Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Specjalista / Starszy Specjalista w Departamencie Rozwoju Startupów
Staff Partners
Warszawa
specjalista mid / senior
pełny etat
umowa o pracę tymczasową
rekrutacja online
29 dni temu

Aktualnie dla jednego z naszych Klientów z Administracji państwowej poszukujemy Kandydatów na stanowisko:

Specjalista / Starszy Specjalista w Departamencie Rozwoju Startupów
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: SS/DRS/2021
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:


Wykonywanie zadań:


1. Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 – poddziałanie 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej w zakresie:

 

 • opracowywanie i aktualizacja dokumentów programowych oraz procedur w zakresie realizacji umów z beneficjentami, w tym rozliczania projektów;
 • weryfikacja i rekomendowanie wniosków o płatność;
 • weryfikacja i zatwierdzanie zmian zgłaszanych przez beneficjentów do umów o dofinansowanie projektów;
 • przygotowywanie interpretacji i wyjaśnień dotyczących zakresu wdrażanego poddziałania;
 • planowanie i sprawozdawczość;
 • współpraca z Departamentem Kontroli w zakresie procesów dotyczących obszaru tematycznego Sekcji;
 • zapewnienie prawidłowości danych wprowadzanych do systemów informatycznych w szczególności LSI1420 oraz SL2014;
 • przechowywanie i archiwizacja dokumentów będących w posiadaniu Sekcji.

 

2. Wsparcie prac związanych z programowaniem instrumentów wsparcia perspektywy finansowej 2014-2020 w zakresie:


 • opracowywania dokumentacji programowej dotyczącej instrumentów wsparcia perspektywy finansowej 2014-2020;
 • organizacji spotkań i współpracy z jednostkami systemu wdrażania i nadzoru instrumentów wsparcia perspektywy finansowej 2014-2020;
 • współpracy z zespołami merytorycznymi PARP w zakresie programowania instrumentów wsparcia perspektywy finansowej 2014-2020


3. Prowadzenie postępowań dotyczących wyboru wykonawców usług.

4. Współpraca z zespołami merytorycznymi PARP w zakresie wdrażanych programów.

Wymagania:

 

 • Wykształcenie wyższe;
 • Minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe związane z realizacją programów unijnych dla Starszego Specjalisty, minimum roczne dla Specjalisty;
 • Znajomość zagadnień z zakresu zasad funkcjonowania Funduszy Europejskich;
 • Znajomość ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020;
 • Umiejętność analizy dokumentów o charakterze prawnym;
 • Bardzo dobra obsługa aplikacji MS Office, w tym Excel na poziomie zaawansowanym;
 • Umiejętności analizy dokumentów o charakterze prawnym;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym;
 • Samodzielność w realizacji zadań.

 

Wymagania pożądane:


 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne lub z obszaru finansów i rachunkowości;
 • Doświadczenie zawodowe w pracy w Instytucji Zarządzającej, Pośredniczącej lub Wdrażającej programy współfinansowane z funduszy UE w zakresie podobnym do wykonywanej pracy;
 • Znajomości zagadnień z zakresu ustawy Prawo Zamówień Publicznych;
 • Znajomości wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
 • Znajomość obsługi systemu SL2014-2020;
 • Prawo jazdy kat. B.
Oferujemy:
 • Zatrudnienie na czas określony na podstawie umowy o pracę za pośrednictwem Agencji Pracy
 • Wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia zawodowego oraz umiejętności
 • Pracę w pełnym wymiarze godzin
 • Szansę na rozwój i zdobycie cennego doświadczenia


Ilość dostępnych stanowisk: 2

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.) – RODO. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania a także o możliwości wycofania zgody”.

Poznaj

Staff Partners

Grupa Staff Partners to sprawdzony dostawca usług w obszarze nowoczesnego i efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi.

Współpracę  z  Klientem  opieramy  na  budowaniu  partnerskich   relacji, rzetelnej  obsłudze  i  przejrzystej ofercie cenowej.

Od początku 2003 roku naszą działalność skupiamy na skutecznych rekrutacjach, elastycznej pracy tymczasowej i profesjonalnej obsłudze kadrowo-płacowej.

Nasze usługi realizowane są przez zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w swoich dziedzinach, gwarantujący indywidualne podejście do każdego projektu.

Kompleksowość oferty Staff Partners pozwala naszym Klientom skupić działania na realizacji celów strategicznych dzięki powierzeniu tematyki kadrowej w ręce naszych ekspertów

Podobne oferty