Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Specjalista
Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie
Warszawa
11 dni temu
Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 90916

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


wejście do budynku „A" i „D" przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością,
węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach oraz windy przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością,
mogą pojawić się trudności lub możliwa pomoc osób trzecich dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu
 


Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy:


- praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner


- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe


- zagrożenie korupcją


- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


 


Rekrutacja zdalna (cały proces, od aplikowania do rozmowy kwalifikacyjnej, jest prowadzony zdalnie, bez wychodzenia z domu)


 

Zakres zadań

 • Opracowuje, zarządza oraz wdraża roczny Plan Promocji Żeglugi Śródlądowej
 • Organizuje kongresy (m.in. Kongres Żeglugi Śródlądowej), wydarzenia, konsultacje publiczne oraz warsztaty o zasięgu krajowym i regionalnym
 • Planuje zamówienia publiczne oraz przygotowuje i przeprowadza postępowania w obszarze żeglugi śródlądowej
 • Współpracuje z zewnętrznymi wykonawcami przy prowadzeniu kampanii informacyjno-promocyjnych oraz działań edukacyjnych
 • Przygotowuje materiały promocyjne, informacyjne, publikacje oraz prezentacje
 • Realizuje obowiązki informacyjne Ministra w obszarze żeglugi śródlądowej
 • Planuje przygotowuje i realizuje badania (np. społeczne) w obszarze żeglugi śródlądowej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustawy o wsparciu finansowym armatorów śródlądowych, Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym
 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Podstawowa znajomość funkcjonowania sektora żeglugi śródlądowej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty