań przetargowych w Spółce oraz udział w komisjach przetargowych, sporządzanie/uzgadnianie umów/porozumień dokumentacji przetargowych, przygotowywanie protokołów z postępowań pracy komisji przetargowej, przygotowywanie...
 • Specjalista ds. procesu inwestycyjnego

  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  2 dni
  Będziesz odpowiadać za: przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 zł zgodnie z wewnętrzną procedurą obowiązującą w Spółce, udział w komisjach przetargowych dotyczących udzielania zamówień publicznych na usługi oraz roboty...
 • Inspektor ds. administracyjno-gospodarczych / ds. gospodarki lokalowej

  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  2 dni
  Będziesz odpowiadać za: prowadzenie spraw związanych z mieszkaniami zakładowymi, w tym rozliczeń z lokatorami, nadzór nad umowami najmu, w tym analiza rynkowa czynszów, udział w tworzeniu planów budżetowych na kolejne lata, prowadzenie rozliczeń z tytułu mediów miejskich , prowadzenie...
 • Pracownik ds. analiz ekonomiczno - finansowych i sprawozdawczości inwestycyjnej

  specjalista junior / mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  2 dni
  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: weryfikacja i opiniowanie opracowań projektowych w części ekonomiczo - finansowej, sprawozdawczość z zakresu środków własnych inwestycyjnych, udział w sporządzaniu informacji i sprawozdań z realizacji w Regionie planu działalności inwestycyjnej...
 • Kierownik Działu Ofertyzacji i Wycen

  NOVDOM Sp. z o.o.   Warszawa, (2 dni w tygodniu Przasnysz)  
  kierownik/koordynator  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat
  2 dni
  Jeśli mieszkasz w okolicach Przasnysza – miejsce pracy to siedziba firmy: Przasnysz, ul. Żwirki i Wigury 15b/2 Jeśli mieszkasz w innym mieście - praca odbywa się w trybie łączonym. 2 stałe dni obecność w siedzibie firmy w Przasnyszu, pozostałe dni możesz pracować w jednym z naszych...
 • Kierownik Projektu

  kierownik/koordynator  umowa o pracę  pełny etat
  2 dni
  Będziesz odpowiadać za: Prowadzenie całokształtu spraw związanych z przydzielonymi projektami inwestycyjnymi w zakresie: właściwego przebiegu inwestycji, konsultacji społecznych, przygotowania wraz z pozyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych oraz realizacji zgodnie z harmonogramami...
Zobacz więcej ofert pracy

Inspektor

Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie
Warszawa
70 dni temu
Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 118204

Warunki pracy


 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.

 • Obsługa standardowych urządzeń biurowych.

 • Węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych tylko na parterze budynku.

 • Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazdy, windy).

 • Miejsce parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością.

 • Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

 • Praca biurowa z wykorzystaniem komputera.

Zakres zadań

 • Przygotowuje oraz przeprowadza postępowania o udzielenie zamówień publicznych kontrola i odbiory tych produktów w celu dokonania zakupu usług i dostaw związanych z zadaniami Wydziału.
 • Bierze udział w planowaniu działań wydziału, w tym planowaniu środków finansowych mających na celu budowę aktualnych i kompletnych w skali kraju baz danych Wydziału oraz bieżącym monitorowaniu postępu prac.
 • Współpracuje z interesariuszami produktów z zakresu działalności Wydziału FOTO, w szczególności danych przestrzennych gromadzonych w bazach danych zobrazowań lotniczych i zobrazowań satelitarnych, ortofotomapy oraz numerycznego modelu terenu.
 • Współpracuje z Wykonawcami i obsługuje realizacje umów zawartych w ramach realizacji zadań Wydziału, w tym zapewnia wsparcie nad terminową realizacją prac zleconych Wykonawcom, zapewnia prawidłowy obieg i gromadzenie powstałej dokumentacji zgodnie z przyjętymi procedurami oraz bierze udział w odbiorach prac.
 • Zapewnia obsługę administracyjna Wydziału w zakresie opracowywania i aktualizacji planów szkoleń, planów urlopów i planów udziału w konferencjach krajowych i zagranicznych oraz przygotowuje wnioski wyjazdowe oraz ich rozliczanie
 • Współpracuje z pozostałymi zespołami oraz komórkami organizacyjnymi GUGiK w celu efektywnej realizacji zadań statutowych, w tym prowadzenie bieżącego raportowania i sprawozdawczości prac

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • dobra znajomość ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z aktami wykonawczymi
 • podstawowa znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych
 • znajomość zagadnień z zakresu systemów informacji przestrzennej
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS office (w tym: Word, Excel)
 • znajomość oprogramowania geoinformacyjnego do zarządzania danymi przestrzennymi
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty

  • Specjalista w Biurze Zamówień Publicznych

   specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
   2 dni
   Główne zadania: przygotowanie i prowadzenie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; udział w pracach komisji przetargowych w charakterze sekretarza komisji; zamieszczania ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych lub ich przekazywania do publikacji w Dzienniku...
  • Specjalista / Specjalistka ds. Zamówień Publicznych w Dziale Zamówień Publicznych

   specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko
   4 dni
   Opis stanowiska pracy: zapewnienie zgodności wyboru procedury o udziale zamówień publicznych z przepisami powszechnie obowiązującego prawa; przygotowywanie projektów umów w zakresie formalno-prawnym we współpracy z Działem Prawnym; wykonywanie obowiązków informacyjnych określonych w...
  • Specjalista ds. Informacji i promocji

   Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą   Warszawa, Ul. Wołoska 5  
   specjalista (mid)  pełny etat  aplikuj szybko
   14 godz.
   Liczba stanowisk: 1 Wymiar etatu: 1 Statu: nabór w toku Miejsce pracy: ul. Wołoska 5, Warszawa Ważne do: 30.06.2023 r. Czym będziesz się zajmować: Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m.in.: Kompleksowe prowadzenie i moderowanie strony internetowej...
  • Główny specjalista ds. obiektów budowlanych

   specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
   14 godz.
   Będziesz odpowiadać za: opracowanie wykazu, uzgodnienie i bieżący monitoring zadań dotyczących inwestycji i remontów obiektów kubaturowych Spółki, określanie zakresu zadań dotyczących inwestycji i remontów obiektów kubaturowych, przy współpracy z pozostałymi wewnętrznymi...
  • Pracownik ds. zamówień operacyjnych na dostawy i roboty budowlane

   specjalista junior / mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
   2 dni
   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: realizacja postępowań przetargowych w Spółce oraz udział w komisjach przetargowych, sporządzanie/uzgadnianie umów/porozumień dokumentacji przetargowych, przygotowywanie protokołów z postępowań pracy komisji przetargowej, przygotowywanie...
  • Specjalista ds. procesu inwestycyjnego

   specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
   2 dni
   Będziesz odpowiadać za: przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 zł zgodnie z wewnętrzną procedurą obowiązującą w Spółce, udział w komisjach przetargowych dotyczących udzielania zamówień publicznych na usługi oraz roboty...
  • Inspektor ds. administracyjno-gospodarczych / ds. gospodarki lokalowej

   specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
   2 dni
   Będziesz odpowiadać za: prowadzenie spraw związanych z mieszkaniami zakładowymi, w tym rozliczeń z lokatorami, nadzór nad umowami najmu, w tym analiza rynkowa czynszów, udział w tworzeniu planów budżetowych na kolejne lata, prowadzenie rozliczeń z tytułu mediów miejskich , prowadzenie...
  • Pracownik ds. analiz ekonomiczno - finansowych i sprawozdawczości inwestycyjnej

   specjalista junior / mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
   2 dni
   Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: weryfikacja i opiniowanie opracowań projektowych w części ekonomiczo - finansowej, sprawozdawczość z zakresu środków własnych inwestycyjnych, udział w sporządzaniu informacji i sprawozdań z realizacji w Regionie planu działalności inwestycyjnej...
  • Kierownik Działu Ofertyzacji i Wycen

   NOVDOM Sp. z o.o.   Warszawa, (2 dni w tygodniu Przasnysz)  
   kierownik/koordynator  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat
   2 dni
   Jeśli mieszkasz w okolicach Przasnysza – miejsce pracy to siedziba firmy: Przasnysz, ul. Żwirki i Wigury 15b/2 Jeśli mieszkasz w innym mieście - praca odbywa się w trybie łączonym. 2 stałe dni obecność w siedzibie firmy w Przasnyszu, pozostałe dni możesz pracować w jednym z naszych...
  • Kierownik Projektu

   kierownik/koordynator  umowa o pracę  pełny etat
   2 dni
   Będziesz odpowiadać za: Prowadzenie całokształtu spraw związanych z przydzielonymi projektami inwestycyjnymi w zakresie: właściwego przebiegu inwestycji, konsultacji społecznych, przygotowania wraz z pozyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych oraz realizacji zgodnie z harmonogramami...