Pracownik w Wydziale Administracyjno-Organizacyjnym

Narodowy Bank Polski

Warszawa

3 dni temu

Narodowy Bank Polski

Departament Emisyjno-Skarbcowy

poszukuje kandydatów do pracy w Wydziale Administracyjno-Organizacyjnym

(umowa na zastępstwo)


Do głównych zadań pracownika należeć będzie:

 • koordynacja obiegu dokumentów wchodzących i wychodzących z Departamentu w szczególności dokumentów na temat prac prowadzonych w poszczególnych komitetach ESBC i innych instytucjach UE w zakresie zadań Departamentu oraz wymiana informacji w tym zakresie,
 • współpraca z pracownikami instytucji UE, banków centralnych i innych organizacji zagranicznych,
 • koordynacja w ramach Departamentu merytorycznego przygotowania seminariów i spraw związanych z współpracą techniczną oraz zapewnienie obsługi wizyt delegacji zagranicznych w Departamencie,
 • wykonywanie doraźnych tłumaczeń z/na język angielski korespondencji i dokumentów lub jej weryfikacji,
 • wykonywanie prac administracyjno-biurowych,
 • obsługa organizacyjno-techniczna narad i spotkań kierownictwa Departamentu,
 • wsparcie pracowników Departamentu w bieżących projektach i zadaniach.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe, preferowane ekonomiczne lub prawnicze,
 • umiejętność formułowania wypowiedzi w mowie i na piśmie,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (mile widziane potwierdzenie certyfikatem),
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office.

Wymagania dodatkowe:

 • skrupulatność, dokładność, terminowość i odpowiedzialność za efekty własnej pracy,
 • komunikatywność,
 • zdolność do pracy pod presją czasu, dyspozycyjność,
 • otwartość na zdobywanie nowej wiedzy i otwartość na zmiany.

Mile widziane:

 • doświadczenie w pracy w środowisku międzynarodowym,
 • samodzielne dążenie do podnoszenia kompetencji.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV i listu motywacyjnego do dnia
2 grudnia 2019 r. za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego pod linkiem:

 APLIKUJ TERAZ 

 

 

 

 

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę ich rejestracji w systemie. Rekrutacja składa się z dwóch etapów – analizy i oceny złożonych przez kandydatów dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej. O zakwalifikowaniu do drugiego etapu rekrutacji oraz terminie jego rozpoczęcia kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Poznaj

Narodowy Bank Polski

Narodowy Bank Polski jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej. Jego zadania są określone w Konstytucji RP, ustawie o Narodowym Banku Polskim i ustawie Prawo bankowe.

Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Praca Specjalista ds. Administracyjnych