Specjalista ds. obsługi administracyjno - organizacyjnej w Departamencie Informatyki
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Warszawa, ul. Żelazna 59a
specjalista (mid)
pełny etat
umowa o pracę
14 godz. temu
Specjalista ds. obsługi administracyjno - organizacyjnej w Departamencie Informatyki
Miejsce pracy: Warszawa, ul. Żelazna 59a
TERMIN SKŁADANIA CV: 24 sierpnia 2022r.

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:
 • posiada wykształcenie wyższe, preferowane na kierunkach: administracja, prawo, ekonomia, zamówienia publiczne, informatyka, teleinformatyka, inżynieria systemów /sieci,
 • ma minimum roczne doświadczenie zawodowe,
 • zna przepisy ustaw: Prawo zamówień publicznych, Ustawa o finansach publicznych,
 • sprawnie obsługuje narzędzia pakietu MS Office, w szczególności programem MS Excel,
 • posiada umiejętności analityczne,
 • posiada doświadczenie w opracowywaniu dokumentacji przetargowej i realizacji zamówień publicznych,
 • ma doświadczenie w zarządzeniu budżetem oraz procesem zakupowym,
 • zna zasady gospodarowania i ewidencjonowania majątkiem,
 • umiejętnie działa w sytuacjach stresowych oraz pod presją czasu,
 • bardzo dobrze organizuje pracę własną,
 • umiejętnie współpracuje w zespole.
DODATKOWO DOCENIMY:
 • doświadczenie zawodowe w pracy w jednostkach sektora finansów publicznych,
 • ogólną wiedzę o produktach IT i nowych technologiach.

 

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:
 • monitorowanie postępów prac podmiotów zewnętrznych realizujących usługi i dostawy na zlecenie Departamentu pod kątem rozliczeń i odbiorów produktów,
 • współtworzenie i monitoring realizacji planu finansowego Departamentu oraz jednostek terenowych ponoszących wydatki w obszarze IT,
 • analizowanie i opiniowanie wniosków zakupowych IT z podległych jednostek,
 • udział w tworzeniu wspólnej polityki zakupowej w obszarze IT,
 • monitorowanie postępów w wydatkowaniu środków, wsparcie w procesie wnioskowania o środki oraz udział w tworzeniu sprawozdawczości dotyczącej środków finansowych Departamentu i całej instytucji,
 • opracowywanie projektów pism, raportów, sprawozdań oraz innych dokumentów dotyczących realizowanych przez Wydział i Departament zadań,
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z zamówieniami publicznymi, udział w pracach komisji przetargowych,
 • inicjowanie, koordynacja i monitoring przebiegu spraw prowadzonych przez Departament Zamówień Publicznych,
 • wsparcie w koordynacji gospodarowania mieniem IT w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej.
OFERUJEMY:
 • Umowa o pracę. Stabilne Zatrudnienie.
 • Dofinansowanie do prywatnej opieki.
 • Wczasy „pod gruszą”. Bazy noclegowe w całym kraju.
 • Atrakcyjne pakiety szkoleniowe.
 • Dofinansowanie do karty sportowej.
 • Zgrany zespół i miłą atmosferę.
 • Pracę, która ma znaczenie.
Aplikuj teraz

Poznaj

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Jesteśmy odpowiedzialni za gospodarkę wodną w Polsce.
Naszą misją jest ochrona mieszkańców Polski przed powodzią i suszą, zrównoważone gospodarowanie wodami i zapewnienie dobrej jakości wody dla obecnych i przyszłych pokoleń.

Realizujemy wiele ważnych i potrzebnych zadań, min. obsługujemy urządzenia przeciwpowodziowe i regulacyjne, planujemy i nadzorujemy strategiczne inwestycje, prowadzimy postępowania dotyczące zgód wodnoprawnych, opracowujemy strategie i plany, edukujemy.

Podobne oferty