Kierownik Projektu

Contact Center Sp. z o.o.

Warszawa

94 dni temuContact Center sp. z o.o. od 1999 roku świadczy usługi dla wciąż rosnącego grona Klientów, zachowując najwyższe standardy jakości i obsługi. Poprzez innowacyjne działania i rozwój oferty produktowej nieustannie dostosowuje się do dynamicznie zmieniających się trendów a przede wszystkim rynkowych oczekiwań i potrzeb.


Kierownik Projektu

Miejsce pracy: Warszawa

Jesteśmy zaufanym pracodawcą, a także firmą szanowaną przez partnerów polskich jak i zagranicznych.  Pracujemy w oparciu o zdobytą wiedzę i doświadczenie. Mamy świadomość, że dobra opinia naszej firmy jest wynikiem pracy każdego pracownika i jego współpracy z Klientem. Poszukujemy osoby, która z konsekwencją będzie wspierać nas w realizacji celów i osiągnięć.

 

Opis stanowiska

 

Kierownik Projektu to osoba, która odpowiada za pracę zespołów Obsługi Klienta oraz Sprzedaży.

Dba o wysoki poziom kontaktu i usług świadczonych Klientom, a także pracuje nad tym, aby jakość oferowanych usług była cały czas poprawiana. W zakresie odpowiedzialności Kierownika jest zapewnienie pełnego wsparcia podległym pracownikom, realizacja budżetu zgodnie z założonym planem, optymalizacja procesów w obszarze Obsługi Klienta i Sprzedaży, a także tworzenie i dostarczanie wyników analiz i raportów na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne. Współpraca z innymi działami firmy mająca na celu płynne prowadzenie projektu od początku do końca to również zadanie Kierownika Projektu.

 

Szukamy otwartych, proaktywnych i zaangażowanych osób, które nie chodzą utartymi ścieżkami.

 

Zakres obowiązków:

 • planowanie, wdrażanie oraz nadzór wykonawczy nad projektami call center/back office dla klientów firmy
 • odpowiedzialność za realizację celów (KPI’s) pod względem ilościowym i jakościowym
 • zarządzanie zespołem liderów i konsultantów pracujących na projektach oraz współpraca z działem HR w celu zapewnienia obsady niezbędnej do realizacji założeń
 • wdrażanie rozwiązań mających na celu wzrost efektywności realizowanych projektów
 • realizacja założeń budżetowych
 • tworzenie oraz rozliczanie systemów motywacyjnych dla konsultantów i liderów
 • stały kontakt z Klientem we wszystkich fazach współpracy
 • kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy wśród Klientów
 • zapewnienie wysokiej jakości obsługi Klientów
 • tworzenie i optymalizowanie procesów oraz standardów obsługi klienta
 • współpraca z Działem Sprzedaży Contact Center przy ofertowaniu, w trakcie procesu negocjacyjnego jak również na etapie realizacji projektu
Wymagania:
 • doświadczenie w samodzielnej realizacji projektów poparte referencjami oraz przygotowanym Case Study(do wglądu dla HR oraz dyrektora Operacyjnego w trakcie procesu rekrutacyjnego
 • minimum 2 letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem Call Center/Dział obsługi Klienta/Dział Sprzedaży lub doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (min 2 lata)
 • wysokie zdolności interpersonalne i odporność na stres
 • umiejętność nawiązywania i budowania efektywnych relacji biznesowych
 • umiejętność analitycznego myślenia, wyciągania wniosków
 • samodzielność w działaniu oraz podejmowaniu decyzji, otwartości na zmiany
 • dobra organizacja pracy własnej i podległego zespołu
 • umiejętność tworzenia raportów i opracowywania analiz
 • dobra znajomość MS Office, w szczególności Excel
 • znajomość języka angielskiego na poziomie C1
 • komunikatywność, pro aktywność, kreatywność, zdolność do nieszablonowego myślenia
Oferujemy:
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • ciekawą i pełną wyzwań pracę
 • możliwość rozwoju zawodowego oraz poszerzenia swoich kompetencji
 • doskonałą atmosferę pracy

 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Contact Center Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-193 przy ul. Stawki 2A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000508528.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 221 KP – ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.

Osobą do kontaktu ze strony Spółki w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych w przypadku udzielenia dobrowolnej zgody jest także Kuliart Sp. z o.o. w zakresie procesu rekrutacji. Spółka nie będzie przekazywała Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, przez okres 24 miesięcy.

Ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

Ma Pan/Pani prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Brak zgody nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania i nie spowoduje wobec Pana/Pani jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie będzie stanowił przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Cofnięcia zgody dokonuje się poprzez kontakt z Inspektorem Danych Osobowych: odo_contactcenter@contactcenter.pl

Poznaj

Contact Center Sp. z o.o.

Contact Center sp. z o.o. od 1999 roku świadczy usługi dla wciąż rosnącego grona Klientów, zachowując najwyższe standardy jakości i obsługi. Poprzez innowacyjne działania i rozwój oferty produktowej nieustannie dostosowuje się do dynamicznie zmieniających się trendów a przede wszystkim rynkowych oczekiwań i potrzeb.