Praca Koniecpol

Nowość Sortuj wg.: daty trafności

Najnowsze oferty pracy: 343

Praca w Koniecpolu

Koniecpol to miejscowość położona na wschód od Częstochowy, w powiecie częstochowskim i województwie śląskim. Wschodnią granicę miasta wyznacza granica województw śląskiego i świętokrzyskiego. 

Koniecpol jest miastem o długiej historii – otrzymał prawa miejskie już w XV wieku. Obecnie stanowi środek gospodarczy o znaczeniu lokalnym. Rozwija się tu przemysł, handel, działalność związana z naprawą pojazdów. Przez ponad pół wieku ważnym pracodawcą był producent płyt pilśniowych, obecnie już nie prowadzący działalności. Funkcjonują natomiast zakłady przemysłowe związane z branżą chemiczną i tworzyw sztucznych. 

Jakie warunki rozwoju zawodowego oferuje to miasto w województwie śląskim? Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami na temat sytuacji na rynku pracy Koniecpola i powiatu częstochowskiego. 

Koniecpol – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Koniecpol jest około 6-tysięcznym miastem. Gęstość zaludnienia jest tu niska (niespełna 164 osoby na kilometr kwadratowy). Miejscowość zajmuje powierzchnię 36,52 kilometra kwadratowego.

 • Numer kierunkowy – (+48) 34
 • Kod pocztowy – 42-230
 • Oznaczenie rejestracji pojazdów – SCZ

Koniecpol stanowi siedzibę władz miejsko-wiejskiej gminy. Ta z kolei rozciąga się na obszarze 146,75 kilometra kwadratowego, który zamieszkuje niecałe 9,7 tys. osób. Gęstość zaludnienia gminie wynosi 66 osób na kilometr kwadratowy. Ponad połowę obszaru stanowią tereny rolnicze, a blisko jedną czwartą – lasy. 

Miasto pełni funkcje administracyjne i z zakresu pomocy wpołecznej – znajduje się w nim Urząd Miasta i Gminy Koniecpol, a także Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniecpolu. Koniecpolscy podatnicy są rozliczani przez Drugi Urząd Skarbowy w Częstochowie.

Miasto to także ośrodek kultu religijnego. Obie parafie Koniecpola należą do kościoła katolickiego. Są to: Parafia św. Trójcy i Parafia św. Michała. 

Jak wspomniano na wstępie, Koniecpol to ośrodek przemysłu, rozwija się tu także budownictwo i handel. W REGON (stan w końcu sierpnia 2020 r.) zarejestrowanych jest 515 podmiotów gospodarki narodowej. Nie znajdziemy tu dużych przedsiębiorstw, a 4 z 5 podmiotów średniej wielkości (o stanie zatrudnienia rzędu 50-249 osób) to jednostki budżetowe. Ponadto w mieście działają 24 małe jednostki oraz 486 mikropodmiotów. 

Jeśli chodzi o rodzaj prowadzonej działalności, najwięcej koniecpolskich podmiotów wybrało sekcje PKD:

 • handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle – 137, 
 • przetwórstwo przemysłowe – 97,
 • budownictwo – 71,
 • pozostała działalność usługowa – 33,
 • działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 32, 
 • transport i gospodarka magazynowa – 26.

Rynek pracy, oferty pracy – Koniecpol

Dość jednorodny profil gospodarczy miasta rzutuje na możliwości zatrudnienia. W związku z tym część koniecpolan decyduje się na zatrudnienie poza miejscem zamieszkania. Bezrobocie w powiecie częstochowskim należy przy tym do wysokich w porównaniu z sytuacją w województwie. 

Stopa bezrobocia wg GUS (sierpień 2020 r.):

 • powiat częstochowski – 7,8%, 
 • województwo śląskie – 4,8%, 
 • Polska – 6,1%. 

Aktywizowanie zawodowe mieszkańców i przyciąganie inwestorów tworzących nowe miejsca pracy to ważne zadania dla władz samorządowych. 

W ocenie własnych szans na rynku pracy warto brać pod uwagę wyniki corocznego badania wykonywanego na polecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Barometr zawodów. W 2020 r. w powiecie częstochowskim duże braki kadrowe dotyczą:

 • kierowców samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, 
 • operatorów obrabiarek skrawających, 
 • robotników budowlanych.

Lista zawodów deficytowych obejmuje kilkadziesiąt pozycji z branży budowlanej, gastronomicznej, sprzedażowej, produkcji przemysłowej, transportowej, edukacyjnej i innych. 

Ze znalezieniem zatrudnienia mogą mieć z kolei kłopot:

 • dziennikarze i redaktorzy,
 • ekonomiści,
 • filozofowie, historycy, politolodzy i kulturoznawcy, 
 • floryści,
 • pracownicy administracyjni i biurowi, 
 • specjaliści administracji publicznej,
 • technicy budownictwa,
 • technicy informatycy.

PUP Koniecpol

Osoby bezrobotne mogą liczyć na powiatowe instytucje rynku pracy, przede wszystkim:

Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu, Wydział PUP w Częstochowie:
adres: Rzeczna 29, 42-230 Koniecpol
tel: 34 355 14 12

Szukaj pracy w mieście