Specjalista ds. Analiz Marketingowych

Vantage Development S.A.

Wrocław

4 dni temu

Obecnie poszukujemy do zespołu we Wrocławiu
Specjalisty ds. Analiz Marketingowych

Twoja Rola w firmie:
 • analiza danych historycznych oraz bieżących, pochodzących z zewnętrznych i wewnętrznych źródeł (dane statystyczne, dane panelowe, raporty, dane sprzedażowe)
 • analiza rentowności ofert i produktów
 • przygotowywanie rekomendacji i opinii dotyczących nowych produktów
 • bieżąca obserwacja i analiza rynku nieruchomości w zakresie trendów oraz regulacji
 • analiza prowadzonych działań marketingowo-promocyjnych
 • monitoring działań konkurencyjnych firm
 • tworzenie raportów i analiz danych rynkowych na potrzeby sprzedaży oraz marketingu
Szukamy Ciebie jeśli:
 • posiadasz min.3–letnie doświadczenie w obszarze przygotowywania analiz rynkowych/ marketingowych/ sprzedażowych
 • znasz od podszewki obszar nieruchomości, a w szczególności interesuje Cię temat najmu mieszkań
 • skończyłeś/aś studia wyższe na kierunku ekonomicznym lub matematycznym
 • program Excel nie ma przed Tobą tajemnic
 • myślisz biznesowo i rozumiesz, jak praca analityka może przyczynić się do rozwoju firmy
 • doskonale wiesz, w jaki sposób dotrzeć do danych rynkowych związanych z obszarem sprzedaży oraz najmu mieszkań
 • Twoja znajomość angielskiego jest na poziomie min. B2
Warunki współpracy:
 • umowa o pracę
 • benefity (prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, karta sportowa)
 • możliwość pracy przy realizacji złożonych i rozpoznawalnych na rynku projektów
 • deweloperskich
 • możliwość rozwoju kompetencji (m.in.współpraca z doświadczonym zespołem, szkolenia)
 • praca w firmie, dla której najcenniejszą wartością są jej pracownicy

Jak Aplikować?

 

Wystarczy wypełnić krótki kwestionariusz i dołączyć swoje CV.

 

 APLIKUJ 

Prosimy o dopisane klauzuli:

ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACJI

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji o pracę w celach niezbędnych dla przeprowadzenia procesu rekrutacji przez Vantage Development.” „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji o pracę w celach niezbędnych dla przeprowadzenia przyszłego procesu rekrutacji przez Vantage Development.”

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest spółka pod firmą Vantage Development S.A. z siedzibą: gen. J.H. Dąbrowskiego 44, 50-457 Wrocław, nr tel. (+48 71) 78 600 00, fax (+48 71) 78 600 01, adres e-mail: biuro@vantage-sa.pl (dalej: „Administrator”).

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: numer telefonu: + 48 71 7860016, adres e-mail: iodo@vantage-sa.pl.

Klikając w przycisk "Aplikuj” wyrażają Państwo na przetwarzanie przez Vantage Development S.A.Państwa danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na zachowanie Państwa zgłoszenia rekrutacyjnego w bazie Administratora na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji przez okres 6 miesięcy po zakończeniu rekrutacji prosimy o zawarcie w CV następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych w okresie 6 miesięcy od złożenia zgłoszenia rekrutacyjnego.”

Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane osobowe wskazane przez Państwa w zgłoszeniu rekrutacyjnym oraz CV, w tym : imię (imiona) i nazwisko, adres do korespondencji, wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia, adres e-mail, numer telefonu.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym oraz podjęcia czynności przed zawarciem umowy o pracę albo umowę cywilnoprawnej z Administratorem. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym oraz niemożność zawarcia umowy o pracę albo umowy cywilnoprawnej z Administratorem.

Dane osobowe będą przetwarzane również na podstawie udzielonej przez Państwa zgody - art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej jako: RODO).

Cofnięcie zgody może nastąpić w każdym przez przesłanie korespondencji pocztą na adres Administratora albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: daneosobowe@vantage-sa.pl. Informujemy, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed otrzymaniem oświadczenia o cofnięciu zgody.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu podjęcia niezbędnych czynności przed zawarciem umowy o pracę albo umowy cywilnoprawnej – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w zw. z art. 221 § 1 Kodeksu pracy.

Administrator danych informuje, że dane osobowe będą przekazywane administratorom oraz dostawcom systemów informatycznych świadczących usługi na rzecz Spółki.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacyjnego, zaś w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie CV dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji - przez okres 6 miesięcy od daty złożenia zgłoszenia rekrutacyjnego, chyba, że wcześniej złożą Państwo oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Administrator informuje, że przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, żądania sprostowania, usunięcia albo ograniczenia przetwarzania danych oraz sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na zasadach opisanych w art. 15-19 i 21 RODO.

W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu podjęcia działań przez zawarciem umowy o pracę albo na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Państwu również prawo do przenoszenia danych, tj. otrzymania zestawu danych w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego zgodnie z art. 20 RODO.

W celu realizacji ww. praw prosimy o kontakt pod numerem telefonu: + 48 71 7860016, adres e-mail: iodo@vantage-sa.pl albo pocztą na adres spółki.

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane w celach zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Poznaj

Vantage Development S.A.

Poznaj stanowisko: Analityk Rynku 
W najprostszym, akademickim ujęciu praca analityka rynku skupia się wokół badania i analizowania danych mających wyłonić zależności między aktualnym popytem, podażą i ceną danych dóbr lub usług. Informacje te wraz z odpowiednią interpretacją mogą posłużyć w kreowaniu strategii sprzedażowej firmy lub przedsiębiorstwa, opracowywaniu kampanii reklamowych, cennika produktów i usług, określaniu grupy docelowej i wielu ...
Praca Analityk Rynku